49 lyhykäistä kysymystä terveydenhuollon vikoihin viitatakseni

Terveydenhuolto on siinä mielessä kuin Prisma tai jokin muu laajasti kaikenlaista tarjoava, että sieltä voidaan poimia näytille ja uutisoitavaksi jotain, mikä on erityisen hyvää tai hyvin ja antaa ihmisten sitten antautua illuusiolle siitä, että kaikki muukin siinä tai siellä on erityisen hyvää tai hyvin tai ainakin ihan pian. Tällaisessa jonkun ihmisen suorittamassa pähkäilyn puutteessa on samankaltaisuutta vaikkapa siihen kuinka jonkin kaupungin valtuutettu voi antaa kaupunginhallituksen suoriutumiselle kehuja sillä perusteella, että kaupunkiin on saatu useita esim. IT- ja cafeteria-alan yrityksiä absoluuttisina määrinä laskettuna sen ja sen verran, mutta jätetty huomioimatta paikallisissa oppilaitoksissa opiskelijoiden suuntaavan matkansa muihin kaupunkeihin opiskelujensa päätyttyä. Entä voisiko olla olettamatta, että sairaanhoitopiirin logon näkyessä eri puolin kaupungin keskustan rakennuksien alaovia ja investoinnit sairaalarakennuksiin tehdään muistikuvia jättävän rakennustaiteen kera, asukkaista monet luulevat heidän hyvinvointiaan ja terveyttään arvostettavan riittävästi, koska terveys on sillä tavoin monin paikoin esillä ainakin jollain lailla? Luuloja johonkin suuntaan voi vahvistaa sekin, että paikallisten oppilaitosten verkkosivuilla lukee, että jotain yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa on meneillään, mutta paino onkin, valitettavasti, sanalla ”jotain”. Kunhan kunnallisvaltuutetut pääsevät lähitulevaisuudessa näpräämään työllistymisasioiden kanssa niiden sälyttäessä kuntien vastuulle ja terveysasioiden käsittelyn ”etääntyessä” hyvinvointialueille, voi terveydenhuolto jäädä vielä nykyistäkin vapaammin huononlaiseksi muokattavaksi.

Tämä kirjoitus sisältää kymmenittäin sairaanhoitopiirien terveydenhuoltoon ja TE-toimistojen työllisten tervehdyttämiseen liittyviä kysymyksen osia, joiden voi ajatella alkavan esim. näillä sanoin:

Miksi on niin, että..
Miten voi tapahtua sellaista, missä..
Jokohan tulisi muutos siihen, että..

Kysymysten voi ajatella viittaavan johonkin jatkuvasti pielessä olevaan, johonkin sellaiseen mitä usein ilmenee tai ollen huolellisen miettimisen arvoista, koska kyseiseen kysymykseen asti ei muuten koskaan päästäisi esim. tv-keskusteluissa. Kysymykset on kirjoiteltu ns. yhteen menoon muistinvaraisesti aiempia kirjoituksiani ja raakilemietteitäni silmäillen eli täydennettävääkin voisi olla. Tämän kaiken voi ajatella olevan jonkinlaista call-to-action -valmistautumista sellaiseen, missä olennaisimpana teesinä olisi, kuinka julkinen terveydenhuolto ei saa edes ihan vähänlaisesti terveydeltään normaalista poikkeutunutta fiksattua, jos kyse on yhden asiantuntijan osaamisen ylittävästä mietittävästä. Olen tainnut kirjoittaa muutaman kirjoituksen siitäkin, kuinka terveydenhuoltoa pidetään tahallaan huononlaisena, mutta siinä olisikin sitten erillinen miettimisensä miten tämä pääsee tapahtumaan kaikista valtuutettujen lautakuntiin, valtuustoihin ja hallituksiin pääsemisistä huolimatta.

(kouluttautuneisuus)

 • lääkärin tietämykseen ja osaamiseen ei päädy arkista ymmärrystä parempaa hallintaa esim. ravitsemus-, liikunta- ja sisäilmaseikoista?
 • työvuosien aikainen lisäkoulutus ei sitten kuitenkaan suuremmin laajenna terveydenhuollon asiantuntijan kompetenssia limittäytymään muiden asiantuntijoiden sellaisten kanssa?

(yhteistyöstä, erikoistumisista, työvoimasta)

 • komponentisoidun terveydenhuollon asiantuntija ei tosissaan selvittele asioita yhdessä muiden komponentisoidun terveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa?
 • joitakin ihmiselimistön toiminnan asiantuntijoita ei edes hyödynnetä ennen kuin jotain on erityisen pahasti vialla?
 • psykologien määrää ei lisätä?
 • TE-toimisto ei tosissaan yritä hyödyntää sairaanhoitopiirin palvelutarjontaa tai yksityisen puolen täydentävää osaamista?
 • terapeutteja, kuraattoreita ja mielenterveyspalveluita lisää vaadittaessa ei mainita koulutettavien piloille menemisen tai kehnoksi jäämisen mahdollisuudesta?
 • terveydenhuolto ei yliopisto- ja amk-yhteyksistään huolimatta kehitä potilaiden itsemonitoroinnin mahdollisuuksia?

(käytännöt, standardit)

 • pidetään itseisarvollisesti totena, että sairauksien luokittelu on ”toimivaa” ja hyvä pohja terveydenhuollon käytännön työlle?
 • lääkäreiden alansa julkaisuissa ilmenevä kritisointi alan toimintaa tai käytäntöjä kohtaan ei ole vuosikymmeniin saavuttanut päivittäislehtien sivuja kuin korkeintaan pikaisen ohimenevästi ja mitään muuttamattomasti?
 • tietämys, metodit, teknologit ja tiede kehittyvät ja lisääntyvät, mutta tämä ei ilmene vastaanotoilla?
 • potilaiden saamat hetkellisesti epäillyt diagnoosit ”raahautuvat” mukana vuosikymmenten ajan?
 • lääkäri ei jatka tavanomaisia laboratoriokokeita pidemmälle sen tutkimista, että potilaan oirekuvauksen mukaan oireiden yhdistelmää ilmenee tietynlaisesti, tietyin ajoituksin ja tietyn kestoisesti, vaan antaa asian edelleen miettimisen jäädä potilaan tehtäväksi?
 • verenkuvatutkimuksia ei suostuta tekemään useammin kuin kerran vuoteen?

(ensikontaktit)

 • on koettu hyväksi ideaksi antaa sairaanhoitajan tehdä puhelimitse esiarviointia lääkärin työn helpottamiseksi?
 • sairaanhoitaja ei voi tietää tai ymmärtää asioita samoin kuin lääkäri?
 • potilaan ongelmat tavallaan suodattuvat pois sairaanhoitajan kanssa keskustellessa, eikä hän täten lääkäriin asti jonkin asiakokonaisuuden vuoksi edes pääse?

(potilastiedot)

 • potilastiedoissa on asiaa niin vähänlaisesti?
 • potilastiedoissa suorastaan valehdellaan ja vääristellään tapahtumienkuluista ja keskustelujen sisällöistä?
 • yhden terveydenhuollon asiantuntijan merkinnöissä ei ole riittävästi aineksia toisen terveydenhuollon asiantuntijan tietämyksen laajentamiseen kyllä/ehkä/ei -tietoa enempää?
 • viimeisempiä potilastietoja ei koskaan ole potilaan saatavissa digitaalisesti ennen kuin on kulunut parista viikosta kuukauteen?

(reklamointi)

 • tiedonkorjaamisvaatimuksia joutuu tekemään niin paljon?
 • muistutuksia joutuu tekemään paljon?
 • aluehallintovirastoon edes joutuu kokeilla ottaa yhteyttä ja saada siten vaikuttavuutta aikaiseksi?
 • potilasvakuutuskeskukseen edes joutuu kokeilla ottaa yhteyttä ja saada siten vaikuttavuutta aikaiseksi?

(reklamoimisen toimimattomuus)

 • ylilääkärin vastuulla olevien suoriutumattomuutta, käytöstä tjm. ei korjata taikka edes myönnetä?
 • aluehallintovirasto ei koe tapahtumissa olleen mitään vikaa?
 • tiedonkorjaamisvaatimuksiin ei suostuta?

(huonolaatuinen ihmisaines)

 • töykeyttä ja potilaan mielen pahoinpitelyä voidaan harrastaa esim. Eksotessa vapautuneesti kuin olettaen, ettei siihen kuitenkaan kukaan puutu?
 • terveysalan työelämän työntekijän elämänasenteeseen vaikuttavuudesta ja sen potilaisiin heijastuvuudesta ei puhuta?
 • sairaan- ja terveydenhoitajista tulee erilaisempia sen vaikutuksesta, missä he käyvät koulua, mitä kaikkea on nähtävillä ja koettavissa koulumatkoilla/arjessa?

(asumisolosuhteet ja niiden aiheuttajat)

 • kaupungin oman asuntovuokraajan toimintaa ei asujien kritiikistä huolimatta noteerata terveys- tai TE-palveluissa?
 • terveydenhuollossa tai TE-palveluissa ei hyödynnetä sellaisten tahojen konsultointia, jotka varmistaisivat potilaan/asiakkaan väittämän tai olettaman todeksi?
 • häirintää asuinympäristössä ei huomioida käytännössä kenenkään vastaanotolla?

(kaupungin strategiat, toimintasuunnitelmat)

 • kaupungin toimintastrategioissa yms. huomioidaan hyvinvointia yksityiskohtaisemmin kuin terveydenhuoltoa?
 • kaupungin tärkeiksi onnistumisen mittareiksi on otettu vain yksinkertaisia asioita kuten yrityksien määrä jollain alueella?
 • kaupungin tai kaupunkia laajemman alueen valtuutetut eivät vahdi paremmin sairaanhoitopiirin rahankäyttöä?
 • kaupunginvaltuuston netitsekin seurattavat kokoukset ovat viitsimättömyyksien ja osallistumattomuuksien demonstraatioita?
 • kaupunginvaltuutetut tulevat tulevaisuudessa antamaan tyhmän hyväksyntänsä sille, että työttömien on pakko suostua itseään mitattavan ja selviteltävän kaikin keinoin, jotta heidän työllistymismahdollisuuksistaan saataisiin parempaa tuntumaa?
 • sairaanhoitopiirin toimitusjohtajana ei voi olla erityisen paljon terveyspalveluiden innovoimisesta kiinnostunut diibadaaba-touhuiluun tyytyjien sijaan?

(asukas-/asiakaspalautteet)

 • sairaanhoitopiirin kehittäminen alueen asukkaiden palautteella on tehty niin mitättömiin seikkoihin kohdistavaksi?
 • terveysalan liitot, yhdistykset ja kouluttajat eivät ota vastaan yksityishenkilöiden palautetta terveydenhuollon toimivuudesta ja pyri sen perustella saamaan aikaan muutoksia alan koulutuksiin ja käytäntöihin?

(työllistyminen)

 • psykiatrisen tai neurologisen diagnoosin saaneiden erityisenlaiseksi kehittyneisyyttä tai pysyvämpää erityisenlaisuutta ei hyödynnetä? esim. skitsofreenikko, aspergerlainen tai adhd-tyyppi voivat ajattelunsa hallintaansa saatuaan olla sopivan eksentrisesti työllistettäviä ja muiden kanssa mainiosti toimeentulevia sen sijaan, että esitettäisiin heidät surkuteltavina ihmispoloina?
 • TE-toimistot harjoittelevat asiakkailleen vaihtelemalla heitä palvelevia asiantuntijoita esim. hissukasta rähjäävään, puhua puputtavasta aneemisia idoita esittävään, asiantuntevasta herkistyjästä tiukkasävyiseen koheltajaan tai tasalaatuisesti perustehtävistään suoriutuvasta piilohäijyyn kiusaajaan?
 • sosioekonominen asema vaikuttaa eri tilanteissa eri tavoin?

(soteuudistus)

 • sana ’peruspalvelut’ on konnotaatioidensa osalta jotain erityisen hyvää lupaavaa sellaisissa lauseissa, joissa kaikille suomalaisille tarkoitetaan järjestettävän saataville jotain samaa, vaikka peruspalveluilla sitten kuitenkin tarkoitetaan jo määritelmällisesti jotain vähäistä, puutteellista ja vajaasti toteutettua?
 • ihmiset käyttävät terveydenhuollon kehittämiseen liittyvissä puheissa sanaa ’digitaalisuus’ kuin se jotenkin maagisesti tekisi kaiken niin optimaalisen ideaaliksi, ettei sitä vähän määritellyksi tulevaa digitaalisuuden hyötyä voida enää koskaan myöhemmin ylittää?
 • uutisissa ei koskaan mainita nimeä Zoltan Istvan?
 • medikalisointi on edelleen käsite kaiken omadatasta, avoimesta tieteestä ja itsemittauslaitteista keskusteltavuuden aikana?
0
uskottavaavaitotta
Lappeenranta

Monet muualla julkaistuista kirjoituksistani käyvät tämän blogin kautta kehittymässä ja löytävät sitten paranneltuna paikan jostain toisaalta. Täällä olevat ovat joko siirtymässä muuanne ajallaan tai ne on jätetty ikään kuin jonkinlaiseksi introksi kirjoituksista, jonkalaisia minulta voi odottaa tai sitten niiden tarkoituksena on antaa vaikutelmaa, mitä hyvää luettavaa toisaalla on tullut julkistettua. Kotisivutkin löytyy (http://hoito.org).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu