Paavo, Pohjantähti ja haaveet liittovaltiosta + maailmanhallituksesta

Viime viikon perjantaina Paavo Väyrynen jatkoi omalta osaltaan Kansalaispuoluetta koskevaa kesädraamaa Uuden Suomen Puheenvuorossa.

 

Hänen viimeisimmässä blogissaan, nimeltään "Aatosta jaloa ja alhaista mieltä", oli tämän lisäksi myös jotain paljon kiinnostavampaa. Harmi vain, että tuo kiinnostava blogi on nyt vähin äänin poistunut Puheenvuorosta, (löytyy muualta netistä kyllä) mutta tämän ehdin siitä tallentaa:

 

"Kaksikymmentä vuotta sitten perustin Pohjantähti-opisto -nimisen kansanopiston antamaan kansainvälisyyskasvatusta ja Eurooppa-koulutusta. Opiston nimi perustuu vuonna 1997 julkaisemaani teokseen ”Paneurooppa ja uusidealismi”, jossa esittelin Paneurooppa-liikkeen perustajan Richard Coudenhove-Kalergin poliittisia ja filosofisia ajatuksia."

 

Olen nyt lukenut tuon Väyrysen kirjan, jota hän viimeisessä, mutta sittemmin poistetussa blogissaan mainosti. Se siis keskittyy kreivi Coudenhove-Kalergin (1894-1972) filosofioihin. Päällimmäisin vaikutelmani kirjasta on se, että kreivin kirjoitukset edustavat okkultismia, oman aikansa muotifilosofioita sekä vapaamuurariaatteesta tuttua ihmisen jalostamisen ideaa. Siteeraan muutamaa kohtaa, joko Väyrystä tai hänen siteeraamaansa kreiviä – useimmissa kohdissa herrojen näkemykset kohtaavat. Kuten Paavo itse sanoo: "Paneutuminen Richard Coudenhove-Kalergin filosofisiin ja yhteiskunnallisiin ajatuksiin on ollut minulle hyvin mieluisa tehtävä ennen muuta sen vuoksi, että koen ne itselleni läheisiksi." (Paneurooppa ja uusidealismi s.12, jatkossa lyhenne PJU)

 

Kansanäänestyksiin Coudenhove-Kalergi suhtautuu kielteisesti:

 

"Ensiksi on suora vaalitapa korvattava epäsuoralla. Joukkojen ei tule valita johtajia vaan luottamusmiesten. Näitä vaatimuksia vastaa mitä suurimmassa määrin neuvostojärjestelmä […] Lopulta korkeimpaan neuvostoon pääsevät pystyvimmät, työn ylimystö, die Aristoi der Arbeit." (PJU, 29)

 

Väyrynen sanoo tämän kuulostavan taantumukselliselta, mutta sisältävän myös "oman viisautensa", koska "viime aikoina länsimaissa on populismin hengessä yhä enemmän siirrytty suoraan demokratiaan: suoriin kansanvaaleihin ja kansanäänestyksiin." (PJU, 30)

 

Euroopan valuuttaunioni keskuspankkeineen on hyvä juttu: "Tämän [valuuttaunionin] lisäksi liittyy eurooppalaisen valuutan käsitteeseen ajatus eurooppalaisesta keskuspankista (Europäische Zentralnotenbank) amerikkalaisen keskuspankin (Federal Reserve System) mallin mukaisesti"  sanotaan luvussa, jonka Väyrynen on uljaasti otsikoinut "Herää Eurooppa! On luotava talousunioni ja yhteinen valuutta" (PJU, 56)

 

Euroopan yhdentyminen ja muuttaminen suurvallaksi on siis molempien herrojen agendalla, samoin Euroopan puolustusliitto. Luvussa, jolle Väyrynen on antanut otsikon "Idän ja lännen lähentyminen luovat edellytykset maailmanhallituksen aikaansaamiseen" hän referoi Coudenhove-Kalergin kirjaa "Vom Ewigen Krieg zum Grossen Frieden" (Ikuisesta sodasta suureen rauhaan, 1956), ja kertoo, että C-K:n mielestä maailmanlaajuisen valtioliiton ytimenä olisi aluksi NATO. (PJU, 67)

 

Puoluekenttäkin mullistuu: liberalismi, joka tulee korvaamaan puolueet oikealta vasemmalle, on välttämätöntä, siltä ainakin näyttää luvussa, jonka Väyrynen on otsikoinut "Liberaaleista Euroopan yhdentymistä eteenpäin vievä voima" (PJU, 92), ja näin siinä Coudenhove-Kalergia siteerataan: "Koska kaikki Euroopan liberaalit ovat yhtenäisen Euroopan puolesta, joka yksinään voi turvata vapauden ja demokratian vasemmalta tai oikealta tulevilta yllätyksiltä, on lähellä ajatus, että Euroopan liberaalipuolueet jonakin päivänä asettavat Eurooppa-ajatuksen vaaliohjelmansa keskipisteeksi" (Tämä sitaatti C-G:n teoksesta Paneuropa 1926 bis 1966, Väyrysen kirjassa sivulla 92-93)

 

Myös uskonnot yhdistyvät, kulttuurit ja kansat yhdistyvät. Tätä Väyrynen pohtii luvussa "Richard Coudenhove-Kalergin ajatukset saattaisivat yhdistää uskontoja, kulttuureja ja kansoja" (PJU, 32)

 

 

(ja myös rodut yhdistyvät:

 

"Tulevaisuuden ihmiset ovat sekarotuisia (mongrel) ja tämän päivän rodut ja yhteiskuntaluokat tulevat katoamaan. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka ulkoiselta olemukseltaan tulee muistuttamaan antiikin egyptiläisiä, asettaa kansojen erilaisuuden tilalle yksilöiden erilaisuuden [Praktischer Idealismus 22]

 

Viimeisin sitaatti ei ole Paavon kirjasta, vaan poimin sen Wikipediasta https://fi.wikipedia.org/wiki/Richard_Coudenhove-Kalergi, mutta jostain syystä juuri tämä sitaatti on nykyään tunnetuin. On varsin epätodennäköistä, että Paavo ei Coudenhove-Kalergiin perehtyneenä  juuri tästä sitaatista olisi tietoinen.)

 

Mainittakoon vielä, että Coudenhove-Kalergia pidetään yhtenä tärkeimmistä eurooppalaisen integraation "isistä", ja hänen nimeään kantaa säätiö, joka jakaa joka toinen vuosi Eurooppa-palkinnon niille poliitikoille, jotka ovat ansiokkaimmin Coudenhove-Kalergin visioita käytännössä toteuttaneet. Viimeisimpiin palkinnon saajiin kuuluvat mm. Angela Merkel sekä Jean-Claude Juncker.

 

Lopuksi:

 

En mitenkään väitä, etteikö Coudenhove-Kalergin visioita saa kannattaa. Kyllä paneurooppalaisuutta, liittovaltiota, Euroopan puolustusliittoa, valuuttaunionia yhteisine keskuspankkeineen, rotujen ja uskontojen yhdistämistä (sikäli kun roduista enää saa puhua) saa kannattaa, ja vapaamuurarihenkistä elitismiäkin saa kannattaa.

 

Mutta ovatko Väyrysen kannattajat tosiaan juuri niitä samoja, jotka haluavat eniten juuri noita visioita kannattaa? Itse liittyessäni Kansalaispuolueeseen lähdin mukaan juuri siksi, että vastustan melkeinpä kaikkea yllä lueteltua.

 

Jokainen kannattakoon sitä aatemaailmaa, minkä omakseen kokee, mutta tärkeintä olisi, että kaikki oikeasti tietäisivät, millaisten aatteiden edustajien leiriin haluavat kuulua. Ja jos perustaa puolueen ja kirjoittaa sille ohjelman,  kannattajien tulisi saada luottaa siihen, että ohjelma on kirjoitettu tosissaan, eikä rivien väleihin kätketä mitään puolueen ohjelmalle täysin vastakkaista.

0
TuulaKomsi
Kansalaispuolue

Olen kangasalalainen kouluttaja ja freelancer, jonka hartain toive on saada ihmiset ajattelemaan omilla aivoillaan ja kyseenalaistamaan kaikenlaiset kliseet mediassa ja muussa julkisessa keskustelussa. Kotisivuni http://www.komsituula.julkaisee.fi/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu