EU:n energian kysyntä ja tarjonta – miksei energia riitä?

Energia, ja sen käyttö Euroopassa – ja kysymys miten energia riittää, vai riittääkö se?

Miksei Euroopan energia riitä pakkasella?

*

Euroopan Ympäristökeskus, josta en ole aikaisemmin kuullut mitään, kertoo ystävällisesti kotisivuillaan muun muassa nämä fundamentaaliset tiedot:

Euroopan energiankulutuksen huippu nähtiin vuonna 2006 – vuonna 2010 energiaa kulutettiin noin neljä prosenttia vähemmän. Kulutuksen vähenemisen voidaan katsoa johtuvan osittain talouskriisistä, joskin siihen on vaikuttanut myös taloudellisen toiminnan ja energiankulutuksen välisen siteen heikkeneminen.

Fossiiliset polttoaineet ovat edelleen eniten käytettyjä polttoaineita: keskivertoeurooppalaisen energiantarpeesta noin 77 prosenttia tyydytetään öljyllä, kaasulla ja hiilellä. Ydinvoimalla tuotetaan 14 prosenttia, ja jäljelle jäävät yhdeksän prosenttia tulevat uusiutuvista energialähteistä. Vuonna 2010 uudesta asennetusta kapasiteetista suurin osa oli aurinkosähkön tuotantokapasiteettia. Toisella sijalla oli kaasu ja kolmantena tuuli. Ydinvoiman tuotantokapasiteettia poistettiin käytöstä paljon enemmän kuin uutta otettiin käyttöön.

Keskivertoeurooppalainen kuluttaa vuodessa 27 megawattituntia (MWh). Luku käsittää kaiken kotitalouksien, teollisuuden ja liikenteen kulutuksen. Luku vaihtelee suuresti maasta toiseen, ja sama koskee kulutukseen liittyviä hiilidioksidipäästöjä, jotka riippuvat voimakkaasti uusiutuvien energialähteiden ja ydinvoiman käytöstä. Eniten energiaa kuluttaa nykyisin liikenne, joka on ollut vuodesta 1990 nopeimmin kasvava energiaa kuluttava ala.”

Lähde (viimeksi muokattu 15.3.2021): Energia — Euroopan ympäristökeskus (europa.eu)

*

Etsin sivuilta Euroopan Unionin energian kulutuksen tilastotietoja, mutta en löytänyt. Niinpä tukeudun Euroopan Unionin tilastolaitoksen Eurostatin sivustoihin (päivitetty 26.7.2021):

”Tammikuun 1. päivänä 2021 EU:n väestömääräksi arvioitiin 447,o miljoonaa henkilöä. Lähde:  Search results for ”population” – Statistics Explained (europa.eu)

Näin saaduilla kertoimilla saan unionin energian vuosikulutukseksi 12.069.000.000 MWh. En ryhdy arvailemaan montako gigaa se on..

*

Seuraavaksi katsomme, mikä on Euroopan Unionin energiankulutus vuositasolla, jakautuminen vuosijanalle – ja huippukulutuksen hetkiin talvikuukausien aikana.

Eurostat kertoo energiankulutuksesta (2019 viimeisimmät tiedot):

”Euroopan unionissa vuonna 2019 käytettävissä olevan energian bruttomäärä laski hieman vuoteen 2018 verrattuna (–1,7 prosenttia). Öljy (raakaöljy ja öljytuotteet) oli edelleen Euroopan talouden merkittävin energialähde, vaikka laskusuuntaus oli pitkällä aikavälillä, ja maakaasu oli edelleen toiseksi suurin energialähde. Öljyn käyttö väheni jälleen hieman vuosien 2014 ja 2017 välisenä aikana, kun taas maakaasun osalta havaittiin jonkin verran vaihtelua, ja tasot alkoivat jälleen nousta vuonna 2019. Uusiutuvien energialähteiden osuus on pysynyt vakaana, sillä se on jo ylittänyt kiinteät fossiiliset polttoaineet vuonna 2018 ja saanut uutta pontta vuonna 2019. Kiinteät fossiiliset polttoaineet vähenivät 19,7 prosenttia vuonna 2019, ja ne olivat ennätyksellisen alhaisimpia sitten vuoden 1990.” Lähde: – Statistics Explained (europa.eu)

*

EuroStatin Energia-tilastojen tuoreimmat ”highligtit” ovat (Twiitteinä!): – Statistics Explained (europa.eu)

”EU:n energiantuontiriippuvuus ylitti 60 prosenttia vuonna 2019.”

”Öljy oli edelleen EU:n merkittävin energialähde (26 prosenttia) vuonna 2019.”

sekä

”Vuonna 2019 kiinteiden fossiilisten polttoaineiden kulutus väheni 20 prosenttia vuoteen 2018 verran.”

En näe twiittien päiväyksiä, koska en nyt rupea kirjautumaan heidän tuitteihinsa. Herää vain kysymys, miksei asiallisia tilastotietoja voi kirjata ”eurokansalaisten” katsottavaksi avoimille sivuille, vaan ne kirjaimellisesti kätketään joidenkin omalaatuisten twiittien taakse. Onko tämä Trumpin matkimista?

Aiheistä ja vuosiluvuista päätellen tiedot ovat runsaan vuoden takaisia. Siis melko vanhoja. Missä vaiheessa vuoden 2020 energiatilastot valmistuvat?

Itse asiasta voinee todeta, että trendi on pysynyt kutakuinkin samana?

*

EU:n energian kokonaislukutus Eurostatin mukaan (vuoteen 2019, joka viimeisin julkaistu tilastovuosi):

Energian kokonaiskulutus kotimaassa (lue: EU:ssa) vuonna 2019 oli 1 454 Mtoe (Miljoonaa öljyekvivalenttitonnia), mikä on 1,7 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 (kaavio 4). Se pysyi suhteellisen vakaana vuosina 1990–2019 ja laski voimakkaasti vuonna 2009 lähinnä rahoitus- ja talouskriisin seurauksena.”

Tämä on kiinnostava, joskin yleisesti tunnettu:

Öljyn ja öljytuotteiden osuus energian kokonaiskulutuksesta vuonna 2019 oli suurin (34,5 prosenttia), maakaasu (23,1 prosenttia), kun taas kiinteiden fossiilisten polttoaineiden osuus oli 11,6 prosenttia. Toisin sanoen 69,3 prosenttia kaikesta EU:n energiasta tuotettiin hiilestä, raakaöljystä ja maakaasusta. Ydinvoiman osuus kokonaismäärästä oli 13,5 prosenttia ja uusiutuvien energialähteiden osuus 15,8 prosenttia (kaavio 6).” Lähde: Energy statistics – an overview – Statistics Explained (europa.eu)

Vuoden 2020 aikana, sen tiedämme, uusiutuvien osuus EU:n kokonaisenergiakulutuksesta on jatkanut nousuaan. Mutta missä määrin, jää tässä vaiheessa avoimeksi: odottakaamme Eurostatin tilastojen valmistumista vuodelta 2020!

*

PS.

Onko EU:n energian kysynnässä ja tarjonnassa klappia?

Energiasta on selvästi alitarjontaa (vaje).

Miten paljon? Mitä siitä seuraa?

Miten ”Eurooppa tarkenee?” Siis jouluna 2021, tammikuussa 2022, helmikuussa 2022, maaliskuussa 2022?

Minun piti alkujaan katsoa yksinkertaisesti vain, miten paljon EU:n energiankäyttö on talvikuukausien (joulu, tammi, helmi, maalis) tilastojen valossa viime vuosien, vaikkapa 2011-2020 aikana.

Sitten piti suorittaa mielenkiintoinen vertailu: mikä on esim. tammikuun empiirinen energiankäyttö ”normaalivuosina” ja mikä se on ollut ”pakkasvuosina”.

Sitten olisin vertaillut näin saatuja numeroita tilastojen osoittamaan tämänhetkiseen (preesens) energian tarjontaan EU:n alueella (oma tuotanto + tuonti).

Se olisi antanut tilastollista pohjaa ennakoida, ”mitä tapahtuu tammikuussa 2022”.

Nyt se ei siis onnistunut. Aikaa tuhraantui holtittomasti Eurostatin sekavien ja ”kummallisten” tilastojen kääntelyyn.  Tilastoperusteisen Ennusteen laadinta ei onnistunut.

Tiedän, että tammikuu on vaikea, se tulee olemaan vaikea. EU on nergiakriisin kourissa.

Mitähän tammikuussa 2022 oikein tapahtuu?

Tuleeko energian säännöstelyä?

Miten ja missä? Mitä siitä seuraa? Energian hinnan korotuksia maksetaan jo nyt ”yhteisestä kukkarosta”.

*

PS2.

Mallisesimerkkinä hyvästä tilastokäytännöstä tässä Suomen

Tilastokeskuksen tilasto energian kokonaiskäytöstä vuonna 2019:

Tilastokeskus – Energian hankinta ja kulutus (stat.fi)

Energian kokonaiskulutus väheni ja uusiutuvan energian kulutus kasvoi prosentin vuonna 2019

Tilastokeskuksen mukaan energian kokonaiskulutus Suomessa oli 1,36 miljoonaa terajoulea (TJ) vuonna 2019, mikä vastasi prosentin laskua edellisvuoteen verrattuna. Sähköä käytettiin 86,1 terawattituntia (TWh), mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen kulutus väheni yhteensä 7 prosenttia. Eniten vähenivät hiilen ja turpeen käyttö, 20 ja 8 prosenttia. Polttoaineiden käytön hiilidioksidipäästöt vähenivät vastaavasti 7 prosenttia. Uusiutuvan energian käyttö kasvoi prosentin yltäen aikaisempien vuosien tapaan ennätykselliselle tasolle.”

Tuo Tilastokeskuksen päivitys on päivälleen vuosi sitten 21.12.2020 tehty.

Niinpä odotan, että vuoden 2020 energian kokonaiskulutusta koskevat tilastotiedot putkahtavat Tilastokeskuksen hienoille sivuille tänään tai ainakin tässä joulun aikaan!

+8
veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu