Miksi perintäyhtiö on vaikeuksissa taantuman aikana?

Iltalehdessä oli artikkeli perintäyhtiö Intrumin taloudellisista vaikeuksista. Maalaisjärjellä voisi ajatella, että perintätoimiala jos joku hyötyy taantumasta, mutta näin ei näytä olevan. Miksi?

Nyt osui omaan nilkkaan: Suomalaisten pelkäämä perintäyhtiö on pahoissa veloissa (iltalehti.fi)

Intrumin osakekurssi on pudonnut 90% viidessä vuodessa. Alkuvuonna pudotusta on tapahtunut noin 60%.

Yhtiö toimii Espanjassa (15%), Kreikassa (15%), Norjassa (11%), Unkarissa (9%), Italiassa (6%), Suomessa (6%), Saksassa (5%), Ruotsissa (5%) ja Ranskassa (4%). Muut maat muodostavat 25% yhtiön perintäkannasta.

Taantuma olisikin perintäyhtiölle hyvä liiketoiminta-ajuri, jos yhtiö vain perisi palveluna muiden saatavia. Näin ei kuitenkaan ole. Toimintamalli on se, että yhtiö ostaa saamisia ja taloudellinen tulos riippuu siitä, miten hyvin perinnässä onnistutaan. Jos tappioita tulee paljon enemmän kuin saatavia ostettaessa on laskettu, kärsii yhtiö ne itse.

Intrum peri saatavia viime vuonna 105 miljardia ruotsin kruunua, joista 14 miljardia omasta saamiskannastaan.

Saamisten periminen on varsin kannattavaa toimintaa. Viime vuonna yhtiön 20 miljardin kruunun liikevaihdosta jäi lähes 5,8 miljardia kruunua liikevoittoa. Liikevoitto riitti hyvin kattamaan massiiviset korot ja tuloskin oli 1,1 mrd. kruunua positiivinen.

Viime vuoden tulos ei riitäkään selittämään, miksi Intrum on joutunut markkinoiden myllerrykseen. Selitys löytyy taseen puolelta. Intrumin tase on 90 mrd. kruunua, josta 39 miljardia on ”Intangible assets” ja 35 mrd. on omaa perintäportfoliota. Omaa pääomaa on vain 17 mrd. kruunua.

”Intangible assets” tarkoittaa mm. yritysostoista syntynyttä liikearvoa, patentteja, tavaramerkkejä, jaksotettuja tietotekniikkahankintoja ym. omaisuutta, jolla ei välttämättä olisi arvoa esimerkiksi konkurssitilanteessa. Näin on helppo laskea, että Intrumin aineellinen oma pääoma on negatiivinen.

Jos Intrumin velkojat kyseenalaistavat aineettoman omaisuuden arvon ja omasta perintäportfoliosta joudutaan tekemään alaskirjauksia, saattaa Intrumin olla vaikea jälleenrahoittaa erääntyviä lainojaan.

Intrumin kuitenkin pelastanee vakaa omistajakunta ja toimitusjohtaja kertoi toissapäivänä, että pääomistajat ovat ilmaisseet tukensa yhtiölle. Yhtiöstä omistaa 36% Nordic Capital, jolla on noin 9 miljardin euron varat. Toiseksi suurin omistaja on eläkeyhtiötaustainen AMF Fonder AB. Osakeanti on siis mitä luultavammin tulossa. Lisäksi Intrum on myynyt osan saatavasalkustaan Cerberus Capitalille ja ilmaissut pyrkivänsä uuteen ”Capital Light” -toimintamalliin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu