Eurooppa ja Lähi-Idän serkusavioliitot segregaation voimistajana

*

Eurooppa ja Lähi-Idän serkusavioliitot segregaation voimistajana

*

Muuttoliike Eurooppaan

Lähi-Idästä ja Välimeren ylitse Eurooppaan suuntautuva maahanmuutto eri muotoineen on muodostunut merkittäväksi sosiaaliseksi ja yhteiskunnalliseksi kysymykseksi niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. 

Maahanmuuton ongelmakysymyksinä esillä ovat olleet tulijoiden määrä, sen rajoituskeinot, turvapaikanhakuprosessit, rahoitus, kotouttaminen, – sekä varsin merkittävästi tulijoiden sopeutuminen ja asettautuminen sinne, minne he ovat päätyneet.

Kulttuurisesti pinnalla ovat olleet kysymykset ja jännitteet, jotka liittyvät uskontoon, pukeutumiseen, perinnäistapoihin, kielen oppimiseen sekä toimeentuloon ja yhteiskuntaan vakiintumiseen liittyviin pulmiin.  Runsaasti tunteita ovat herättäneet sellaiset seikat kuin lapsiavioliitot ja kunniamurhat.

Lukuisten muiden – lähinnä perinteisiin ja kulttuuriin liittyvien tekijöiden ohella merkittävä, mutta perin vähälle huomiolle jäänyt asia ovat serkusavioliitot. 

*

Serkusavioliitot

Serkusavioliittoja on lähes kaikkialla maailmassa, joskin ne moniaalla ovat kavahdettuja ja kiellettyjä.  Erityisen sallittuja ne ovat Lähi-Idässä, jossa sellaiseen suorastaan rohkaistaan tai pakotetaan, vallitsevan suurperhemallin mukaisesti.

Toteutuneiden serkusavioliittojen määriä tutkailtaessa esitetään suuriakin lukuja; niitä lukiessa tulee kuitenkin muistaa antropologien toteamus siitä, että serkusavioliittojen määrä samankin kulttuurin ja maan sisällä vaihtelee suuresti, kansakuntien välisistä eroista puhumattakaan.  Asian luonteesta johtuen käytettävissä on vain niukalti numeraalisia todisteita, ja näin väistämättä päädytään jonkin asteen likiarvoihin. 

Serkusavioliitot ovat yleisimpiä siellä, missä sosiaalinen odotus oikeuttaa tai suorastaan velvoittaa naimaan isän veljen tyttären, ja vastaavasti tyttären avioitumaan isän veljen pojan kanssa.  Naimakaupat pannaan täytäntöön useinkin, vaikka osapuolten, serkkujen, välillä olisi huomattavakin ikäero.

Lue: en.Wikipedia; https://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage

*

Syyria

Ranskalaisen historioitsijan ja väestötieteilijän Emmanuel Toddin tutkimuksiin tukeutuva professori Matti Klinge kertoo tuoreimmassa, kiinnostavassa vuosipäiväkirjassaan:

”Euroopassa serkusavioliittojen määrä on alle prosentin, mutta Syyrian sunniittien parissa 35 %, alaviittien (shiiojen, vh) 19 % ja irakilaisten peräti 35-36 %.  Kyseessä ovat siis endogaamiset yhteisöt Euroopan eksogaamisen systeemin vastakohtana.”

Endogaaminen tarkoittaa sisäryhmäavioliittoja suosivaa ja eksogaaminen oman ryhmän ulkopuolelta olevan henkilön kanssa avioitumista.

”Sitoutuminen sukulaisiin on Syyrian yhteiskunnan keskeinen ominaisuus, kun muutkin siteet kuin serkusavioliitot otetaan huomioon”, Klinge toteaa ja jatkaa:

Eurooppaan jo aikaisemmin muuttaneet turkkilaiset tulevat hekin endogaamisesta maailmasta, ja sulautuminen, sukulaistuminen täkäläisiin väestöihin, näyttää käyvän hyvin hitaasti.  Siitä miten tiukka endogaamisuus oli ja edelleen laajalti on, ovat todistuksena kunniamurhat.”

Niinpä Toddin – ja tämän väestötieteelliseen analyysiin perustuvia historian ja nykyisyyden selityksiä välittävän professori Klingen – päätelmä Lähi-Idästä (läntiseen) Eurooppaan suuntautuvan muuttoliikkeen tästä piirteestä on selkeä:

”Kahden eri perhemallin kohtaaminen on ja tulee olemaan vaikea asia”.

*

Antropologi Philip Carl Salzman

on tutkinut teoksessaan (Cultur and Conflict in Middle-East, 2007; https://www.amazon.com/gp/product/1591025877/ref=s9sims_c5_img1?pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_s=center-5&pf_rd_r=1TZEW7VFQ2MFHRDC ) Lähi-Idän kulttuurisia juuria ja rakenteita.  

Hän näkee olennaisena heimojen organisoitumisen ja siihen kytkeytyvän sisäsyntyisyyden ja opposiotionismin.  Salzman tulkitsee, tässä olevan syitä miksi Lännen ja Lähi-Idän kulttuurien lähentyminen on vaikeaa, eikä todellinen rinnakkainelo ole ihan näköpiirissä.  Järjestelmää, joka tuottaisi yhteiskunnan, joka kohtelisi kaikkia tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti on tämän vuoksi vaikea luoda Lähi-Itään, niin jatkuu tilanne, jossa jokainen on lojaali ja uskollinen vain omalle ryhmälleen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Carl_Salzman  &  https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_and_Conflict_in_the_Middle_East

Salzmanin näkemyksiä voi lähestyä pohtimalla, mikä on muna ja mikä on kana: heimokulttuuri, sukulaisavioliitot, islam, diktatuuri, demokratian kehittymättömyys.  Katso esim.:

http://kansankokonaisuus.blogspot.fi/2013/06/serkusavioliitto-tappaa.html

*

Hieman historiaa

Serkkuavioliitoista on tehty huomioita aina kirjoitetun Lähi-Idän historian aikana. 

Antropologi Raphael Patai totesi keskisen Arabian alueelta havaintonaan, jonkinasteista lieventymistä miesten oikeudessa naida isänsä veljen tytär 1960-luvulle tultaessa.  Tällöin tytöllä ei enää ollut pakottavaa velvoiteta naida serkkuaan, mutta kieltäytyessään hän ei toisaalta voinut naida ketään muutakaan.  Irakissa serkku-oikeus pysyttäytyi vahvana, ja sääntöjä rikkova, kieltäytyvä veljentytär saatettiin murhata. 

Syyrian Aleppossa 1800-luvulla serkusavioliitot olivat kaupungin eliitin parissa yleisiä, niinpä arviolta 24 % avioliitoista oli tällaisia, tosin joissain suvuissa sellaisia ei järjestetty lainkaan, mutta toisissa taas jopa 70 % avioliitoista oli serkkujen välisiä. 

Väitetään, että korkeimmat serkusliittoisuudet vallitsivat liiketoimintaa harjoittavien perheiden parissa, sekä vanhojen ylimyssukujen keskuudessa, mikä – huomioiden pyrkimykset säilyttää varallisuus suvun pirissä, onkin melko loogista. 

Suvun kapitaalin koskemattomana pitämisen ohella serkusjärjestely oli ilmiselvästi myöskin mieskeskeisen vallankäytön yksi näkyvä muoto, ja naisiin kohdistuvan kontrollin ja vaikuttamisen keino.

Lue laajemmin: en.Wikipedia; Cousin marriage in the Middle East

*

Egypti ja Iran

1900-luvun alussa Egyptissä väitetään paikoin Niilin talonpoikien, fellahien, parissa serkusavioliittojen yleisyyden olleen jopa 80 % tasolla, tällöin tosin mukaan laskettiin toiset serkut (serkkujen lapset). 

Iranissa (Persia) serkusliittojen yleisyys kohosi vuodesta 1940 1970-luvulle tultaessa 34%:sta 44 %:iin. 

*

Nykypäivä

Vuonna 2009 julkaistussa tutkimuksessa kerrotaan, että monissa arabimaissa ilmenee serkusavioliitot selvästi yleisimpinä kuin missään muualla maailmassa.  Niinpä ensimmäisten serkkujen (serkkujen) välisten avioliittojen osuus kaikista avioliitoista saattaa nousta jopa 25 – 30 %:iin kaikista avioliitoista. 

Sellaisissa maissa kuin Qatar, Jemen ja Yhdistyneet arabiemiraatit, lähisukulaisuusliitot (consagyinity) ovat nousseet nykysukupolvien keskuudessa.  Tutkimukset Arabimaiden keskuudessa ja muualla maailmalla osoittavat, että verisukulaisuusliitoilla on joidenkin terveydenhuoltoa koskevien lukujen valossa taipumus tuottaa lisää lapsivuodekuolemia ja erilaisia synnynnäisiä epämuodostumia.

*

Globaali serkusavioliittokuva

Anglosaksisten lähteiden mukaan serkusavioliittojen osuus kaikista avioliitoista maailmanlaajuisesti ylittää niukasti 10 %:n osuuden.  Tämä luku käsittää toiset serkut ja näitä läheisemmät sukulaiset. 

Suomalainen aihetta käsittelevä Wikipedia-artikkeli toteaa, että maailmanlaajuisesti serkusten väliset avioliitot ovat yleisiä: on arvioitu, että maailmanlaajuisesti jopa 20 % avioliitoista solmitaan serkkujenvälillä.  Arabien keskuudessa serkusavioliittoja avioliitoista on keskimäärin 40 %. BBC:n mukaan Isossa-Britanniassa asuvista pakistanilaisista 55 prosenttia on naimisissa serkkunsa kanssa.

Synnynnäisiä epämuodostumia esiintyy jopa 4,5 – 6,0 prosentilla serkkujen välisistä lapsista, kun muulla väestöllä lukua on 3 prosenttia.

Geneetikko Steve Jones on arvostellut muslimikulttuurissa tavallisia serkusavioliittoja, sillä ne johtavat sisäsiittoisuuteen ja vakaviin ongelmiin syntyvillä lapsilla.  –

The DailyMail/Steve Jones, 30.5.2011; http://www.dailymail.co.uk/news/article-1392217/Muslim-outrage-professor-Steve-Jones-warns-inbreeding-risks.html

*

Mitä sanoo laki?

Suomessa serkukset voivat solmia avioliiton.

Ruotsin valtakunnan vuoden 1734 lain Naimiskaaren säännös määritteli, että serkkujen avioituminen vaati kuninkaan luvan:

”Orpanat ei mahda otta toinen toistans awioxi, ellei Cuningas sijhen lupaa anna.”  https://fi.wikipedia.org/wiki/Serkku  & https://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4siittoisuus

Venäjän vallan aikana keisarillinen asetus kumosi tämän säädöksen 1872 ja serkut saivat normaalin avioliitto-oikeuden.

Joissakin kulttuureissa serkusten välisiä sukupuolisuhteita pidetään insestinä.  Serkusavioliitot ovat laittomia esimerkiksi eräissä Yhdysvaltain osavaltioissa sekä Etelä-Koreassa.  Kielto on voimassa myös Kiinassa, Filippiineillä sekä eräissä Balkanin maissa.  Joissakin USA:n osavaltioissa serkusten naimaoikeutta on rajoitettu, tai suorastaan kielletty kriminalisoimalla se, ja joissakin, aika monissa, osavaltioissa se on sallittu. 

Itseasiassa Yhdysvallat on – ainakin Wikipedian mukaan –ainut maa maailmassa, jossa (eräissä osavaltioissa) serkusliitot on kriminalisoitu.  https://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage_law_in_the_United_States_by_state

Huomattakoon, että (tiettävästi, paitsi em. Balkanin maat: Romania, Croatia?) missään Euroopan maassa serkusavioliitot eivät ole kiellettyjä, mutta niiden osuus maanosan avioliitoista laski huomattavasti 1900-luvun jälkipuoliskolla.  Suomessa kantasuomalaisten tai maahanmuuttajien solmimista serkusavioliitoista ei tässä ole esittää numeraalisia tietoja.

Serkusavioliittojen laillisuus/sallittavuus: https://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage#/media/File:CousinMarriageWorld.svg

*

Serkusavioliittojen %-osuus kaikista avioliitoista (en.Wikipedian esitys asiasta); https://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage#/media/File:Global_prevalence_of_consanguinity.svg

*

Yhdysvalloissa osavaltioiden suhtautuminen serkusavioliittoihin vaihtelee sallitun, rajoitetun ja kriminalisoidun välillä; https://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage#/media/File:Cousin_marriage_map1.svg

*

Raamattu

Päätteeksi vielä voimme todeta – varsinaisen lähestymiskulman ulkopuolelta-, että Raamattu ei kiellä serkusliittoja. 

Vanhassa testamentissa on useampiakin pareja, jota olivat keskenään serkkuja:

Kaksi kenties tunnetuinta tapausta kohtaamme Genesiksessä.  Rebekka avioitui Iisakin kanssa, joka oli hänen serkkunsa (1.Moos. 24:12-15).  Samoin Raakel ja Lea olivat Iisakin pojan, Jaakobin, serkkuja.  Jaakob rakastui Raakeliin ja ahersi seitsemän pitkää vuotta tämän isän Laabanin farmilla jotta alun perin luvattu liitto Raakelin kanssa toteutuisi (1.Moos. 28-29.)  Jaakobin veli Eesau nai samoin serkkunsa Mahalathin, Ismaelin tyttären.  Käännöksistä riippuen voidaan todeta myöhemmissä Mooseksen kirjoista, että Zelophehadin viisi tytärtä menivät miehelän ”isänsä veljien poikien kanssa”, tosin joissakin käännöksissä käytetään yleisempää määrettä; ”heidän sukulaistensa” kanssa.

Israelin kansan palatessa pakkotyöstä Egyptistä Kaale antoi tyttärensä Ashsahin veljensä pojalle, Othnielille (Joosua 15:17).  Eleaserin tytär naitettiin Eleaserin veljen pojalle Kishille Daavidin aikana (1 Aikak. 23:22).  Kuningas Rehobeamin ja hänen vaimonsa Maasah ja Mahalat olivat Daavidin lapsenlapsia (2. Aikak. 11:20).  Ja vielä Topias avioitui Saaran koska hän oli tämän lähin sukulaismies (Tob. 7:10), vaikkakaan heidän serkkuutensa ei ole aivan varmana kerrottava asia.

*

Emmanuel Toddin näkemyksiä suvunsisäisistä avioliitoista ja yhteiskunnan dynamiikasta.  Tarkastelun lähtökohtana käytän em. professori Matti Klingen päiväkirjatekstiä:

Arabikevään 2011 myötä käynnistyneen laajan kansainvälisen keskustelun kestäessä nousi ranskalainen historia- ja väestötieteen tutkija Emanuel Todd (s. 1951) yleiseen tietoisuuteen.  Hänen länsimaisen ja islamilaisen sivilisaation kohtaamista käsittelevien kirjoitustensa saivat paljon vastakaikua.

”Toddin mukaan muslimit eivät ole jääneet vanhoilliseen elämäntapaan peruuttamattomasti, vaan on käymässä kohti uudenaikaistumista niin väestöllisesti kuin ajattelultaan. Syntyvyys on monissa islamilaisissa maissa voimakkaasti vähentynyt naisten koulutuksen lisääntyessä ja ehkäisyn yleistyessä. Ne kertovat yhteiskunnan ja sen jäsenten maallistumisesta.

Ääri-islamilaista liikehdintää Todd pitää tilapäisenä torjuntareaktiona uudenaikaistumiseen. Al-Qaidan hän katsoo kuolleen poliittisesti jo ennen Osama bin Ladenin surmaamista, kun siitä ei tullut laajojen piirien tukemaa liikettä.

Todd myös katsoo, että hitaan kehityksen taustalla on muun muassa perherakenne. Suositaan suvun sisäisiä avioliittoja, ja sen seurauksena syntyvän patriarkaalisen vallan vaikutuksesta yhteiskunnallinen kehitys pysähtyy.”  – Lähde: Matti Klinge: emt.

Wikipedia-artikkeli; https://fi.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Todd

*

Emanuel Todd tarkastelee tutkimuksissaan erilaisia perhemalleja kaikkialla maailmassa, sitä miten erilaiset uskomukset, ideologia tai poliittinen järjestelmä taikka historialliset tapahtumat heijastuvat kulloisessakin vallitsevassa näkemyksessä siitä, minkälainen perheen tulee olla.

Hän tukeutuu väestötieteelliseen analyysiin etsiessään perustavia historiaa ja nykyisyyttä koskevia selityksiä perhemallinäkemysten diversiteetille. 

Viimeisimmät tutkimuksensa hän on suunnannut Euroopassa niin ajankohtaiseen kohteeseen, eli perhemalleihin ja –näkemyksiin, jotka esiintyvät Lähi-Idässä.  Muuttoliikkeen ja yleisen rinnakkainelon olosuhteissa kahden erilaisen – eurooppalaisen ja islamilaisen – perhemallin kohtaaminen on ja tulee olemaan vaikea asia.

*

Lisää linkkejä aiheeseen ”Cousin coupels -Cousinmarriages”;

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Cousin_couples

*

Cousin marriage law in the United States by state

https://en.wikipedia.org/wiki/Cousin_marriage_law_in_the_United_States_by_state

*

Aiheesta erityisesti kiinnostuneille;

Category:Kinship and descent.  Sukulaisuus ja polveutuminen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Kinship_and_descent

*

0
veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu