Yrittäjiä ei saa syyllistää isien teoista – YEL

On masentavaa, kun viranomaistaholta syyllistetään kansalaisia ilman kansalaisen omaa tuottamusta. Näin tapahtuu, kun yrittäjiä velvoitetaan maksamaan itselleen korkea eläke oman alemman valinnan sijaan.

Nykyinen eläkemaksu sekä yksityisten alojen palkansaajilla että yrittäjillä on noin 25 % eläkkeen perustana olevasta tulosta. Tämä maksu riittää suurin piirtein maksajan oman eläkevastuun kattamiseen, mutta kuluu aiempien polvien maksuvajeen paikkaamiseen. Tästä syntyy kierre, mikä sitoo myös nykypolven lapset isiensä eläkkeen maksuun ja irtaantuminen systeemistä on vaikeaa käynnistäjäpolven kavalluksen vuoksi.

Käynnistäjäpolvi siis lupasi itselleen täyden eläkkeen alimaksulla ja siirsi täyden maksun lapsilleen. Käynnistäjäpolvi maksoi vain ne vajaat eläkkeet, jotka olivat kertyneet ja tulleet maksuun systeemin perustamisen jälkeen.

Tässä on kyse sukupolvien välisestä epäoikeudenmukaisuudesta, jota epämääräisin perustein tuetaan jopa perustuslain omaisuudensuojan nojalla. Omaisuudensuoja voisi koskea työnantajan palkkaetuna lupaamaa ylimääräistä eläkettä, mutta ei yhteisesti lainsäädännöllä luvattua eläkettä, jonka maksu perustuu tulonsaajan ansioon. Kansalaiset ovat vastuussa kunkin hetken lainsäädännöstä ja sen seurauksista eikä lapsien niskoille omaksi eduksi kaadettu saaminen voi nauttia omaisuudensuojaa. – Omaisuudensuojakysymys alkaa tosin olla kohta jo haudassa, mutta velka on jäänyt rullaamaan.

Yrittäjiä on syyllistetty, koska valtio joutuu osallistumaan maksussa olevien yrittäjäeläkkeiden hoitoon. Yrittäjäeläkkeistä ei ole jostain syystä kertynyt rahastoja huolimatta siitä, että maksut ovat vastanneet palkansaajien maksuja. Kyse lienee siitä, että palkansaajien kokonaismaksutulo on kasvanut siten, että rahastoitavaakin on jäänyt. Yksilön kohtaaman oikeudenmukaisuuden kannalta ei valtion tuella ole merkitystä, kun on maksettu yhtenevä maksu samasta edusta. Alivakuuttamisesta ei ole kysymys, jos etuus vastaa maksua.

Valtion tukea tarvitaan myös maatalouden (ja metsänomistajain) eläkkeiden paikkaamiseksi sen lisäksi, että valtio hoitaa perustuslain yhdenvertaisuuspykälän vastaisesti osan eläkemaksusta. Maatalousyrittäjien määrä on selvästi laskenut ja kun sielläkin suuret ikäluokat ovat maksaneet vajaan maksun niin nykyviljelijöitä ei tahdota raskauttaa koko isien eläkevelalla.

Eläkkeiden yhteensovituksen seurauksena ansioeläkkeen saaja maksaa oman kansaneläkkeensä.  Takuueläkkeen verran tulee laskennallisesti maksetuksi, kun eläkkeen perustana oleva tulo on noin € 1500/kk.  Näin oikeudenmukaisen täysiaikaisen yrittäjätulon tulisi olla vähintään tämä summa. Liukuvan yhteensovituksen tulkinta on tosin vähän filosofinen kysymys.

Sen enempää maatalousyrittäjää kuin tavallistakaan yrittäjää ei pidä syyllistää isien synneistä. On ollut huonon lainsäädännön vika, ettei nykyisiltä eläkkeensaajilta ole peritty riittäviä eläkemaksuja. Ei tämä päivän yrittäjää voi syyllistää 1980-luvun yrittäjän eläkkeistä, joiden maksu on ollut noin puolet nykyisestä. Laskennallinen yrittäjätulo on vaikeasti arvioitavissa.  Moni yrittäjä ottikin aikoinaan suuren eläkkeen edullisen maksun vuoksi ja tarkisti sitä vielä konkurssin lähestyessä. Lakisääteiset eläkkeet ovat tosin riskivakuutuksia, mitään ei jää perinnöksi. Tämä lieneekin pääsyy alhaisiksi ilmoitettuihin yrittäjätuloihin. Tästä eivät ulkopuoliset kärsi, koska yrittäjä saa maksunsa ja ilmoittamansa tulon mukaisen eläkkeen.

Kun eduskunta säätää huonoja lakeja lienee vastuu eduskunnalla. Vajaasti rahoitettujen pakollisten eläkkeiden rahoituksen siirto jälkipolville eläkejärjestelmittäin ei kohtele kansalaisia oikein koska kansalaiset jaetaan säädyittäin vastaamaan paitsi esi-isien teoista niin myös oman säädyn kokonaistulojen muutoksista ja menneiden erityisehtojen seurauksista.  Valtio on vastuussa eikä nykypäivän yrittäjä. Pakolliset ansioeläkkeet voitaisiin jopa yhdistää yhteisvastuullisiksi, oli eläkkeen perusteena sitten palkka tai ilmoitettu yrittäjätulo. Tämä on tarpeen myös kuntien ja yksityisten alojen palkansaajain aseman tasa-arvoistamiseksi.

+4

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu