Avuntarvitsija ja avuntarjoaja eivät kohdanneet

Järkyttävä uutinen kohtasi suomalaiset joulukuussa, kun kolme 16 vuotiasta poikaa surmasi kaverinsa julmasti ja pitkään kestänyttä väkivaltaa käyttäen.

Uhrin kerrotaan olleen tunnollinen, tarkka ja kiltti, mutta hyvin masentunut. Rikosselvityksessä on todettu, että hän oli jäänyt ilman tarvittavaa tukea erityisesti alakoulun aikana sekä myöhemmin lastensuojelun asiakkaana. Hänen kehityksensä ongelmia ei tunnistettu ja häntä ei kyetty auttamaan vaikeassa elämäntilanteessa. Uhri ei saanut sitä suojelua viranomaisten taholta, mikä jokaiselle oireilevalle lapselle ja nuorelle kuuluu.

Luokkatilanteissa opettajan huomio kohdistuu niihin oppilaisiin, jotka aiheuttavat häiriötä ja joiden käytös vaatii opettajan erityistä panostamista työrauhan säilyttämiseen. Hiljainen, kiltti oppilas saattaa jäädä vaille kannustusta ja oikeanlaista tukea.  Kuitenkin opetussuunnitelmassa korostetaan jokaisen oppilaan yksilöllisyyttä ja oikeutta oman opinpolun toteutumiseen. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus edetä opinnoissaan omaa tahtia ja omien voimavarojensa mukaan.   Mitä varhaisemmin voidaan ongelmat havaita ja niihin puuttua, sitä paremmin voi yksilöllinen opinpolku toteutua. Myös opettajan jaksamista on tuettava. Häiriötekijät opetustilanteissa uuvuttavat. Opettajien keskeinen yhteityö on tärkeää, samoin mahdollisuus lisätä resurssiopettajan läsnäoloa luokassa, jossa on häiriökäyttäytymistä tai toteuttaa opetusta erityisopetuksen pienryhmässä.

Koskelan surman uhri oli avuntarvitsija, jota avuntarjoajat eivät kohdanneet. Tunnollisena ja kilttinä poikana hän jäi vaille huomiota alkuopetuksessa ja tilanne vaikeutui kasvun edetessä. Hän kävi koulunsa ympäristössä, jossa on ollut kiusaamista. Sekä oppilaita että opettajia on kiusattu ja tähän ei ole puututtu ajoissa. Tarvitaan moniammatillista yhteistyötä, tarvitaan avointa keskustelua ja keinojen löytymystä turvallisen kouluympäristön toteuttamiseen. Erityisesti alkuopetukseen panostaminen voi säästää monilta vaikeilta ongelmilta myöhemmin. Ryhmäkoolla on merkitystä. Kun oppilaita on vähemmän, opettaja voi paremmin kohdata jokaisen oppilaan yksilönä. Kun ongelmia havaitaan, tarvitaan erityisopettajan, kuraattorin, koulupsykologin ja terveydenhoitajan panostusta. Yhteys vanhempiin on ensiarvoisen tärkeä. Koulu tukee kodin kasvatustyötä.

Koskelan uhri oli joutunut aikaisemminkin saman kaverijoukon pahoinpitelemäksi. Miksi tämä uhka kavereiden taholta ei paljastunut? Koulun pitäisi olla niin turvallinen jokaiselle oppilaalle, myös sille kiltille ja tunnolliselle, että kiusaaminen ja varsinkin pahoinpitely uskalletaan tuoda esille, kertoa siitä. Jokaisella lapsella ja nuorella pitäisi olla vähintään yksi aikuinen, johon voi luottaa ja jolle voi puhua vaikeistakin asioista. Koulun pitää olla niin turvallinen kasvuympäristö, että kiusaaminen ja väkivalta tunnistetaan ja on vankat keinot puuttua niihin.  Jokaisella oppilaalla ja opettajalla on oikeus turvalliseen kouluun.

 

TuulikkiTepora
Kristillisdemokraatit Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

KM luokanopettaja, Helsingin KD piirin puheenjohtaja. Olen vaimo, äiti ja isoäiti. Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021 Helsingissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu