Vientialojen palkoille on määrättävä katto

Työnantajapuolella on perinteisesti hellitty mantroja, joita kalifiksi kalifin paikalle pyrkivät eivät kyseenalaista. Tällainen mantra oli 1980-luvulla ”Suomi on pullo”, millä väistettiin tarvetta nostaa eläkemaksuja. Kyllä raha maassa kiertää ja maksajat löydetään tarpeen vaatiessa, ajateltiin. Osa maksajista ulkoistettiin tosin ulkomaille eikä kukaan taannut maksujen kohdentumisen oikeudenmukaisuutta. Vakaan markan oloissa työnantajat eivät uskoneet palkkojen joustavan eläkemaksua nostettaessa eivätkä palkansaajat tunteneet solidaarisuutta jälkipolvia kohtaan, joten eläkemaksu pysyi pitkään liian alhaisena, minkä seurauksia nyt kannamme.

Toinen mantra oli pyrkimys liittokohtaisiin neuvotteluihin, siis eroon tupoista. Tupoissa säädeltiinkin liian monesta asiasta puuttumatta kuitenkaan asiallisesti palkkarakenteeseen. Esimerkkinä ottaisin yhden naisvaltaisen matalapalkka-alan muistaakseni 15 pennin matalapalkkaerän, jota toitotettiin saavutuksena, mutta jota ei merkitty taulukkoon. Kokemusvuosilisät söivät erän pois muilta kuin niiltä, joilla oli jo täydet vuodet, tai niissä työpaikoissa, joissa paikallinen sopimus esti tämän.

Pyrkimys liittokohtaisiin neuvotteluihin oli siis ymmärrettävää, ei siksi, että liittokohtaisuus sinänsä olisi ollut tarpeen vaan siksi, että osapuolet eivät käyttäneet tupoa aitoon solidaariseen ja järkevään palkkamalliin ja vieläkin karsimme eri alojen epäjohdonmukaisista käytänteistä ja käsitteiden epämääräisyydestä. Erityisesti ay-liikkeen kykenemättömyys kriisitilanteissa suoriin palkanalennuksiin johti 1990-luvun lamassa eläkemaksun siirtoon ja kiky-neuvotteluissa työttömyysvakuutusmaksun siirtoon, jotka kummatkin olivat palkanalennuksia joita ei tarvinnut sellaisiksi kutsua. Sankari Ihalainen taisi olla edellisessä ja sankari Lyly toisessa ja nyt meillä on tilanne, missä bruttopalkkaan perustuva reaalipalkan käsite on huonosti määritelty eikä kuvaa oikeastaan mitään tarkkaan.

Jyri Häkämiehen mantra, jonka mukaan vientialojen palkankorotusten tulee määrittää katto kaikille korotuksille on jotenkin yhteiskuntapoliittisesti, talouspoliittisesti ja matemaattisesti vaikea, johtaahan se vientialojen palkkojen karkaamiseen muiden palkoista, jos jälkimmäiset voivat nousta enintään vientialojen verran, siis keskimäärin vähemmän. Samasta asiasta taisi olla kyse, kun Sari Sairaanhoitajalle ei tahdottu antaa kuoppakorotusta ja liittosopimusten kautta menetettiin vientialojen kilpailukyky.

Olen joskus 1990-luvun kirjoituksessani tunnistanut vientialojen palkkakehityksen olevan kansakunnan kannalta keskeisen, koska se määrää suhteellisen kilpailukykymme ja viennin kautta saavutettavan hyvinvoinnin. En ole kuitenkaan koskaan ajatellut, että vientialojen tulisi johtaa palkkakehitystä kuten Häkämiehen mallissa. Vientialoilla tulee saada oikeudenmukainen palkka suhteessa muuhun palkkakehitykseen eikä vientialojen palkkataso saa nousta uhkaamaan kilpailukykyämme. Tällä hetkellä kemian teollisuuden, puunjalostusteollisuuden, teknologiateollisuuden ja vientisatamien palkat ovat euromääräisesti niin korkealla, että niihin pitäisi saada katto kilpailukyvyn varmistamiseksi.

Jos järjestöt olisivat tupojen etsikkoaikana luoneet sujuvan neuvottelumallin ja tulonjakomallin eri alojen kesken kaikki kävisi kuin Strömsössä.  En tiedä, onko tällainen rannikkoruotsin malli mahdollinen, mutta uudet sukupolvet voisivat sellaiseen pyrkiä.

Otan vielä esimerkkejä työmarkkinoiden omalaatuisuuksista. Kuntafuusioissa on noudatettu käytännettä, että uudessa organisaatiossa maksetaan palkat ammattinimikkeittäin ”korkeimman mukaan”.  Kun fuusiot ovat ketjuuntuneet, on aina löytynyt palkkaeroja korotettaviksi. Tästä on seurannut, ettei fuusioista ole saatu laskettuja hyötyjä semminkin, kun jokaiseen fuusioon on liittynyt irtisanomiskielto, joka ketjuuntuu. Tämä sama toistuu, kun hyvinvointialueilla nyt vertaillaan palkkoja ja sitten uudestaan. kun hyvinvointialueita ryhdytään fuusioimaan.  Kuitenkin on ollut käytänteenä, että jokaisessa kunnassa työtehtävien vaativuus arvioidaan systemaattisesti, joten palkat ovat jo olleet kohdallaan ja nimikkeittäinen vertailu on johtanut turhiin palkankorotuksiin ja palkkarakenteiden vääristymiin.

Toisen esimerkin otan lomaoikeuksista. Perustuslain mukaan meidän tulee olla lain edessä yhdenvertaisia. Virkamiesten vuosilomasta säädetään omalla laillaan. Sitten on olemassa vuosilomalaki minimisäädökseksi. Tämän lisäksi on yleissitovia työehtosopimuksia, joilla on lain voima. Näin vuosilomaa nauttiva kansalainen voi olla monella eri tavalla yhdenvertainen lain edessä. Yksityisellä puolella kuluu lomapäiviä kuusi arkipäivää viikossa, julkisella viisi ja valtiolla on 15 palvelusvuoden jälkeen superlomakertymä!

Jos työmarkkinoilla olisi pyrkimys aitoon solidaarisuuteen olisi ensimmäiseksi yhdistettävä yksityiset ja julkiset alat samojen sopimusten alle. Järjestelyyn saadaan pelivaraa, kunhan turvaamme kilpailukykymme tinkimällä vientialojen palkoista.

Lisäys 9.11. klo 11:20

Iän mukana lisääntyy paitsi viisaus niin myös hajamielisyys. Yksi tärkeä mantra jäi mainitsematta: paikallinen sopiminen. Paikallinen sopiminen on kannatettava asia, kun tarkoitetaan yhteistyössä tapahtuvaa sopeutumista eri tilanteisiin. Sopimisen edellytyksenä on, etteivät työehtosopimukset ole turhan mutkikkaita.

Kuitenkin EK:n intellektuellit ovat usein puhuneet yritysten vaihtelevasta palkanmaksukyvystä, mistä seuraa vaade vaihtelevaan palkanmaksuun. Kannattaako EK kapitalismia? Jos työntekijät otetaan riskinkantajiksi, mikä jää osakkaille? Pelkäänpä, että huonona aikana henkilöstö kärsii  ja hyvänä osakkaat, kun johto kahmii nousun bonukset.

Yrityksen vaihteleva palkanmaksukyky on älyllisenä käsitteenä tässä verrannollinen yrityksen bensastamaksukykyyn. Tulisiko tappiollisen yrityksen saada bensaveroalennus pumpulla yrityksen korttiin ladatun viimeisen vahvistetun  tappion  perusteella? Ei, vaan luovan tuhon on saatava tilaa toimia.

Ruotsissa tietojeni mukaan sovitaan paikallisesti erityisesti julkisella puolella. Tämä saattaa viitata yksikön budjetin jaosta päättävien hyvien veljien salaseuraan, missä punnitaan keinoja kohdistaa palkkamenot ”oikein”.

Vielä voi mainita Nokian entisen toimitusjohtajan Kalle Isokallion mantran siitä, miten yksityiset vientialat kannattavat koko yhteiskuntaa. Näin ei ole, mutta näin moni ajattelee. Kaikkia tarvitaan sen mukaan kun katsotaan tarpeelliseksi. Tietenkin tarvitaan vientituloja, jotta voidaan hankkia lannoitteita ja polttoöljyä maanviljelijöille, jotka omasta mielestään kannattavat koko yhteiskuntaa, koska kaikkien on syötävä. Vientimiehet syövät tosin vain avokaatoja ja kaki-hedelmiä argentiinalaisen pihvin ja ranskalaisen viinin kera, mikä osoittaa Isokallion väitteen totuuden.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu