Sukupuolistunutta väkivaltaa voidaan torjua Helsingin kuntapolitiikassa

Sukupuolistunut väkivalta on yksi Suomen sisäisen turvallisuuden merkittävimmistä uhkatekijöistä, joka näyttäytyy monissa muodoissa, kuten tyttöjen ja naisten seksuaalisena ahdisteluna, lähisuhdeväkivaltana ja esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen ja rodullistettujen ihmisten kohtaamana vihana.

Näin kuntavaalien ennakkoäänestyksen alkaessa kannamme huolta siitä, että päätöksentekoon ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ei saada laajemman joukon ääntä kuuluviin. Osa kuntavaaliehdokkaista on jopa luopunut ehdokkuudestaan netin ja somen vihamielisen ilmapiirin takia. Sukupuolistuneen väkivallan yksi muoto, vihapuhe, kaventaa päättäjien monimuotoisuutta muun muassa naisten ja vähemmistöjen osalta, jonka myötä yhä useampi poliitikko on jatkossakin oletetusti hyväosainen valkoinen mies.

Sukupuolistunutta väkivaltaa voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä ja torjua monin eri keinoin kunnissa. Miten? Tässä muutama esimerkki:

  1. Laajennetaan systemaattisesti sukupuolisensitiivistä sekä ikätasoista ja suostumusperusteista seksuaalikasvatusta varhaiskasvatuksesta alkaen. Näin esimerkiksi murretaan haitallisia sukupuolinormeja, eli edistetään etenkin poikien tunnetaitoja. Panostetaan myös erityisesti poikien lukutaidon kehittymiseen päiväkodeissa ja kouluissa, jolla vahvistetaan muun muassa empatiakykyä ja kognitiivisia taitoja, jotka tukevat myös koulumenestystä.
  2. Lisätään matalan kynnyksen perhe- ja lähisuhdetukea Helsingin perhekeskuksiin. Perheet ovat olleet ennennäkemättömän kovassa ristipaineessa korona-ajan eristyksessä, mikä on kärjistänyt tilanteita ja koetellut jaksamista monissa perheissä.
  3. Toteutetaan kansainvälisen Istanbulin sopimuksen tavoitteita täysimääräisesti (sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta). Vahvistetaan Helsingin tarjoamia ennaltaehkäiseviä ja tukipalveluja lähisuhdeväkivaltaa kokeville yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa, kehitetään Seri-tukikeskusten toimintaa ja luovutaan lähisuhdeväkivallan sovittelukäytännöstä uhrien suojelemiseksi.
  4. Ohjataan väkivallan tekijät avun ja tuen piiriin. Kehitetään väkivaltaa tekevien tukipalveluja osana kuntien palveluvalikoimaa yhdessä järjestöjen kanssa.

Nyt on aika tehdä konkreettisia sekä kunnianhimoisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustekoja Helsingissä sukupuolistuneen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja torjumiseksi!

Touko Niinimäki

Sosionomi (YAMK), sosiaalipolitiikan asiantuntija

Ehdokasnumero 843, Helsinki

Hanna-Leena Laitinen

Sosiaalialan asiantuntija, yhteiskuntatieteiden maisteri

Ehdokasnumero 819, Helsinki

+2
ToukoNiinimki
Vihreät Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Tasa-arvo. Yhdenvertaisuus. Feminismi. Sosiaalipolitiikka.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu