Esittelyssä Venäjän uusi pääministeri – Mihail Mishustin

Esittelyssä Venäjän uusi pääministeri – Mihail Mishustin
*
>Uusi Pääministeri
Voidaan puhua yllätyspääministeristä.
Se ilmenee mm. siitä, että pelkästään hänen nimensä on sen verran vieras Suomen medialla, että sen litterointi suomalaisiin uutisiin tuotti vaikeuksia
YLEn teksti-tv teki huiput. Se esitteli illalla 15.1. pääministerin nimellä: Mihail Mi ustin”. (siis välilyönti)
Alma-media puhui hänestä nimimuodossa: Mihail Mishustin.
Sanoma-media puolestaan: Mihail Mišustin
Kremlin presidentinhallinto (engl.) käytti hänestä muotoa: Mikhail Mishustin.
Svenska yle fi -sivusto puhui muodossa: Michail Misjustin. Samoin Vasabladetilla: https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/343610
Saapa nähdä, mikä muoto vakiintuu, veikkaisin muotoa: Mihail Misustin.
*
Mitä tiedämme uudesta pääministeristä?
Helsingin Sanomien HS.fi -hakuri ilmoittaa Sanoma OYn nimikirajukset vuodesta 1990 lähtien. Nyt se kertoi, että; ”Haulle mihail misustin ei löytynyt tuloksia.”
Koro-muodossa hänestä löytyy nyt eilinen tiivis luonnehdinta:
”UUDEKSI pääministeriksi nousee Mihail Mišustin, 53, joka on ollut töissä Venäjän liittovaltion verovirastossa.

Mišustin on varsin heikosti tunnettu teknokraatti, jolla on kuitenkin maine tehokkaana johtajana. Ainakaan aiemmin hänellä ei ole ajateltu olleen kunnianhimoa edetä politiikassa.
Veroviraston sivujen mukaan hänelle on myönnetty taloustieteen tohtorin oppiarvo.
Mišustin on tehnyt virkauraa verohallinnossa 1990-luvun lopulta mutta erosi vuonna 2008 ja siirtyi yritysmaailmaan, jossa hän toimi sijoitusyhtiö OFG Investin johtajana. Mišustin palasi verohallintoon vuonna 2010, jolloin hänet nimitettiin pääjohtajaksi – tehtävään, josta hän siirtyy nyt pääministeriksi.”
Lähde: HS 15.1.2020>/Jussi Niemeläinen, Laura Halminen: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006373512.html
Suomenkielistä Wikipedia-artikkelia ei luonnollisestikaan löydy.
*
ESITTELY
Mihail Misustin, elämäkerta:
(venäläisen Wikipedian perusteella ym. lähteitä käyttäen)
Mikhail Vladimirovich Mishustin (venäjäksi: Михаил Владимирович Мишустин, [mʲiˈxaɪ̯l vɫɐˈdʲɪmʲirəvʲit͡ɕ mʲiˈʂʊsʲtʲin] ), syntynyt 3.3.1966, venäläinen ekonomisti ja poliitikko, joka on toiminut vuodesta 2010 lähtien Venäjän Federaation verohallinnon johtajana.
Presidentti Vladimir Putin nimitti Misustinin Venäjän pääministeriksi 15.1.2020. Nimitys tullaan vahvistamaan valtakunnan duumassa torstaina 16.1.2020.
*
Mihail Misustin syntyi 3. päivä maaliskuuta 1966 Moskovassa. Hänen isänsä on syntyjään venäjänjuutalainen ja äitinsä syntyperäinen venäläinen. Hän valmistui 1989 STANKIN´ista pääaineenaan järjestelmätekniikka ja hän suoritti jatko-opinnot 1992 samassa oppilaitoksessa.
(= Moskovan työstökoneinstituutista tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) tutkinto 23-vuotiaana; meikäläisittäin ilmeisesti siis järjestelmätekniikan insinööri ja sitten kolmivuotisen jatkokoulutuksen jälkeen 26-vuotiaana alan DI? vh)
Loppututkinnon suoritettuaan hän aloitti työskentelyn testilaboratorion johtajana ja myöhemmin kansainvälisen tietokonekerhon (ICC, the International Computer Club), julkisen voittoa tavoittelemattoman organisaation, palveluksessa, jolloin Misusti asetti tavoitteeksi ”integroida venäläiset ja ulkomaiset tietotekniikat ja enenevästi houkutella länsimaisia edistyneitä tietotekniikoita (Venäjälle)”. Vuonna 1993 Mishustinista tuli klubihallinnon varajohtaja ja myöhemmin hallituksen puheenjohtaja. ICC houkutteli suuria ulkomaisia yrityksiä ja hänestä tuli kansainvälisen tietokonefoorumin järjestäjä – foorumi oli yksi Venäjän suurimmista tietokonenäyttelyistä.
Vuonna 1998 hän pääsi valtion virkamieheksi, Venäjän federation valtiollisen verohallinnon päälliköksi, vastuualueenaan maksuun lankeavien verojen kirjanpito ja maksuvalvonnan tietojärjestelmien kehittäminen. Sittemmin hän työskenteli Venäjän federation vero- ja tullihallinnon ministerin Boris Fedorovin (Fjodorov) varaministerinä.
Mishustin jatkoi varaministerin tehtäväänsä seuraavien kolmen vero-osaston päällikön kanssa. Tässä tehtävässä hän oli mukana kehittämässä vero- ja tulliministeriön tietotekniikkakompleksia. Mishustinin nimi liittyy sellaisiin aloitteisiin kuin sähköisen digitaalisen allekirjoituksen ja verotunnisteen (TIN) käyttöönotto, työn organisointi ”yhden luukun” periaatteella ja muut teknologiset innovaatiot. Hänen johdollaan luotiin tietokeskuksia, laitteet varustettiin tietokonelaitteilla, alueelliset veroviranomaiset yhdistettiin yhdeksi tieto- ja viestintäverkoksi. (С именем Мишустина связаны такие инициативы как внедрение электронной цифровой подписи и идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), организация работы по принципу «одного окна» и других технологических новшеств.)
Vuoden 2002 lopussa vero- ja tulliministeriötä kutsuttiin lehdistössä ”yhdeksi edistyneimmistä (ellei kaikkein edistyneimmistä) modernin tietotekniikan käytön suhteen maan hallinnonaloissa”. Haastattelussaan Mishustin tuolloin kertoi, että tänä aikana organisoitiin sähköinen tiedonvaihto, luotiin menetelmä automaattiseen järjestelmään kenttätarkastuspaikkojen valintaa varten, puhelintoiminnan ja Internetin välityksellä toimitettavien konsultointipalvelujen tarjoamisjärjestelmä. Näin oli laaja tieto- ja viestintäinfrastruktuuri muotoutunut.
Maaliskuussa 2004 M. V. Mishustin nimitettiin liittovaltion kiinteistörekisteriviraston (Rosnedvizhimost) johtajaksi. Täällä Mishustinin oli kehitettävä ja toteutettava kiinteistörekisteri. Kahden vuoden kuluessa Rosnedvizhimost saattoi päätökseen Venäjän federaation maata koskevan kiinteistörekisteröinnin, joka mahdollisti maatalouden veron käyttöönoton vuodesta 2006 maan kiinteistörekisterin (aiemmin vakioarvon) perusteella.
Joulukuussa 2006 M. V. Mishustin aloitti erityisten talousvyöhykkeiden hallintoviraston (RusSEZ) johtajana. Kahden vuoden aikana avattiin kaksi ensimmäistä teollisen tuotannon erityistalousalueita Tatarstanissa (Alabuga) ja Lipetskin kaupungissa sekä ensimmäiset teknisesti innovatiiviset erityistalousalueet Dubnassa, Moskovan alueella, Tomskissa ja Zelenogradissa. Järjestelmä valtion ja kuntien palvelujen tarjoamiseksi ”yhden luukun” periaatteen pohjalta kehitettiin ja se otettiin käyttöön SEZ: ssä. Helmikuussa 2008 Mishustin erotettiin julkisesta palvelusta omasta tahdostaan. Mishustinin itsensä mukaan hänen eroamisestaan sovittiin etukäteen: ”Me sovimme, että eroan heti kun suoritan joukon tehtäviä entisen ministerin Germann Grefin kanssa”]. Tämän ilmoituksen vahvisti talouskehitys- ja kauppaministeriön päällikkö Elvira Nabiullina sanomalla, että Misustinin eroaminen oli ”suunniteltu ja kaikki hänelle osoitetut tehtävät ovat tulleet ratkaistuiksi”. ( «Мы договаривались, что я уйду с поста, как только выполню ряд задач, ещё с бывшим министром Германом Грефом»[13]. Это подтвердила и руководитель МЭРТ Эльвира Набиуллина, сказав, что его отставка была «планируемой, а все задачи, которые были поставлены перед ним, решены..)

Vuonna 2008 hän jätti virkamiesuran ja palasi liiketoiminnan parin – tällä kertaa sijoitusalalla.
Helmikuussa 2009 hän liittyi Venäjän presidentin henkilöreservin.
*
Verohallinnon johtaja
Vuonna 2010 Mihail Misustin nimitettiin liittovaltion verohallinnon johtajaksi.
Tässä tehtävässä hän julisti sodan ”likaisille tiedoille” (dirty data) ja alkoi pureutua arvonlisäverojen palautusjärjestelmän epäkohtiin.-
Misustinin tultua nimitetyksi verohallinnon korkeimmaksi päälliköksi yrittäjät ilmaisivat toivomuksensa, että uusi johtaja suhtautuisi ”ystävällisemmin” venäläisin yrityksiin ja niiden verokohteluun. Misustin tuki pyrkimyksiä yritysten ja kansalaisten vuorovaikutuksen yksinkertaistamista veroviranomaisten kanssa tapahtuvassa kanssakäymisessä (byrokratian keventäminen). Ihmisten toimien helpottamiseksi ja korruption torjumiseksi Misutin kertoi aikovansa kehittää sähköisiä palveluja liittovaltion verohallinnossa niin paljon kuin mahdollista.
Tiedottamisen tehostamisen lisäksi Misustinin johdolla verohallinto pyrki ottamaan uusia menettelytapoja (normeja) veronmaksajien palvelujen parantamiseksi. Erityisesti asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi verovirastojen aukioloaikoja on pidennetty. Federaation verohallinnon yhteyskeskus (palvelukeskus) aloitti toimintansa vuonna 2015.
Noina aikoina verohallintoa kritisoitiin liian tiukasta lähestymistavasta liiketoimintaa kohtaan, mutta Misustin torjui syytökset, vetoamalla tilastoihin joiden mukaan verotarkastusten määrää oli vähennetty.
Misustinin nimittämisen jälkeen 2010 voidaan todeta Venäjän verohallinnon muuttaneen toimintatapaansa kontrollitoimien puolelta enemmän analyyttiseksi ja neuvovaksi toiminnaksi. Seurauksena lähestymistavan muutoksesta on ollut paikalla yrityksissä tehtävien verotarkastusten voimakas määrällinen vähentyminen, kun taas niiden tehokkuus on noussut. Kun aikaisemmin tarkastettiin joka kymmenes verovelvollinen, vuonna 2018 veroviranomaiset tarkastivat vain yhden pienyrityksen 4.000:sta. Samoin suurten ja keskisuurten yritysten tarkastusten määrä on vähentynyt huomattavasti.
*
Tieteellinen toiminta
Misustinin ilmeisen menestyksellistä työuraa täydentää hänen tieteellinen toimintansa.
Vuonna 2003 Mikhail Mishustin puolusti väitöskirjaansa taloustieteiden kandidaatin tutkinnosta aiheesta ”Venäjän valtion verotuksen hallintomenetelmät”, ja vuonna 2010 – väitös taloustieteiden tohtoriksi aiheesta ”Strategia kiinteistöverotuksen muodostumiselle Venäjällä”.
Hän on kirjoittanut kolme verohallintoa koskevaa monografiaa. Lisäksi hän on julkaissut yli 40 tieteellistä artikkelia.
Vuonna 2008 Mikhail Mishustin suoritti Kiinteistötaloustieteen instituutin avaamisen valtionyliopistossa, joka toimii paitsi täydennyskoulutuksen lisäksi myös tutkimuskeskuksena. Mishustinista tuli instituutin valvoja.
Vuonna 2013 Mikhail Mishustin nimitettiin Venäjän federaation hallituksen alaisen finanssialan yliopiston vero- ja verotusosaston valvojaksi (Rahoitusyliopiston akateemisen neuvoston päätöksellä 15.1.2013).
Mikhail Mishustin on toimittanut Venäjän federaation verohallinnon perustamisen 25-vuotispäivänä julkaistun ”Verot ja verohallinto” -historiikin.
*
Pääministeri
Presidentti Putin nimitti Misustinin 15. tammikuuta 2020 pääministerin tehtävään.
Tämä tapahtui sen jälkeen, kun pääministeri Medvedev ja hänen hallituksensa oli pikavauhtia eronnut, kohta presidentin vuotuisen federaation tilaa käsittäneen puheen jälkeen.
*
Yksityiselämä:
Perhe ja harrastukset
Naimisissa ja hänellä on kolme poikaa. Vaimo – , syntynyt 2. tammikuuta 1976, CJSC International Computer Clubin perustaja.

Misutin ilmoittaa rakastavansa urheilua, pelaa aktiivisesti jääkiekkoa Night Hockey League -tapahtumassa. Night Hockey League (NHL) on venäläinen amatööriurheilujärjestö, joka perustettiin 15. joulukuuta 2011 Venäjän federaation presidentin Vladimir Putinin aloitteesta yhdessä joidenkin entisten jääkiekkoilijoiden kanssa.
Putin on osallistunut erityiseen Night Hockey League -gaalaotteluun kuusi kertaa vuodesta 2012 lähtien. Hän on pelannut jokaisessa gaala-ottelussa vuodesta 2014 lähtien, – ja tehnyt 27 maalia viidessä pelissä. Pääministeri Mishustinin maalimääristä ei ole tietoa – vielä. Ehkäpä nekin tässä matkan varrella tihkuvat julkisuuteen? http://internationalhockeywiki.com/ihw/index.php?title=Night_Hockey_League
Vuonna 2019 hän ja joukkueensa TsSKA Moscow voittivat (ensimmäisen kerran) Gagarin Cupin – palkinnon Kontinental Hockey League -sarjan pudotuspeleissä (KHL voittaja). Ks: https://fi.wikipedia.org/wiki/Gagarin_Cup
– Eikä ole mikään salaisuus, että myös Venäjän nykyinen presidentti, V.V. Putin rakastaa tätä urheilulajia. He ovatkin tiedon mukaan pelanneet paljon ”samassa joukkueessa” ja ovat jo vuosikymmenten takaa hyviä ystäviä keskenään.
Misustin on jääkiekkoseura HC CSKA Moscow ´in hallintoneuvoston jäsen.’
HC CSKA Moscow on Venäjän armeijan keskusurheiluseuran TsSKA Moskovan jääkiekkoseura
Neuvostoaikoina TsSKA oli jääkiekkomaajoukkueelle eräänlainen kaaderiseura ja oli maajoukkueen tapaan sarjassaan täysin suvereeni. Joukkuetta valmensi pitkään Viktor Tihonov ja siinä on pelannut lukuisia jääkiekon legendoja, kuten Valeri Harlamov, Vjatšeslav Fetisov, Vladislav Tretjak, Sergei Makarov, Igor Larionov, Sergei Fjodorov ja Aleksandr Mogilnyi. Myös Vladimir Konstantinov on edustanut joukkuetta. https://fi.wikipedia.org/wiki/PHK_TsSKA_Moskova
*
LISÄYS
Vietnamilaiselta sivustolta löytyi tähän paikkaan parhaat esittelyt uudesta pääministeristä puolisoineen:
https://tinnhanhchungkhoan.vn/quoc-te/chan-dung-ong-mikhail-mishustin-nguoi-duoc-ong-putin-chon-ngoi-vao-ghe-thu-tuong-nga-311256.html
*
Ilta-Sanomat:
Vuoden 2018 veroilmoituksen mukaan Mishustinin vuosiansiot olivat 18 miljoonaa ruplaa eli noin 265 000 euroa. Hänen vaimonsa ansiot puolestaan olivat paljon isommat: 48 miljoonaa ruplaa eli noin 705 000 euroa.
Vuosina 2014 ja 2016 Forbes-lehti nimesi Mishustinin vaimon yhdeksi kaikkein rikkaimmista venäläisvirkamiesten puolisoista. (sittemmin varallisuus lienee hajautettu perheen sisällä, sillä tuoreemmat Forbes-haut eivät – tyypilliseen tapaan – anna vastauksia; tämänkaltaisesta menettelystä on havaittavissa huomioita myöskin suomalaisten varakkaiden keskuudessa., vh)
Erikoista on kuitenkin se, että Venäjän mediassa Mishustinin vaimoon viitataan aina puoliso-termillä eikä artikkeleissa kerrota hänen etunimeään. Tarkkaa tietoa vaimon tulonlähteistä ei ole. Joidenkin arveluiden mukaan Mishustinin perheessä on kenties harjoitettu onnistunutta verosuunnittelua. (obs. puolison nimi on siis Vladlena Yurievna Mishustina, vh)
Mishustin on suorittanut tohtorintutkinnon taloustieteissä. Hän on opiskellut tietotekniikkaa ja saanut järjestelmäinsinöörin koulutuksen.
Lähde: IS/Arja Paananen, 15.1.2020: https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000006373880.html

veikkohuuska

historianharrastaja, tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu