Tutkijoiden ja opettajien näkemykset on saatava samaan maisemaan

Suuri joukko helsinkiläisiä opettajia keskusteli viikonloppuseminaarissa koulujen ja koulutuksen tulevaisuudesta. Näkemykset ja kokemukset olivat vaikuttavalla tavalla samansuuntaisia.

Tilastot osoittivat kiistattomasti, että laman viemät koulutuspanostukset ovat suurin syy siihen, ettemme enää ole koulutuksen mallimaa. Eikä ole sellaista voimaa, joka saisi kehityksen kääntymään, vaikka toimenpiteet aloitettaisiin heti.

Kannattaisi silti aloittaa viimeistään tulevalla hallituskaudella.

Joidenkin näkemysten mukaan koulumaailmaan on vaikuttanut kasvatustieteilijöiden ja opetusviranomaisten nomenklatuura, joka on ollut kuuro opettajien äänelle. Kyse on lähinnä teorian ja käytännön eroista, ei kummankaan osapuolen halusta olla kuulematta toista.

Teoria on usein ihan oikeassa. Motivoitunein opiskelija on utelias oppivainen, joka viihtyy ja jonka yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Hänen arvioinnissaan pitää ottaa huomioon jopa seitsemäntoista kohtaa. Tai vaikka kolmekymmentä. Monipuolisesti!

Yksilö korostuu. Viihtymistä korostetaan.

Opettaja taasen kohtaa etupäässä joukkoja. Jos hän on aineenopettaja, hänen edessään voi käydä parisataa lasta joka päivä. Ryhmäkoot ovat mahdollisesti suuria. Erilainen oppilasaines on sekoitettu. Tuki ei saapunutkaan perässä, vaikka tehtiin kauniita säädöksiä ja kunnat saivat valtionosuudet. Joku veti välistä. Aluehallintovirasto voi huomauttaa… Mitä sitten? Mitä siitä kunnalle seuraa?

Ei mitään.

Etulinjassa on erilaista kuin tutkijan näkymissä. Se ei poista tutkimustiedon merkitystä. Tieto pitää kuitenkin saada kohtaamaan joukkotuotannon vaatimukset, ei vain pelkkä yksilön oppimispsykologia ideaaliolosuhteissa. Tässä opettajien näkemyksille ja kenttäkokemukselle kannattaisi antaa painoarvoa. Vähäiset keskustelut ovat toistaiseksi olleet hyvin murheellisia. Opettaja saattaa todeta, että hänen koulussaan avoin oppimisympäristö ja avoin opetus on todettu huonoksi ratkaisuksi. Jos vastauksena tutkija kaivaa esiin vaikkapa montessoripedagogiikasta tehtyjä raportteja ja pyrkii osoittamaan, että ne antavat päinvastaista näyttöä, linjat eivät yhdisty. Keskustelijat pöpisevät omissa galakseissaan.

Joitakin tutkijoiden lausumia voi tietenkin täydellä syyllä kritikoida ankarammin. Pari viikkoa sitten eräs arvostettu digitaalisuutta perännyt tutkija esitti, että OPS 2014 (otettiin käyttöön 2016) ei ole vielä ehtinyt vaikuttaa oppimistuloksiin. Hän sai paljon taputuksia.

Tosin hänen sanomansa ei pidä paikkaansa. Peruskoululainen, joka on nyt perusasteen päättöluokalla, oli vuonna 2014 alkuopetuksessa. Niin se aika kuluu. Joskus tuntuu, että se suorastaan lentää.

Toinen norsunluutornin virhepäätelmä on se, että nykyajan oppilas ei enää halua muuta kuin digitaalisia oppimismenetelmiä. Hän ei kuulemma jaksa lainkaan lukea eikä kaipaa tehtäväkirjoja, vaan haluaa huiskuttaa puhelintaan ja kantaa läppäriä.

Näinhän se ei ole. Yhä enemmän opettajat puhuvat siitä, miten monet toivovat fyysistä kirjaa. Joillakin opettajilla on onneksi mahdollisuus valita opetusmateriaalinsa itse. Kaikilla ei ole.

On toki yksi keskustelu, missä opettajien lisäksi ei kuulu rehtoreiden ääni tai välttämättä edes tutkijoiden ääni. Se on Helsingin eriytymiskeskustelu. Poliitikkojen ideologiset kannanotot kuuluvat eniten. Tutkijoiden ääntä on vaikea vielä ottaakaan huomioon, sillä sitä, miten painotettujen luokkien poistaminen vaikuttaisi kokonaisuuteen, ei ole voitukaan tutkia vielä. Mitään näyttöä eduista ei ole. Resursoimattoman inkluusion vaikutuksesta taasen on jo aikaisempaa tietoa. Sitähän painotettujen luokkien poistaminen tavallaan olisi.

On tutkimusnäyttöä siitä, että sosioekonominen asema ohjaa painotetuille luokille pyrkimistä. Samaten on näyttöä siitä, että painotettu opetus lisää oppilaiden hyvinvointia. Kumpaa havaintoa pidämme tärkeämpänä tietona?

Se tietenkin tiedetään, että painotetut luokat tuovat lisäarvoa ja osaamista. Jonkin verran tällaista väriä kannattaa Suomessa pitää. Sibelius-lukion rehtori Hannu Rauhala mainitsi (Yle 16.2.), että jos musiikin ja tanssin harrastuneisuuden tuki hajautetaan, myös opettajien osaaminen hajautuu. Korkeaa tasoa ei kyetä ylläpitämään.

Tämä tiedetään etukäteen.

Tuntuisi myös oudolta, jos Suomi ei tarvitsisi enää harvinaisten kielten tai matematiikan harrastajia ja osaajia.

Tutkijoilla on siten vielä paljon työmaata. Olemme muutenkin menettäneet paikkamme OECD-maiden kärjessä ja matka alas jatkuu vielä vaikka heti käärisimme hihat. Jokainen virheratkaisu tulee maksamaan lisää. Menetämme inhimillistä pääomaa, ja vaikutus seuraa aikanaan jopa työeläkejärjestelmään. Perussyy on edelleen sama. Lama vei Suomen koulutuspanostukset, kaiken sen, millä nousimme kärkeen, emmekä ole palanneet entiseen. Turkki ja Chile satsaavat tällä hetkellä enemmän kuin me.

Loppujen lopuksi keino eriytymiskehityksen lopettamiseen on resurssi. Ehkäpä tarvitsemme lisää painotusta emmekä vähemmän.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu