Kansainväliset sotarikoslait uudistettava: presidentti Putin ja pahimmat sodanlietsojat saatava tuomiolle

Kansainväliset sotarikoslait uudistettava: presidentti Putin ja pahimmat sodanlietsojat saatava tuomiolle

Mikä on tavallisen venäläisen vastuu Venäjän terrorisodasta Ukrainassa?  Tätä on ankarasti pohdittu Matinpäivästä 24.2.2022 lähtien, pohditaan nyt ja – ehkä myöskin silloin kun sota on ohi, mikäli se joskus faktisesti myös päättyy.  Monilla tahoilla ennakoidaan jäätynyttä sotaa, ja maailman historia on täynnä pitkiä sotia, todella pitkiä.

Nyt on kuitenkin aika luoda kansainvälisen oikeuden puitteissa pitävät ja toteuttamiskelpoiset rakenteet Venäjän terrorisodan jälkeiselle oikeudenkäytölle.

Tulee määrittää ja päättää kansainvälisistä hyökkäyssodan säännöistä.  Nykyiset, menneiltä ajoita olevat sodan lait ja oikeudenkäyttötavat eivät toimi.  Ne eivät toimi nyt, eivätkä myöskään tulevaisuudessa.

*

Kansainväliset sotalait uusittava!

Kun tähän asti on kysytty kansainvälisen sotaoikeuden asiantuntijoilta yksinkertaisista yksinkertaisin kysymys:

Voidaanko hyökkäyssodan aloittaja presidentti Putin saattaa kansainvälisen tirbunaalin eteen tuomittavaksi?

Vastaukset ovat olleet huonot saappaat, kirvesvartta -tasoa.  Siis kutakuinkin yksituumaisesti: Eipä nyt kai, vissiinkään, ei siis.

*

Sodan aloittaja aina tuomiolle!

Järjestäytyneen ja laillisiin sopimusjärjestelmiin ja niiden pitävyyteen vannovan maailman on kertakaikkiaan luotava kansainvälinen oikeudellinen järjestys, jossa ei ole ainoastaan mahdollista ottaa sodan aloittaja rauhtoihin ja viedä hänet #leivättömän pöydän ääreen”,

vaan joka velvoittaa ja pakottaa kansainvälisen yhteisön haastamaan hyökkäyssodan aloittajan kansainväliseen oikeuteen.

Luonnollisena jatkona on tietenkin asianmukaisen tutkinnan ja tuomiprosessin toteuttaminen.  Tämä yksinkertainen prosessi tulee tehdä niin selkeäksi, että tästälähin sodan aloittaja tietää jo aloittaessaan, mikä häntä odottaa.

Säädettävä kansainvälinen sodan lait -järjestelmä tulee olla siltä osin takautuva, että Ukrainaan kohdistetun mutta koko kansainväliselle yhteisölle tuhoisasti vaikuttanut sota jo alunalaken luetaan aloittajalle langettavaksi tuomioksi.

Riuskin ottein toteutettava lakisysteemi saattaa ehtiä valmiiksi jo ennen kuin Venäjän tuhoamissota edes päättyy.  Jos niin käy, mikäpä sen kukkasmaisinta ja hienointa olisikaan: siis nykyinen sota seis jo ennen lain valmistumista! toivokaamme sitä.  Mutta kv-sotarikoslainsäädäntö ei saa jäärä torsolle kannalleen, vaan se tulee saattaa nykyajan tarpeita vastaavaan muotoon, velvoittavaksi ja väistämättömäksi.

Ja mikäpä olisikaan suurin sotarikos kuin provosoimattoman hyökkäyssodan aloittaminen.  Sodan, joka nyt nähdyllä tavalla muodostuisi oikopäätä kansanmurhaksi ja tuhoamissodaksi pahinta laatua, ilman atomeja tai atomein syyditettynä!

*

Myös sodan kannattajat ja lietsojat vastuuseen!

Edellä mainittu ”Sodan aloittajan tuomitsemista” koskeva kansainvälinen laki on tietenkin pikaisin tarve. Mutta se ei riitä. Myöskin ”sotaan syylliset sotilaat ja siviilit” tulee saada tuomijärjestelmän piiriin.  Tällaisina primääreinä kohteina ovat ennen kaikkea tosiasilliset sodanlietsojat.

Saksa, tuo Euroopan taloudellinen muskelivaltio, on viime kuukausiin saakka vainonnut ammoin päättyneen Toisen Maailmansodan keskitysleirien kirjanpitäjiä, vartijoita ja muita sotalakien alisen käskyvallan alla olleita palkollisia ja käskyläisiä.  Tälläkin palstalla olen hellittämättä kummastellut moista menettelyä, jossa satavuotiaita vanhusparkoja on riistetty heidän kotioloistaan tai vanhainkotimiljööstään ja huolehtivain omaistensa huostasta ja kärrätty käräjille – ja mikä hämmentävintä, tuhottu heidän, raskaita kokemuksia omaavien seniorikansalaisten elon ehtoon rauha ja sopusointu tuomitsemalla heidät luonnottomiin 4-6 vuoden kuritushuonetuomioihin.  Tätä olen jaksanut kritisoida, erityisesti sen suhteettomuuden ja muodottoman oikeudettomuuden vuoksi, jonka kohteeksi nuo kurjat sota-ajan nuorukaiset ovat noin kolme sukupolvea sitten tapahtuneiden tekojen vuoksi.

Tämä siis myös suhteutettuna niihin vastauksiin, joita sekä suomalaiset että lukuista kansainväliset sotakriminalistit ovat julkisesti kannanottoinaan ja prognooseineen esittäneet: Tuskin on odotettavissa, että presidentti Putinia ei saadaan kansainväliseen sotaoikeuteen ja vielä epätodennäköisempää että hänet koskaan tuomittaisiin.

Kun kerran johtava Eurooppalainen, ja vieläpä unionistinen oikeusvaltio, Saksa, kykenee tuollaiseen syviä aikakynnöksiä ruoppaavaan syyllisten kaivamiseen ja tuomitsemiseen, miten voisimme sallia, että aikamme tuhoisin sodan aloittaja voisi jollain ilveellä välttää ankaran pöydän, tuomiopöydän?

*

”Ei se ole todennäköistä”.

Mitä hittoa! Senhän täytyy olla väistämätöntä. Itsestäänselvää, luonnollista ja todellakin vaihtoehdottomasti täyttä totta.

Miksi muuten kaduillamme meillä Suomessa yhtä vähän kuin muissakaan maissa emme näe kulkueita, joissa kannetaan väkeviä tekstejä: Putiin sotarikostuomiolle!  Putin punishment! jne.

Kummallista. Kaiken maailman kulkueita ravaa kaduilla ja istuu takamuksillaan katukivillä, mutta ei globaalin maailman juuri nyt tulenpalavinta ongelma-henkilöä koskevaa vaatimusta.  Vaatimusta ottaa hänet rautoihin ja huutoa: vietävä lakitupaan.  Ja jos – niin kuin julkisuuden kautta täytynee hämmentävästi olettaa – että tällainen oikeusprosessi ei nykyisten kv-sotalakien mukaan olisi mahdollista, – mitä en henkilökohtaisesti ilman todellista näyttöä suostu uskomaan!

Niin paljon kuin maailmassa on sodittukaan, voiko oikeudentuntoinen ja tunnonarka maailma todella elää oikeudellisesti niin rammassa ja vajaassa tilassa, ettei moninkertaisinta nykyaikana elävää sodan aloittajaa saa oikeuteen ja tuomituksi! Hämmästyttävyydessään kertakaikkisen ehdotonta.
*

Äkkiä selvitettävä tämä sodankäynnin sanktioitavuuden  ”porsaanreikä”.

Samalla tulee selvittää pykälät kuntoon myöskin pahimpien sekä ylätason että alempien tasojen sodanlietsojien tuomitsemista koskevat säännökset kuntoon.  Jos Saksassa on mahdollista yli 80 vuotta tekojen jälkeen sanktioida mitättömien rivimiesten sodanaikaiset teot, tulee sellainen olla mahdollista myös globaalisti nimenomaan silloin, kun puhutaan ja kyse on sodanlietsojista ja sodan jatkumisen ja eskaloitumisen edellytysten edistämisestä.  Ja kuten ymmärretään, tässä ei puhuta mitään tavallisen venäläisen rankaisemisesta, vaan todellisten sodan aloittajan hännystelijöistä ja tehokkaista sodanlietsojista.

Sellaisestahan tuskin voidaan puhua mainittujen saksalaisten veteraanien kohdalla?  He tuskin tehokkaasti syyllistyivät sodanlietsontaan, ja jos tekivätkin, miljoonat aikuiset ja vallan linnoissa vaikuttaneet tekivät sen tuhannesti tehokkaammin.  – Mutta heidän kohtalonsa ja kohtelunsa olkoon vertailukohtana ja kannustimena kohdentaa nykyisen sodan tulipalon sytyttäjien ja tulen lietsojien tuomisemiseksi!

Eikä tietenkään niin että tuomioita tästä nykyisestä sodasta ja siinä tehdyistä rikoksista luettaisiin vasta joskus 2100-luvun alussa, vaan nyt heti ja tulevina lähivuosina.

Siksi laki kuntoon, ja herkeämätön sodanlietsojien tunnistamistyö käyntiin, siltä osin kuin se ei ole jo käynnistynytkin.  Nythän kaikenlainen tekninen ja uuttera tallentavan elektronisen välineistön avulla on helppo jopi tunnistaa pahimmat kaikista ja nimetä heidät ja heidän tekonsa.

*

Tarpeen on vielä esittää oikoinen kysymys:

Mitkä ovat ne syyt, ettei sodan aloittajaa ja sodan lietsojia koskevat lait ole kohdallaan tänään anno horribilus 2022?

Ketkä ovat estäneet ja lahottaneet lakien kuntoon saattamisen?

Missä ovat rauhanvomat ja todelliset aikamme humanistit, jotka korjaavat nämä ammottavat puutteet?

*

 

veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu