Haimasyöpä huoneessa 2

”Terveydenhuollossa tarvitaan lisää hoitavia käsiä ja inhimillistä läsnäoloa. Ihminen kun on paljon muuta kuin vatsakipu yleislääkärin vastaanotolla klo 9-9.15 tai haimasyöpä huoneessa 2. Monet täydentävät hoitomuodot ja hoitajat voisivat helpottaa tätä hoitavien käsien pulaa. Siihen tarvitaan yhteistä ymmärrystä ja tahtoa. Pitää luopua oman reviirin ja edun vahtimisesta ja vastakkainasettelusta, josta ei ole mitään hyötyä meille, tavallisille ihmisille.”

Sisko Pyykkönen, kansalaisaktiivi ja yksi Täydentävät hoidot kaikille -kansalaisaloitteen vastuuhenkilöistä

 

Helsingin yliopistossa pidettiin tänään (14.1.2020) seminaari täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista. Seminaarissa esiteltiin täydentävien hoitojen suomalaista ja kansainvälistä tutkimusta. Toisin kuin mediasta saaduista tiedoista voisi päätellä näitä asioita tutkitaan maailmalla vilkkaasti ja koko ajan yhä laadukkaammilla tieteellisillä standardeilla.

Pääluennoitsijaksi oli kutsuttu lääketieteen emeritus professori Kjell Asplund, joka johti Ruotsin hallituksen toimeksiannosta täydentäviä hoitoja kartoittamaan perustettua komiteaa. Komitean tehtäväksi oli annettu selvittää useita eri kysymyksiä, jotka koskivat täydentävää ja vaihtoehtoista terveyden- ja sairaanhoitoa. Komitean ehdotuksista on jo esiintynyt Suomen mediassa harhaanjohtavaa tietoa: Ruotsissa ei olla yksiselitteisesti rajoittamassa täydentävien hoitojen tarjontaa ja käyttömahdollisuuksia. Asplundin omien sanojen mukaan ehdotus sisältää pääosin sääntöjen höllentämistä ja pieneltä osin kiristämistä.

Asplundin asiantuntijakomitea päätyi ehdottamaan muun muassa, että

  • Terveydenhuollon ammattihenkilöiden koulutukseen sisällytetään lyhytkurssi CAM-alasta (Complementary and Alternative Medicine). Tavoitteena on edistää dialogia potilaiden ja terveydenhuollon välillä koskien CAM-hoitomuotoja. Terveys- ja sosiaalihallituksen tulee kehittää tätä varten CAM-alaa koskevaa koulutusaineistoa.

  • Kansalaisten saatavilla tulee olla riippumatonta tietoa CAM-hoitomuodoista, mukaan lukien kuvaukset hoitomenetelmistä. Tietoa tulee olla kansallisen terveydenhuollon verkkosivustolla.

Komitea päätyi myös ehdottamaan uutta lakia. Verrattuna nykyiseen lakiin ehdotus sisältää useita muutoksia, esimerkiksi

  • Nykyinen kielto, jonka mukaan muu kuin terveydenhuollon ammattihenkilö ei saa hoitaa syöpää, epilepsiaa ja diabetesta (sisältäen oireiden lievityksen) muutetaan yleiseksi kielloksi hoitaa vakavia sairauksia ja mielenterveyden häiriöitä. Vaikka vakavien sairauksien hoitaminen olisi kiellettyä (siis ainoana hoitomuotona kohteena itse sairaus), toimenpiteet, joiden tarkoitus on lievittää sairauden oireita (esimerkiksi kipua ja ahdistusta) sallitaan kaikissa sairauksissa.

  • Nykyisen lain mukaan on kiellettyä tehdä toimenpiteitä, jotka lievittävät oireita, alle 8-vuotiaille lapsille ja raskaana oleville. Komitea esitti, että tämä kielto poistetaan. Sen sijaan kielletään varsinainen sairauksien tutkiminen ja hoitaminen alle 15-vuotiaitten ja raskaana olevien naisten kohdalla.

Suomessa vastaavaa on yritetty vuonna 2009. Tehtävässä epäonnistuttiin surkeasti, koska asiaa ei selvitetty ennakkoluulottomasti ja tasapuolisesti. Nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on päätetty kartoittaa CAM-hoitojen nykytila ja mahdollinen sääntely. Nyt on mahdollisuus avoimeen dialogiin eri tahojen välillä, jotta nykyisestä tunkkaisesta ja täysin hyödyttömästä vastakkainasettelusta päästäisiin irti ja siirryttäisiin kaikkia hyödyttävään selkeään toimintalinjaan. Sekä potilaat että kansantalous kiittäisivät.

Media voisi aloittaa ajattelutavan muutoksen vaikkapa sillä, että lakkaisi käyttämästä termejä uskomus- ja huuhaahoidot. Toki niillä saa aikaan raflaavia klikkiotsikoita, mutta pohjimmiltaan niiden tarkoitus on vain leimata täydentävien hoitojen käyttäjät harhaanjohdetuiksi ja tietämättömiksi hölmöiksi. Eräänlaista vihapuhetta sekin! Kuten vihapuhe yleensäkin, se perustuu tietämättömyyteen: oikeasti näihin hoitoihin turvautuvat ovat tutkimusten mukaan keskimäärin koulutetumpia (joukossa huomattava määrä akateemisesti koulutettua väkeä) kuin hoitoihin negatiivisesti tai välinpitämättömästi suhtautuvat.

Allekirjoita Täydentävät hoidot kaikille -kansalaisaloite, jotta Suomeenkin saadaan selkeät raamit ja valinnanvapaus terveyden ja sairauden täydentävään hoitamiseen!

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011

Varpu Tavi

Kirjailija. Seikkailija. Elämän ihmettelijä. Kyseenalaistaja.
Kirjoitan aiheista, jotka kiinnostavat minua. Niitä aiheita on paljon.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu