Ovatko kannabiksen rangaistavuuden poistamista ajavat argumentit keksitty pilvessä?

Kannabiksen rangaistavuuden poistamista ehdottava kansalaisaloite on herättänyt paljon keskustelua. Seuraavassa kumoan kuusi keskusteluissa täällä ja maailmalla esitettyä, rangaistavuuden poistamisen puolesta esitettyä perustelua:

1.Kannabiksen hallussapidosta, käytöstä ja kasvatuksesta ei ole haittaa kenellekään ja se on rikos vailla uhria.

Kumonta: 1) Kannabiksen käyttö aiheuttaa yllättävän monelle pysyvän ja haitallisen riippuvuuden. 2) Kannabisriippuvuus häiritsee normaalia elämää ja pitkäaikaisesta riippuvuudesta voi seurata taloudellisia vaikeuksia ja huolta, murhetta ja tuskaa lähiomaisille. 3)  Sen käyttö heikentää ajokykyä ja lisää liikenneonnettomuuksien riskiä. En halua dekriminalisoinnin rohkaisevan yhä useampia käyttäjiä nousemaan rattiin, minkä seurauksena useammat suomalaiset saattavat joutua liikenneonnettomuuksien uhreiksi. Kuka tietää, voivatko nämä uhrit olla sinun tai minun omaisiani? Tämän uhan toteutumista lisää se, että jo näissä oloissa huumeiden vaikutuksen alaisena ajamisesta johtuvat rattijuopumukset ovat yleistyneet. Niitä ei tarvita yhtään lisää. 4) Tutkimus osoittaa, että kannabis on vaaraksi sydämelle. Ranskalainen rekisteritutkimuskeskuksen mukaan kannabiksen nuorilla ja keski-ikäisillä käyttäjillä esiintyvän sydäninfarkteja, rytmihäiriöitä ja aivohalvauksia, joista osa johti kuolemaan.

5) Varsinkin nuorten kannabiksen käytössä piilee suuria terveysriskejä, sillä nuoruuden aikana keskushermosto, etenkin toiminnanohjaukseen ja harkintaan tarvittava prefrontaalikorteksi kypsyy silloin laaja-alaisesti. Kannabiksen käyttö heillä saattaa usein johtaa epätoivottuihin vaikutuksiin kuten ahdistukseen, paniikkiin ja kognitiivisiin häiriöihin. Myös depersonalisaatio, derealisaatio ja jopa psykoosioireet ovat mahdollisia jo nuorille ja nuorena aloitettu runsas kannabiksen käyttö altistaa psykoosisairauksille. 6) Raskaana olevat äidit saattavat käyttää kannabista heidän syntymättömän lapsensa turmioksi. Kannabis sisältää vähintään 500 kemikaalia, jotka voivat siirtyä äidin kehosta sikiöön raskauden aikana. Kannabiksen käyttäminen raskauden aikana saattaa olla vahingollista lapsen terveydelle ja aiheuttaa laajasti terveysongelmia, kuten a) sikiön pituuden kasvun rajoittumisen b) suuremman kohtukuoleman riskin c) ennenaikaisen syntymän 4) alhainen syntymäpainon e) pitkäaikaiset aivojen kehitysasiat, jotka vaikuttavat muistiin, oppimiseen ja käytökseen.

2. Rangaistavuuden poistaminen vähentäisi kannabiksen käyttöä.

Kumonta: 1)Itse asiassa amerikkalaisen kansallisen päihteiden käytön ja terveyden kyselytutkimusraportin  mukaan niiden 12-17 vuotiaiden osuus, jotka käyttävät kannabista, väheni nopeammin osavaltioissa, joissa kannabiksen käyttäminen ei ole laillista. Lisäksi taas käyttö kaiken kaikkiaan on kasvussa niissä osavaltioissa, joissa kannabiksen käyttö on laillista ja laskussa niissä osavaltioissa, joissa se on laitonta. Yhdistetyssä Yhdysvaltojen liittovaltion teettämässä kannabiksen käyttöä tutkivassa kyselyssä kattaen kaikki osavaltiot, niiden 12-17-vuotiaiden nuorten osuus, jotka käyttivät kannabista oli 7,7% niissä osavaltioissa, joissa sen käyttö oli laillistettu verrattuna 6,2 %:n verrattuna niihin osavaltoihin, joissa sen käyttö oli laitonta. Vaikka tämä jälkimmäinen ero voi tuntua merkityksettömältä, niin se osoittaa, ettei marihuanan käyttö ole todellakaan vähäisempää osavaltioissa, jotka ovat laillistaneet sen.

3. Rangaistavuuden poistaminen vähentäisi muita rikoksia ja vapauttaisi poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja.

Kumonta: 1) Niin kuin on jo todettu 1. väitteen kumonnassa, rangaistavuuden poistaminen perustellusti lisäisi innokkuutta tarttua rattiin kannabiksen vaikutuksen alaisena ja siten lisäisi rattijuopumusten määrää eikä vähentäisi niitä.

4. Rangaistavuuden poistaminen tuo mukanaan monenlaisia taloudellisia hyötyjä.

Kumonta: Niin kuin on jo todettu väitteen 1) kohdalla, että kannabikseen pitkäaikainen riippuvuuden syntyminen voi syrjäyttää, mikä aiheuttanee kustannuksia esimerkiksi riippuvuuden sosiaalituista, lisääntyneitä kustannuksia mielenterveyspalveluiden käyttämisestä jne. Lisäksi maalatut loistavat tulevaisuudenkuvat rangaistavuuden poistamisen mahdollistamista uusista työpaikkojen syntymisestä ovat tyhjää täynnä. Vertailun vuoksi voidaan sanoa, että verotulojen määrä niissä Yhdysvaltojen osavaltioissa, jotka ovat laillistaneet (ei siis pelkästään dekriminalisinti) kannabiksen käytön, ovat jääneet alakanttiin. Esimerkiksi Kalifornian osavaltion julkinen hallinnon ennusteita laillistetun kannabiksen tuottamista verotuloista on jouduttu korjaamaan alaspäin. Taustalla on se, että useimmat kannabiksen käyttäjät jatkavat sen hankkimista laittomista kauppapaikoista, jossa he voivat välttää veron maksamisen, joka on lähes 50 % joissakin yhteisöissä. Näin olleen kun sitten vähennetään negatiiviset käytön lisääntymisestä johtuvat kustannukset on selvää, että yhteiskunta kokonaisuudessaan ei jäisi rahallisesti plussalle rangaistavuuden poistamisesta.

5. Teollisen hampun hyödyntäminen ja rangaistavuus estää investointeja

Kumonta: Teollinen hamppu on sallittu jo vuosituhannen taitteessa eikä sen hyödyntäjät voivat rauhassa yrittää hyödyntää sitä ilman, että asiaa tarvitsee ilman millään kytkeä kannabiksen  käytön rangaistavuuteen.

6.On ihmisoikeuksien vastaista rangaista pienestä kannabiksen käytön määristä. YK:n ihmisoikeusjulistuksessa on mainittu, että kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja ihmisillä pitäisi olla synnyinvapautenaan oikeus kasvattaa ja käyttää kannabista vapaasti.

Kumonta: Nyt on ihan pakko kysyä, onko ennen tämän perustelun kirjoittamista poltettu vähän useampi jointti tai onko argumentti keksitty pilvessä. Kiinassa sananvapauden puolustamisen takia ihmisiä pidetään karmeissa oloissa vankiloissa ja heitä kidutetaan tai iranilaisia kristityt kokevat samaa uskonsa tähden Iranissa tai jemeniläisiä lapsia kuolee nälkään koko ajan.. ja sitten meillä on joukko kansalaisia, jotka väittävät ihan vakavalla naamalla, että oikeus käyttää kannabista on elämää suurempi ihmisoikeus ja sen rangaistavuus on kauhea ihmisoikeusrikkomus. Tässä voikin kehottaa kyseisiä ihmisiä menemään kertoman tästä kauheasta ihmisoikeusrikkomuksesta Kiinan vangituille sananvapausaktivisteille, iranilaisille kidutetuille kristityille tai Jemenissä nälkään nääntyville lapsille ja katsoa kestääkö argumentti vielä senkin jälkeen…

Yhtä lailla kuulemma kannabiksen kasvattaminen ja käyttäminen kuuluu ihmisen ajatuksen, omatunnon ja uskonnon vapauden alueeseen, koska kannabiksen koetaan olevan osa yksilön olemusta. Samalla lailla vedoten muslimivanhemmat voivat vaatia vapautta tyttäriensä ympärileikkaukseen ja sen rangaistavuuden poistamista, koska he kokevat sen olevan osa vanhempien ja perheen olemusta. Tyttöjen ympärileikkauksen kieltäminen on sitten vanhempien vapauden rajoittamista päättää, mikä on heidän tyttärelleen parasta.

On selkeästi nähtävissä, että  kannabiksen rangaistavuuden poistamiseksi- kansalaisaloitteen argumentit eivät kestä kriittisessä valossa. Oma kokemukseni nuoruudestani on, että juuri rangaistavuuden pelko varjeli minua kriittisinä ikävuosina käyttämästä tuhoisaa kannabista. Olen siis kiitollinen juuri silloisen lainsäädännön rangaistavuudesta ja rangaistavuudesta seuraavaa pelkoa tarvitaan edelleenkin, jotta kannabiksen käyttö ja siitä seuraavat haitat käyttäjilleen itselleen ja muille minimoituisivat. Kun kannabiksen käytön rangaistavuuden poistaminen ei vähennä sen käyttöä vaan lisää sitä, niin en halua myöskään joutua veronmaksajana maksamaan tulevaisuudessa lisääntyneen kannabisriippuvuuden kautta mielenterveyspotilaiksi päätyneiden psyykkisten sairauksien aiheuttamien lisäsairaskuluja. Meillä on jo nyt aivan tarpeeksi päihteiden käytöstä seuraavia mielenterveyspalveluja tarvitsevia potilaita. Emme tarvitse heitä lisää.

Lopuksi soisin jokaisen kannabiksen rangaistavuuden poistamista kannattavan ja kansalaisaloitteeseen kantaansa miettivän lukevan näiden kannabista käyttäneiden lasten vanhempien täynnä tuskaa ja surua olevat varoitustarinat lastensa kohtaloista: mutta ennen kaikkea menevän omin silmin tutustumaan päihdetyötä tekevien järjestöjen, kuten Sininauhasäätiön, matalankynnyksen kohtaamispaikkoihin (esim. Kellarikirkko) ja siellä olevien asiakkaiden todellisuuteen.

Lähteet:

Nuori on herkkä kannabiksen haitoille: http://juhakemppinen.fi/nuori_on_herkk__kannabiksen_haitoille

Kannabiksen lääkkeellisen käytön vapauttaminen lisää kannabikseen liittyviä ongelmia Yhdysvalloissa: http://juhakemppinen.fi/kannabiksen_laakkeellisen_kayton_vapauttaminen_lisaa_kannabikseen_liittyvia_ongelmia_usassa

Kannabis vaaraksi sydämelle: http://juhakemppinen.fi/kannabis_vaaraksi_sydamelle

California pot taxes lag as illegal market flourishes: https://apnews.com/37866c4831844c5f8b82ddd87c2fe7c6

The National Survey on Drug Use and Health 2018: https://www.samhsa.gov/data/report/2018-nsduh-annual-national-report

veikkamattila1

Kristitty arvokonservatiivi ja vankkumaton uskonnonvapauden ja sananvapauden puolustaja. Kaikenlaisen totalitaristisen ajattelun kriitikko. Maatalous- ja metsätieteiden maisteri, MMM vuosimallia 2018.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu