Euroopan Yhteisöjen tuomioistuin puuttui Venäjän maakaasun tuontiin

Euroopan Yhteisöjen tuomioistuin puuttui Venäjän maakaasun tuontiin

YK:n ilmastokokouksen ja presidentti Trumpin toimien täyttäessä ilmatilan Euroopassa tapahtuu jotain, joka saattaa monellakin tavalla mullistaa alueen maakaasumarkkinat – tai ainakin muuttaa keskeisten toimijoiden välisiä asetelmia. Mistä on kyse, sitä pohdin saamieni lähdetietojen nojalla seuraavassa.

Lyhyesti sanoen Euroopan Yhteisöjen tuomioistuimen ECJ:n pari viikkoa sitten antama tuomio edellyttää, että Venäläinen kaasujätti Gazprom vähentää OPAL-järjestelmän kautta Eurooppaan tapahtuvia kaasunsiirtoja 50 %:iin putkilinjan kapasiteetista. Mitä ECJ:n ratkaisu käytännössä merkitsee, mitä sen taustalla on – ja miten Euroopan energiatase hoidellaan tämän jälkeen.

Sekä – tietysti tämä eurooppalainen ratkaisu jälleen kuormittaa lisää muutoinkin jo varsin kamelimaisesti kuormitettuja Euroopan ja Venäjän välisiä suhteita. Ollakseen vapaakauppaliitto EU eri yhteisöelimineen on kummallisen innokas rajoittamaan kauppaa ja muuta kanssakäymistä?

*

ECT – Sopimus, pöytäkirja ja kieltäytyminen noudattamasta sovittua

Vaatimukset alentaa Euroopan energiariippuvuutta ovat voimistuneet vuoden 2014 Krimin ja Itä-Ukrainan tapahtumien jälkeen, sekä yleisen ympäristötietoisuuden myötä. Energiakysymys onkin keskeisiä teemoja Brysselin ja Moskovan välisen jännitteen kannalta.

Mainittujen, hyvin tunnettujen syiden ohella on asioita, jotka kuormittavat Brysselin ja Moskovan välejä.

Yksi pitkäaikaien kitkalähde näiden valtakeskusten välillä on Energiaperuskirja (Energy Charter Treaty – ECT), joka on kansainvälinen sopimus, jonka Venäjä on allekirjoittanut jo vuosia sitten, mutta jota se ei ole noudattanut.

Ongelma juontaa juurensa ECT-passitusprotokollasta.

EU:n ja Venäjän väliset neuvottelut asiasta keskeytettiin vuonna 2011, eikä niitä jatkoa ole vieläkään aloitettu.

Pöytäkirjassa vaaditaan allekirjoittajamaita toteuttamaan kahden kovan kohdan ohjelman:

Ensinnäkin: Erottamaan kaasun tuotanto kuljetuksesta ja

Toiseksi: Sallimaan kolmansien osapuolten pääsyn tuottajamaan putkistoihin.

*

Moskova on ehdottoman jyrkästi kieltäytynyt tekemästä kumpaakaan, koska ne haastaisivat Venäjän valtion kontrollissa olevan Gazpromin monopolin Venäjän maakaasun tuotannossa sekä kuljetuksessa (kaasuputkien verkosto).

Vastatoimenpiteenä Bryssel on estänyt Gazpromia hankkimasta EU:n alueelta eurooppalaisia kaasuvaroja, kaasukenttiä ja kaasuinfraa.

*

Nord Stream –järjestelmän toinen funktio

Nord Stream –putkihanke on Venäjän tapa kiertää – paitsi Ukrainan vastakarvainen hallinto – myös EU:n asettamia rajoitetoimia, jotka kohdistuvat Gazpomia vastaan.

NS1:n ja NS2:n putkilinjoja Itämeren pohjassa voivat hallinnoida erikseen perustetut yhtiökompleksit, joissa Saksalaisilla intressiryhmillä on paperilla suuri vaikutusvalta ( – ja niiden päällikkö voi olla entinen Saksan liittokansleri herrn Schröder!).

Mutta ei kannata kuvitella turhia, eikä yrittää olla näkemättä perin ilmeistä tosiasiaa – Gazprom hallitsee tehokkaasti eurooppalaisia maakaasun kotimarkkinoita, kaasuvirran tuottajan ominaisuudessa.

Tämä vipuvaikutus on nyt nostettu pöydille, ja se käsittää paitsi substanssituotannon ja sen lähdesäätelyn, myös Euroopan putkistolinjajärjestelmän tekniset komponentit, venttiilit, liittimet ja kaiken mahdollisen

*

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (European Court of Justice – ECJ) puhuu

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Court_of_Justice

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen kaksi viikkoa sitten tekemä päätös on muuttanut äkisti perusteellisella tavalla Venäjän maakaasun tuonnin näkymiä.

Geopoliittinen neliö hyppelehtii metkasti.

Jostain syystä en löytänyt ECJ/ CuriaInfo – Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöhttp://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=fi sivustoilta tässä mainitsemaani päätöstä, joten joudun tyytymään muualta saamaani asiaa koskevaan informaatioon.

*

Mitä ECJ:n päätös merkitsee?

ECJ:n päätös edellyttää, että Gazprom vähentää OPAL-järjestelmän kautta tapahtuvia kaasunsiirtoja 50 %:iin putkilinjan kapasiteetista.

OPAL (Ostsee-Pipeline-Anbindungsleitung – Itämeren Kaasuputkiston Yhteyslinjasto) on saksalainen itärajan jakeluputki, joka yhdistää sen useisiin itäisiin naapurimaihin.

OPAL on yksi kahdesta Saksalaisesta kotimaisesta järjestelmästä – toinen on NEL (Nordeuropäiche Erdgasleitung) -, jota käytetään siirtämään Nord Stream 1:n ja Nord Stream 2:n kautta vastaanotettua kaasua laajempaan jakeluun Eurooppaan.

https://en.wikipedia.org/wiki/OPAL_pipeline & https://en.wikipedia.org/wiki/NEL_pipeline

Kyvyttömyys siirtää haluttua määrää OPAL:illa (ja mahdollisesti NEL:llä, vireillä olevista oikeustoimista riippuen) heikentää tehokkaasti Gazpromin kykyä määrittää kaasunjakelua Euroopassa (eli siis tätä Gazpromin pyrkimystä hallita tehokkaasti eurooppalaista kotimaan kaasuvarantoa ja kiertää alussa kuvatun ECT-protokollan asettamia vaateliaita velvoitteita.

Gazpromin pääsyä OPAL-ohjelmaan pidetään myönteisenä askeleena energiaturvallisuudesta huolissaan olevien Euroopan maiden kannalta.

Jotkut aihepiirin lähteistäni viittaavat myös siihen, että päätös saattaa lisätä Ukrainan mahdollisuuksia päästä uuteen kaasunsiirtosopimukseen Venäjän kanssa. Liekö tuo toive liian sinisilmäinen?

*

Puola puolustautuu

Puolan valtion kaasuyhtiö PGNiG aloitti oikeudenkäynnin sen jälkeen, kun Euroopan komissio poisti aikaisemman kaasuputkien enimmäismäärää koskevan rajoitteen vuonna 2016. Varsova on puolestaan väittänyt, että Komissio ei ollut tutkinut, mitä kyseisen korkin poistaminen aiheuttaisi Puolan kansalliselle turvallisuudelle ja kaasuntoimituksille.

Yksi asiakas voi näköjään siirtää ”vuoria”, ja vaikuttaa miljardien bisneksen etenemiseen tai tyrehtymiseen.

*

Gazpromin patoaminen

Jo vuonna 2016 – kenties varhemminkin – on Lontoossa esitetty, että Energiaperuskirjaa ECT:tä voitaisiin käyttää rajoittamaan Gazpromin pääsyä Euroopan markkinoille. Se olisi rajoittanut Gazpromin vaikutusta niin OPAL- kuin NEL-kapasiteettiin, edellyttämättä erityistä päätöstä jakeluputkista.

Arvailujen varaan jää, ainakin Suomen näkökannalta, miten syvällisesti ja asian kaikkia oleellisia aspekteja puntaroiden tätä on vuonna 2016 mietitty, ja ehkä sitä varhemminkin.

*

Ukraina

Nyt kaasupiireissä arvellaan, ainakin saamani käsityksen perusteella, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen parin viikon takainen päätös (jota en siis onnistunut löytämään originaalina ECJ:n sivuilta, kiireisesti sitä haravoituani tänään 27.9.2019) päätös vaikuttaa oletettavasti Moskovan ja Kiovan välisiin neuvotteluihin ja johtaa todennäköisesti koko Ukrainan eurooppakytkennän pysymiseen ennallaan, ainakin lyhytaikaisella sopimuksella. Kontaktihenkilöt Ukrainan valtionyhtiö Naftogazissa ovat optimistisia sen suhteen, että Euroopan yhteisöjen tuomioistuin on ostanut heidät pykälillään kuiville ainakin joksikin aikaa.

*

Talvi

Mutta kun talvi laskeutuu Eurooppaan, ja lämmityskausi pääsee vauhtiin, vaihtoehtojen rajallisuus tulee jälleen pintaan.

Manner-Euroopan kaasulähteet tulevat edelleenkin niukkenemaan, kun sekä Hollannin että Norjan kaasun virtaus supistuu. Nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetus Qatarista, Pohjois-Afrikasta ja Yhdysvalloista tosin kasvaa, mutta ei voi tyydyttää kaikkea siihen kohdistuvaa kysyntää.

Mitä tämä merkitsee?

Tämä merkitsee sitä, että Nord Stream/Gazprom/Ukraina/OPAL/ ja viimeisenä linkkinä EU:n poliittinen ”neliötanssi” tulee jatkumaan.

Minkälaiseksi katrilliksi se yltyykään?

Venäjä ja Moskovan herra eivät tietenkään, ymmärrettävistä syistä johtuen, tykkää Euroopan juristeriasta ja sen ”hyödyntämisestä energiapolitiikassa”, kuten Putin asian näkee.

Mikä on oleva Kremlin kosto – vastatoimi?

*

Lähteitä:

Financial Times, 10.9.2019: Euroopan yhteisöjen tuomioistuin rajoittaa Gazpromilta tärkeän kaasulinkin käyttöä https://www.ft.com/content/b50eb806-d3eb-11e9-a0bd-ab8ec6435630

Energy Reporters, 11.9.2019: Puola voitti oikeudessa ja rajoittaa Venäjän pääsyä Euroopan kaasuverkkoihin https://www.energy-reporters.com/industry/poland-wins-court-bid-to-limit-russian-access-to-gas-link/

*

veikkohuuska

historianharrastaja, tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu