Kokoomuksen ”joululahja” pienyrittäjille ja koulutetuille naisille?

Kansalaisten mielipiteet eri hoitomuotojen hyväksyttävyydestä, sääntelyn tarpeesta, hoitajan korvausvelvollisuudesta vahingon sattuessa sekä rajoituksista lapsille ja vakavasti sairaille vuonna 2018 tehdyn väestökyselyn (n=1016) mukaan. Värilliset palkit kuvaavat prosenttiosuutta vastanneista.(Tampereen yliopiston tietoarkisto 2020)

Puheenjohtaja Petteri Orpo sai loppuviikosta postia, jossa kummasteltiin kokoomuksen aloitetta (hiukan ennen kansanedustajien joululomaa): kokoomusnuoret, kokoomusnaiset ja kokoomusopiskelijat kokivat ilmeisesti tärkeimmäksi jouluviestikseen jo kertaalleen kaadetun ”puoskarilaki”-aloitteen.

Orpolle lähetetyssä postissa esitettiin seuraavat kuusi kysymystä, joita alla itse hiukan kommentoin:

Kysymys 1: Miksi Kokoomuksen jäsenjärjestöt vaativat hallitusta ryhtymään välittömästi valmistelemaan jotakin, jota se jo valmistelee?

Eivätkö Kokoomuksen nuoriso-, nais- ja opiskelijajärjestöt ole tietoisia Sanna Marinin hallitusohjelmaan kirjatusta täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen sääntelytarpeen selvitystyöstä, joka on aloitettu sosiaali- ja terveysministeriössä (STM) vuonna 2020. Kokoomuksen järjestöt ovat somekanavillaan esittäneet 7.12.2020, että Suomeen tulee laatia ”puoskarilaki” ja että ”Hallituksen tulee ryhtyä välittömästi valmistelemaan lainsäädäntökokonaisuutta vaihtoehtohoitojen sääntelystä.” (1)

STM:n tiedotteessa (2) mainitaan: ”Vaihtoehtohoitoja koskevan sääntelyn kehittäminen vaatii laajaa asiantuntemusta, aikaa ja yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kyseessä on hanke, joka edellyttää muutoksia myös moneen muuhun jo voimassa olevaan lakiin. Tavoitteena on, että uusi laki sisältäisi muun muassa vaihtoehtohoitojen määritelmän, säännöksen lain soveltamisalasta, yleisiä velvoitteita vaihtoehtohoitoja ammattimaisesti antaville, markkinointia ja valvontaa koskevia säännöksiä sekä säädökset hoitoa antavien rekisteröinnistä.”

Kysymys 2: Miten kokoomuksen arvomaailmaan sopii nuoriso-, nais- ja opiskelijajärjestöjen käyttämä halventava nimitys ”puoskari”, joka tarkoittaa rikollista, laitonta lääkärintoimen harjoittamista?

Järjestöt viittaavat terveys- ja hyvinvointialan yrittäjiin ja ammatinharjoittajiin, jotka toimivat Suomen lakien, asetusten ja omien ammattikuntiensa eettisten ohjeiden mukaisesti. ”Puoskaria” voidaan pitää samanlaisena ihmisryhmää halventavana terminä kuin nimityksiä ”neekeri”, ”hintti” tai ”femakko”.

Kysymys 3: Mihin tutkimuslähteisiin, viranomaisen rekisteröimiin tapauksiin tai muihin todennettaviin tapauksiin nojaavat kokoomuksen nuoriso-, nais- ja opiskelijajärjestöjen esittämät, laillisiin terveys- ja hyvinvointialan yrittäjiin ja ammatinharjoittajiin kohdistuvat väitteet ja vihjaukset?

Kuten: ”Esille nousee jatkuvasti esimerkkejä terveydenhuoltoalan ulkopuolella toimivista henkilöistä, jotka ovat tarjonneet palveluita esimerkiksi hopeaveden käyttöön, eheytyshoitoihin ja ravintovalmistemarkkinointiin liittyen.” Yksittäiset, todentamattomat esimerkit eivät voi olla rajoitusten peruste.

Kysymys 4: Mihin terveys- ja hyvinvointialan yrittäjiin ja ammatinharjoittajiin kokoomuksen nuoriso-, nais- ja opiskelijajärjestöt viittaavat yksilöimättömillä  väitteillään?

”Vuosien varrella ilmi on tullut tapauksia, joissa syöpäpotilaille tai psykoosista kärsiville on tarjottu hoidoksi yrttejä tai homeopatiaa kohtalokkain seurauksin. Useisiin esimerkkeihin liittyy myös väärää tietoa koskien akuuttia koronatilannetta sekä yleistä kriittisyyttä rokotteita kohtaan.” (Lainaukseen on korjattu sana homeopatia. Kokoomusjärjestöjen käyttämä homeapatia on toki hauska uudissana, mutta sopinee lähinnä vakuutuslääkäreille, jotka kai suosittelevat hometaloissa sairastuneille home-apatiaa…).

Onko jossakin tutkittu, mitä puolueita rokotteiden vastustajat ja koronan kieltäjät kannattavat? Onko olemassa tilastotietoa, missä ammateissa he toimivat, kuinka moni on insinööri, opettaja, eläkeläinen, bussikuski…? Omien havaintojeni mukaan rokotevastaisuutta ja koronankieltämistä esiintyy hyvin erilaisissa ihmisryhmissä. Pandemia rajoituksineen ja taloudellisine huolineen on myös lisännyt mielenterveysongelmia. Osa koronankieltäjistä ehkä hoitaa ahdistustaan siten?  Se on aihe, jonka tutkimiseen tarvittaisiin sosiologian ja psykologian ammattilaisia.

Tutkimuksen mukaan lähes kolmannes suomalaisista käyttää täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Enemmistö on käyttänyt niitä jossakin elämänsä vaiheessa. Valtaosa käyttäjistä ilmoittaa saaneensa niistä apua. Hyödyistä on runsaasti tutkimusnäyttöä. Yksi rekisteröity haittatapahtuma ilmeni 30 vuotta sitten.  Kansainvälisestikin CAM-hoidot on todettu hyvin turvallisiksi. Niitä ei käytetä, vastoin kokoomusjärjestöjen olettamusta, korvaamaan tavanomaista hoitoa, vaan sille täydennyksenä ja lisänä. Tutkimus ei tue kokoomusjärjestöjen esittämiä väitteitä. Kykypuolueelta voisi odottaa myös kykyä lähdekritiikkiin, tieteellisten lähteiden penkomiseen jne.

Kysymys 5: Kuinka kokoomuksen nuoriso-, nais- ja opiskelijajärjestöt ovat selvittäneet väitteensä ”Jo usean vuoden ajan suomalaiset ovat olleet huolestuneita vaihtoehtohoitoja koskevan sääntelyn puutteesta” todenperäisyyden?

Mihin todennettaviin tietoihin väite nojaa? Ketkä ovat olleet huolestuneita? Tutkimustiedon mukaan  vain noin joka kymmenes (7–15 %, hoitomuodosta riippuen) kannattaa täydentävien hoitojen antamisen rajoittamista lapsille ja vakavasti sairaille. Lainvalmistelun tulee perustua tutkimustietoon, ei huhuihin.

Kysymys 6: Miksi kokoomuksen nuoriso-, nais- ja opiskelijajärjestöt ajavat lainsäädäntöä, joka tulisi heikentämään erityisesti naisten käyttämiä terveys- ja hyvinvointipalveluja sekä naisyrittäjyyttä ja tulisi aiheuttamaan mahdollisesti konkursseja sen seurauksena, että iso osa hoitojen asiakkaista ei rajoittavan lain seurauksena jatkossa saisi käyttää täydentäviä hoitoja?

Nais- ja yrittäjyysnäkökulmasta kokoomuksen ulostulo kummastuttaa aivan erityisesti. Täydentävien hoitojen tyypillinen käyttäjä on keski-ikäinen hyvin koulutettu ja taloudellisesti toimeentuleva, erilaisista fyysisistä ja psyykkisistä oireista kärsivä perheellinen työssä käyvä nainen, joka ei ole saanut apua vaivoihinsa virallisesta terveydenhuollosta. Täydentävien hoitojen alalla toimivat 6000–8000 yritystä ja yrittäjää työllistävät itsensä, luovat työpaikkoja ja omalta osaltaan kasvattavat kansantuloa.

Oma 7. kysymykseni: Ovatko kokoomuksen jäsenjärjestöt kannanottoa laatiessaan ottaneet huomioon kansantaloudellisen näkökulman?

Kokoomus on voimakkain sanoin arvostellut nykyhallitusta kyvyttömyydestä kansantalouden hoidossa, niinpä olisi aiheellista osoittaa oma kyvykkyys sillä saralla.  Kansantalouden kannalta täydentävien ja omaehtoisten hoitojen käyttäjät ovat kustannustehokkaita: he ovat ottaneet terveydenhoitonsa omalle vastuulleen sen sijaan, että joka kolotuksen vuoksi juoksisivat terveyskeskusta kuormittamaan tai kroonistuneiden sairauksien vuoksi tarvitsisivat kallista lääke-, sairaala- ja kuntoutushoitoa. Varsinkin kroonisten sairauksien hoidossa yhdistävän lääketieteen keinot ovat osoittautuneet tutkimusten mukaan tehokkaiksi.

Kirjassani Vaihdevuodet luonnollisesti (2020) kirjoitan:

”Olen vahvasti sitä mieltä, että demokraattiseen sivistysvaltioon kuuluvat paitsi uskonnon, politiikan, ajatuksen ja sanan vapaudet, myös vapaus valita tapa, jolla hoitaa terveyttään.”

Täydentävien hoitojen toimialaselvitystä tarvitaan kipeästi. Siinä tulee tarkastella kansanterveyskysymysten, terveyshyöty- ja haittanäkökulmien ohella myös yrittäjyyteen liittyviä seikkoja ja niiden merkitystä yhteiskunnan kannalta. Mitä jos odotettaisiin STM:n selvityksen valmistumista ensin ja lähdettäisiin vasta sitten pohtimaan lakialoitteita?

(1) Kokoomusjärjestöjen kannanotto

(2) STM käynnistää valmistelun vaihtoehtohoitoja koskevasta lainsäädännöstä 

 

Kirjoittaja on käyttänyt vuosikymmeniä yhdistävää (integratiivista) lääketiedettä. Tavanomaista lääkärinhoitoa ja lääkkeitä silloin, kun ne ehdottomasti ovat tarpeen, muussa omatoimisessa ja myös ennaltaehkäisevässä terveydenhoidossa hän on käyttänyt antroposofista lääketiedettä, akupunktiota, ayurvedaa, lymfahierontaa, osteopatiaa, joogaa, qigongia, yrttejä, höttöhiilareiden karttamista, ravintolisiä jne. Kirjoittajan keltainen rokotevihko on täynnä leimoja ja hän aikoo ottaa koronarokotteen. Kirjoittaja on tällä hetkellä perusterve 63-vuotias, joka on (toistaiseksi) välttänyt kaikki sukuperimänsä tyypilliset suomalaissairaudet.

Varpu Tavi

Kirjailija. Seikkailija. Elämän ihmettelijä. Kyseenalaistaja.
Kirjoitan aiheista, jotka kiinnostavat minua. Niitä aiheita on paljon.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu