Katsaus Suomen ja Israelin väliseen asekauppaan Anna Kontulan inspiroimana

Kansanedustaja Anna Kontulan kokemuksista Israelissa 13.1.2020 kerrotaan tänään uutisten lisäksi hänen henkilökohtaisen bloginsa sivuilla: http://annakontula.fi/2020/01/14/poliisi-otti-vasemmistoliiton-kansanedustaja-anna-kontulan-kiinni-israelissa-suomen-lopetettava-asekauppa/ (blogi 14.1.2020)

AnnaKontula Blogiin liittyy perusteellinen selonteko Suomen ja Israelin asekauppatoiminnoista viime vuosien ajalta.
Lainaan alempana koko selonteon, todeten että siinä ei ole mainittu lähdetietoja, mutta tiedot vaikuttavat ajantasaisilta, ja herättävät joitain kysymyksiä, – kuten erikseen kommenttiosuudessa toimijoita koskevin viittein ja taustatiedoin osoitetaan.

*
Aivan aluksi on syytä todeta, että asekaupalla on aina muitakin ulottuvuuksia kuin välittömät humanitaariset liittymänsä, – kuten aseteolliseen osaamiseen ja kauppaan liittyvät, sekä erityisesti kansalliseen turvallisuuteen (myös Suomen) liittyvät, erityisesti nykyisin varsin olennaiseksi muodostuneen elektronisen valvonnan ja suojauksen osalta, jättämättä tarkastelun piiriin myöskin mm. tykistön ja torjunnan eri ulottuvuuksia.

Todetaan siis, että tällä kanssakäymisellä sotilasteknisen kehityksen kärkeen kuuluvan Israelin kanssa on useita näkökohtia, joita tulee kaikkia tutkia kokonaisharkinnan ja tarkastelun osina.

Seuraa sitaatti Annan blogin Suomi-Israel sotilasteknologisen yhteistyön saralta:
Suomen asekauppa Israelin kanssa vilkasta
Suomi on ostanut aseita Israelista ainakin 400 miljoonalla eurolla. Esimerkiksi vuosina 2000 ja 2002 Suomi hankki Spike-panssaritorjuntaohjuksia Rafael Advanced Defense Systemsiltä, joka on Israelin armeijan entinen asekehitys- ja tuotanto-osasto. Rafael on ollut mukana kehittämässä Israelin ydinaseohjelmaa. Suomen ostamia ohjuksia on myös huollettu Israelissa vuonna 2011. Suomalainen Insta DefSec toimitti Spike-ohjuksiin osia, joihin myönnettiin vientiluvat vuosina 2006 ja 2007. Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan Spike-ohjuksia on käytetty iskuissa siviilejä kohtaan Gazassa.
Suomalainen puolustuskonserni Patria on tehnyt tuotekehittelyä Rafaelin sekä israelilaisen aseteollisuusjätin Elbit Systemsin (i.e. Tarida Communications, vh: ks. kommenttitekstistä) kanssa. Kymmenisen vuotta sitten Suomi solmi 17 miljoonan euron sopimuksen Elbitin tytäryhtiön kanssa. Vuonna 2012 se hankki Elbitiltä kenttäradioita 38 miljoonalla eurolla.
Tuotekehittelyä on tehty Patrian panssaroitujen ajoneuvojen aseistuksen kohdalla.
Yhteistyön merkityksestä kertoo myös vuonna 2012 Suomen ja Israelin välillä solmittu puolustus- ja turvallisuusaloja koskeva tietoturvasopimus, joka mahdollistaa valtiollisten ja yksityisten toimijoiden vastavuoroisen pääsyn turvaluokiteltuun tietoon.
Vuonna 2018 puolustusvoimat hankki israelilaiseltaIsrael Aerospace Industries (IAI) -aseyhtiöltä Gabriel-pintaohjustorjuntajärjestelmän 162 miljoonalla eurolla. Kauppaan sisältyi myös 193 miljoonan euron optio, jonka lunastamisesta tehdään erillinen päätös. Ohjukset toimitetaan vuosina 2019-2025. Tammikuussa 2019 hankittiin myös tykkitutkia IAI:n tytäryhtiöltä Elta Systemsiltä.
Viimeisimmät julkisuuteen tulleet asekaupat Israelin kanssa tehtiin tämän hallituskauden aikana. Vuoden 2019 joulukuussa puolustusvoimat hankki Elbitin tytäryhtiöltä IMI Systemsiltä sirpalekranaatteja, joiden toimitukset alkavat vuonna 2021. Hankintasopimukseen sisältyy mahdollisuus jatkohankinnoille.
Mikään ei viittaa siihen, että maiden välinen asekauppa olisi laantumassa. Päinvastoin, mediaraporttien mukaan Israelin puolustusministeriö nosti Suomen vuoden 2019 marraskuussa yhdeksi niistä kuudesta valtiosta, joihin sen asevienti on ollut erityisen laajaa ja merkittävää. Muita listalla olevia valtioita olivat Yhdysvallat ja Intia. Israelin puolustusministeriön tavoittelee aseteollisuuden markkinoinnin tehostamista sekä aseaseviennin kasvattamista edelleen vuodesta 2020 alkaen.
Suomen asekauppa tukee kansainvälisen oikeuden vastaisen tilan jatkumista
Myös Suomen asekauppakumppanit ovat osallisia Israelin miehityspolitiikkaan. Elbit Systems on Israelin suurin aseyhtiö ja sen valvontajärjestelmiä on asennettu Israelin Länsirannalle rakentamaan muuriin, jonka YK:n kansainvälinen tuomioistuin on todennut rikkovan kansainvälistä oikeutta. Elbitin teknologiaa on käytetty myös Gazaa ympäröivässä muurissa.
Elbit ja IAI ovat Israelin aseistettujen miehittämättömien lennokkien pääasialliset valmistajat. Israelin hyökkäyksessä Gazaan vuodenvaihteessa 2008-2009 pelkästään näillä erittäin tarkoilla lennokeilla tehdyissä iskuissa tapettiin kymmeniä siviilejä. YK:n tutkimusryhmä arvioi Israelin syyllistyneen sotarikoksiin ja mahdollisesti rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja totesi hyökkäyksen tarkoituksena olleen ”rankaista, nöyryyttää ja terrorisoida” Gazan siviiliväestöä. Hyökkäyksen jälkeisinä vuosina monet eurooppalaiset toimijat, kuten Norjan hallitus ja Ruotsin suurin eläkerahasto sekä Deutsche Bank ja Danske Bank, katkaisivat yhteytensä Elbittiin.”
*

+2
veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu