Puuttuiko Italian Mafia peliin? – ELY-keskus antoi puoltavan lausunnon

Vastoin hallinto-oikeuden päätöstä (20.6.2024) ELY-keskus antoi puoltavan lausunnon 5.7.2024 Vantaan Energialle aloittaa vaarallisten jätteiden polttamisen olemassa olevassa perinteisessä jätteenpolttolaitoksessa JV2

ELY-keskuksen lausunnon taustat herättävät ihmetystä. Hallinto-oikeus oli juuri kaksi viikkoa aikaisemmin todennut, että Vantaan Energian turvallisuus- ja ympäristöselvitykset olivat puutteellisia rakenteilla olevan vaarallisten jätteiden polttolaitoksen osalta.

ELY-keskus sen sijaan kehui vuolaasti vastauksessaan Vantaan Energian toimittamaa selvitystä. Onnettomuusriskiä pidetään vähäisenä ja ilmanlaatu ei vaarallisten jätteiden polttamisen johdosta vaarannu. ELY-keskuksen mukaan hankkeella ei ole vaikutusta Vantaan ilmastotavoitteisiin (2030), vaikka vaaralliset jätteet on tarkoitus tuoda Italiasta Mafian hallitsemista liiketoimintayksiköistä. Italian tuontiin ELY-keskuksen vastaus ei ota kantaa mitenkään.

Onnettomuusriskiä pidetään pienenä ja ihmisiin kohdistuvat haittavaikutukset on käsitelty riittävän kattavasti, todetaan ELY-keskuksen vastauksessa.

Nyt suunniteltu vaarallisten jätteiden polttaminen olisi tarkoitus aloittaa pikaisesti tavallisessa arinauunissa. Polttolämpötila on arinauunissa lähes tuhat astetta matalampi kuin miten vaarallisia jätteitä tyypillisesti poltetaan. Vantaan Energia ei kykene filteröimään vaarallisten jätteiden savukaasuja samalla laajuudella kuin Fortumin Riihimäen laitoksessa. Tätä ei ELY-keskuksen vastauksessa huomioida mitenkään.

Jätteitä voi ELY-keskuksen mukaan alkaa polttaa välittömästi, kun ympäristölupa on valmis.

Puutuivatko Italian ”viranomaiset” ELY-keskuksen lausuntoon hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen, vai miten on mahdollista, että vastaukset ovat täysin vastakkaiset?

ELY-keskuksen lausunnon voit lukea ja verrata sitä hallinto-oikeuden päätökseen kirjoituksen alla olevista linkeistä.

Vaihtuuko johto vai toimitaanko vantaalaiseen tapaan – vaietaan ja piilotetaan tehdyt virheet?

Vantaan Energia on matkalla kohti haastavia aikoja. Fennovoima-hankkeen takia alas kirjattiin 42 miljoonaa euroa ja varat siirtyivät Rosatomin eli Putinin sotakassaan. Kaupunginhallitus kiitteli toimivaa johtoa ja toiminta sai jatkua entisellään.

Nyt vaarallisten jätteiden polttolaitos on jo lähes valmis, ja rahaa on poltettu tässä vaiheessa yli 100 miljoonaa euroa. Vaasan hallinto-oikeus puuttui asukkaiden onneksi toimintaan. Vantaalla seisoo toistaiseksi vain iso ja uljas ulkomuseo.

Syksyn tulevissa valtuuston ja hallituksen kokouksissa mitataan paikallispoliitikkojen veri. Annetaanko nykyisen johdon jatkaa ”hallitsematonta” toimintaa ja uskalletaanko pysäyttää Italiasta tuotavien jätteiden tuonti? Näihin ja moneen muuhunkin haasteeseen saadaan vastaus lähiaikoina.

Vantaan Energia petti asukkaiden luottamuksen ja valtuutettuja harhautettiin.

Muistutuksena menneestä: Vantaan Energia ja HSY järjestivät vuosien 2008–2010 aikana useita asukastilaisuuksia, joissa sovittiin yhdessä asukkaiden kanssa uuden jätevoimalan pelisäännöistä. Uudessa (2014) jätteenpolttolaitoksessa oli tarkoitus polttaa Uudenmaan yhdyskuntajätteitä ja pieniä määriä (1500 tonnia vuodessa) ongelmajätteitä kuten sairaalajätteitä.

Vastoin sovittua, Vantaan Energia ryhtyi vuonna 2020 suunnittelemaan uutta jätteenpolttolaitosta (JV2) sekä valmisteli piilossa julkisuudelta vaarallisten jätteiden polttolaitoksen rakentamista. Vantaan Energialla oli jo tällöin tiedossa, että EU tulee asettamaan uudet jätedirektiivit, jotka vähentävät yhdyskuntajätteen määrää huomattavasti tulevina vuosina. Perusteita uuden jätevoimalan rakentamiseksi ei siis ollut olemassa, ja asukkaita harhautettiin räikeästi esittämällä vääriä väitteitä uuden jätevoimalan tarpeellisuudesta.

Myös Vantaan kaupunginhallituksen jäsenille (2019–2021) esitettiin vääriä tietoja. Toiminnan riskejä sekä todellista käyttötarkoitusta ei avattu, ja valtuutetut luulivat laajasti, että laitoksissa poltetaan maksimissaan painekyllästettyä puuta.

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ymparisto.fi/sites/default/files/documents/Perusteltu_p%C3%A4%C3%A4telm%C3%A4_Vantaan_Energia_05072024.pdf

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html

.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu