Miksi talous ei kasva? – Hiukan investoinneista

Hesarin Visio ”Hanat auki” käsitteli osingonjakoa ja investointeja. Siitä löytyvästä grafiikasta saa hyvän käsityksen siitä, miksi Suomessa talous on kasvanut nihkeästi viime vuodet.

Suomalaiset yritykset jakavat ennätysmäiset osingot, vaikka rahaa voisi käyttää investointeihin. – HS Visio | HS.fi

Suomen kokonaisinvestoinnit ovat kyllä kasvaneet ihan mukavasti vuosi vuodelta.

Tässä näkyy varmasti erityisesti viime vuosien vilkas asuntorakentaminen, joka sekin hyytyi vuonna 2023 ja on alamaissa tänäkin vuonna.

Kuva on kuitenkin varsin toisenlainen, jos tarkastellaan teollisuuden investointeja.

Teollisuuden investointiaste on laskenut selvästi viime vuosina. Vuoden 2009 poikkeuksellisen korkea investointiaste selittynee teollisuuden liikevaihdon laskulla. Investoinnit oli päätetty nousukauden aikana ja toteutettiin finanssikriisistä huolimatta.

Kuvion mukaan teollisuuden investointiaste olisi tänä vuonna vain 16% kun se vielä 2000-luvun alussa oli 20 prosentin paremmalla puolella.

Miksi teollisuus ei investoi?

Investointi toteutetaan, kun investoinnista saadut diskontatut kassavirrat ylittävät investoinnin kustannukset. Matalien korkojen aikana myös laskennalliset kassavirran diskonttauskorot olivat alhaalla. Tästä huolimatta investoinnit laahasivat. Tämä kertoo siitä, että kysyntä oli heikkoa ja tuotantokapasiteettia oli riittävästi.

Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehittelyyn olivat myös laskussa. Tässä näkyy tosin Nokian vaikeudet. Teollisuus ei nähnyt myöskään T&K investointien tuottavan riittävästi sijoituksiin nähden.

Yksi tekijä alhaiseen kotimaiseen investointiasteeseen oli varmasti myös kansainvälistymisessä. Investointeja toteutettiin paljolti ulkomailla, lähempänä markkinoita. Kääntöpuolena on nähtävä kuitenkin myös se, ettei Suomi ole näyttäytynyt riittävän houkuttelevana investointiympäristönä myöskään ulkomaisille yrityksille.

Yksi tekijä on lisäksi suomalaisen sijoittajan preferenssit. Suomalainen sijoittaja haluaa saada osinkoja nyt eikä niinkään kasvavia osinkoja tulevaisuudessa. Helsingin pörssin osinkotuotot ovat verrokkipörssejä korkeammat.

Miten investointeja voisi vauhdittaa?

Avain investointien kasvulle on nykyistä parempi kannattavuus. Kuluttajien ostovoimaa ei ole syytä kutistaa. Yritysten kustannustasoa ei kuitenkaan voi myöskään kasvattaa, joten yhtälö on vaikea. Yhteisövero on sijoitusten kannattavuuden kannalta niin ikään rasite. Tästä syystä kaikenlaiset veronkorotukset iskevät investointeihin. Palkansaajien tuloverot ja arvonlisäverot alentavat kysyntää. Yhteisöverot alentavat suoraan investointien kannattavuutta.

Marinin hallituksen aikana toteutettiin korotettua poisto-oikeutta verovuosina 2022 ja 2023, jolloin näinä vuosina tehtyjä investointeja saattoi poistaa (vähentää verotuksessa) nopeutetussa tahdissa. Nämä eivät ainakaan lukujen valossa saaneet isoja investointihyppäyksiä aikaan.

Yhtälö on siis vaikea totuttua korkeampien korkojen ja näköpiirissä olevien veronkorotusten ilmapiirissä. Oikeastaan ainoa keino, mitä minulla tulee mieleen on säätää yhtiöverotusta siten, että yhteisöveroa lasketaan ja osinkoveroa vastaavasti korotetaan jolloin yhtiölle tulee osingonjakoa kannattavammaksi investoida uuteen tuotantoon. Mutta kasvaneelle tuotannollekin pitäisi löytää kysyntää.

Vihreän siirtymän investoinnit

Hallitus ja EK näkee vihreän siirtymän investoinnit jonkinlaisena pelastusrenkaana, mutta aika näyttää onko näistä sellaiseksi. Hurjia lukuja on esitetty, mutta näistä investoinneista kilpaillaan verisesti ja monet näistä edellyttävät kannusteita ja julkista rahoitusta tai valtioiden takauksia.

Vihreiden investointien dataikkuna – Elinkeinoelämän keskusliitto (ek.fi)

Vihreä siirtymä vaatii mittavaa rahoitusta – ja luo merkittäviä mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille (valtioneuvosto.fi)

Miten investoinnit näkyvät bruttokansantuotteessa?

Bruttokansantuote muodostuu yksityisestä kulutuksesta, julkisesta kulutuksesta, nettoinvestoinneista ja nettoviennistä. Siten investoinnit näkyvät bkt:ssa täysimääräisesti investointivuonna. Sen sijaan seuraavina vuosina niistä aletaan tehdä poistoja. Poistot rasittavat paitsi yrityksen liikevoittoa myös bruttokansantuotetta. Ongelmaa ei tietenkään synny kannattavien investointien osalta, jolloin poistot saadaan kuitattua myyntituotoilla.

Sen sijaan kannattamaton investointi voi osoittautua pitkällä aikavälillä myös kansantaloudellisesti ongelmalliseksi.

Tässä riittää hallitukselle pohdittavaa. Missä määrin julkisia varoja kannattaa käyttää vihreiden investointien houkuttelemiseksi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu