Ketkä omistavat UPM:n? – Kuka sanoo pyöriiko se vai eikö pyöri?

Ketkä omistavat UPM:n? Kuka sanoo pyöriiko se vai eikö pyöri?

Kun toimittaja Seija Vaaherkumpu kysyi YLEn Ykkösaamussa 29.8.2020 pääministeri Sanna Marinilta, mitä tämä ”itse olisitte tehnyt”, jos olisitte ollut vastaavassa tilanteessa, Marin vastasi:

”Jos olisi saanut itse päättää, tehdas vielä tulevaisuudessakin pyörisi.”
*
Näinkö on?
Millä harteilla ”toimitusjohtaja Sanna Marin” olisi tuon päätöksen tehnyt?

Se olisi merkinnyt kutakuinkin välitöntä ”luottamuksen menetystä” ja potkuja. Eikä tässä kaikki. UPM:n kannustepalkkiojärjestelmien ehtojen mukaisesti yhtiöllä on oikeus periä takaisin maksetut tai erääntynet kannustepalkkiot tietyissä tilanteissa. ”Kuten lain tai muun oikeudellisen velvoitteen tai UPM:n Toimintaohjeen tai yhtiön muun politiikan rikkomisen vuoksi”.

Viime vuonna oikea toimitusjohtaja, Jussi Pajunen, sai UPM:ltä palkkaa 1.096.000 euroa, lyhyen aikavälin kannustepalkkioita 1.426.000 euroa, osakepalkkioita 3.025.000 euron edestä sekä muita etuuksia 29.000 eli yhteensä 5.576.000 €.
Yhtiön johdon päättämän politiikan tai velvoitteen rikkominen olisi tiennyt muutaman miljoonan takaisinperintää.

PM Marin ei selvästikään ole jyvällä kansainvälisten suuryhtiöiden omistuspohjasta, päätösvallan organisoinnista ja säännöistä?

Globaalin pörssiyhtiön toimintalogiikka tähtää aivan muuhun, kuin että Kaipolassa tehtaan pilli soisi vielä vuonna 2021.
*
Kuka päättää UPM:ssä?

Valta on osakkeissa
UPM:ssä 1 osake tarkoittaa 1 ääntä. Äänten enemmistö ratkaisee, ellei asia muuten ratkea.
UPM:n osakkeiden omistus on jakaantunut laajalle omistajakunnalle ja vapaasti vaihtuvien (free float) osakkeiden osuus on arviolta lähes 100 %.
Näin ollen voimme todeta, että UPM:ssä osakkeita omistaa ja päätösvaltaa käyttää se tai ne, joilla on varaa ostaa yhtiön osakkeita riittävästi, sekä kykyä luoda kollooveita käyttääkseen osakeomistukselle perustuvaa päätösvaltaa.

Kukaan yksin ei päätä.
*
Osakkeenomistajat
UPM:ssä on pörssissä noteerattuja osakkeita kaikkiaan 533.735.699 osaketta.
Osakkeenomistajia on kaikkiaan 111.378 kpl.
He/Ne omistavat UPM:n 100 %:sesti.
Keskimäärin osakkeenomistaja omistaa 4792 osaketta. Mutta vain keskimäärin.
Mediaani osakkeenomistus on jotain parisataa osaketta.
Pyramidi on korkea ja – suippo.
*
Noin 37 % UPM:n osakkeenomistajista omistaa alle 100 osaketta. Näitä osakkeenomistajia on noin 40.000 henkeä. Heidän osakkeidensa yhteismäärä on noin 2.000.000 euroa. Se merkitsee 0,37 %:n osuutta osakekannasta – ja samalla 0,37 %:n päätösvaltaa.

Korkeintaan 1000 osaketta omistavia osakkaita on noin 54.000 ja heidän osuutensa osakkeenomistajien lukumäärästä on alle puolet (47 %). Heidän osakepottinsa on noin 20 miljoonaa, mutta osuutensa vallasta on 3,90 %.

Enintään 100.000 osaketta omistavia on 1247 (1,12 % osakkaiden määrästä) ja heillä on salkuissaan peräti 30 miljoonaa osaketta. Mutta niiden osuus päätösvallasta on 5,69 %.

Kuka sitten omistaa vallan UPM:ssä?
Valta on niillä 24:llä (0,02 % osakkaista), joilla on yli 1 miljoonaa osaketta. Tämän ”eliitin” osakkeiden summa on yli 400 miljoonaa. Se merkitsee 76,38 prosentin omistusosuutta ja yhtä suurta osuutta vallasta.

Siis UPM:ssä 0,02 % omistaa 76,38 %:ttia vallasta. Se on melkein kuin yleinen omistusosuus nykyisen maailman omaisuuksista ja varoista?

Lähde: UPM:n sivut; https://www.upm.com/fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajajakauma/
*
UPM:n osakkeenomistajat sektorin mukaan
Tämä on mielenkiintoinen taulukko.
UPM:ää eivät omista jotkin tunnetut ”naamat”, eivätkä edes näkyvät yhtiöt.
UPM:n omistaa ne 12 suurinta omistajaa, jotka ovat ”Hallintarekisteröityjä”.
Heidän osuutensa osakkeenomistajista on 0.01 %. Siis promillen kymmenes-osa.
Nämä 12 suurta omistavat kutakuinkin kaksi kolmasosaa UPM:stä. (66,97 %).

Lähde. UPM:n sivut; https://www.upm.com/fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajajakauma/
*
UPM:n suurimmat osakkeenomistajat
Kolme kaikkein suurinta omistajatahoa ovat hallintarekisterissä olevia, eli niiden todelliset omistajat peittyvät pankkivalojen taakse.
Kymmenestä suurimmasta omistajatahosta puolet eli 5 ovat ”Hallintarekisteröityjä”.
Omistajaluettelossa samaan konserniin kuuluvat omistajat on ryhmitelty yhteen.

TOP 10 suurinta omistajaa UPM:ssä:
1.)Nordea Bank Abp, 169M osaketta, %-osuus: 31,81
2.)Skandinaviska Enskilda Banken Ab, 158M osaketta, %-osuus 29,68
3.)Clearstream Banking S.A., 16M osaketta, %-osuus 3,01
4.)Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 9,8M osaketta, %-osuus 1,83
5.)Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, 9,1M osaketta, %-osuus 1,70
6.)Euroclear Bank SA/NV, 9,0M osaketta, %-osuus 1,69
7.)Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 5,4M osaketta, %-osuus 1,00
8.)Valtion Eläkerahasto, 3,7M osaketta, %-osuus 0,70
9.)Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2,9M osaketta, %-osuus 0,54
10.)Svenska handelsbanken AB, 2,2M osaketta, %-osuus 0,41

Siis Ruotsalaiset pankit ja säätiöt sekä suomalaiset eläkeyhtiöt!

Katso tarkemmin: Suurimmat 20, 50 ja 100:
UPM:n sivut; https://www.upm.com/fi/sijoittajat/osake/osakkeenomistajajakauma/

Sadan suurimman omistajan listalta bongasin 20 yksityishenkilöä. Näyttäisi Laakkoset sekä UPM:n oma entinen ja nykyinen johto olevan varsin hyvin edustettuna. Sen voisi tulkita merkitsevän tiettyä sitoutumista ”omaan yhtiöön”?
*
Arvopaperi julkaisi 2017 uutisen:
UPM-miljonäärien määrä kovassa kasvussa – katso keitä he ovat.
”Perinteikkäät mahtisuvut ovat edelleen hyvin edustuttuina UPM:n rikkaimpien omistajien listalla”, kirjoitti Mirko Hurmerinta (12.6.2017).
Linkki (maksullinen): https://www.arvopaperi.fi/uutiset/upm-miljonaarien-maara-kovassa-kasvussa-katso-keita-he-ovat/f02fedd6-2c21-35e4-b963-90a37b036080

Päästäkseen miljonäärikerhoon pitäisi omistaa UPM:n osakkeita noin 40K kappaletta.

*
UPM:n oma arvio:
Osake ja omistajat
”Yhtiön omistusjakauma on varsin pirstaloitunutta, sillä suurimmilla omistajilla Varmalla 1,7 ja Ilmarisella on 1,7 prosentin omistusosuudet.
Muilla omistajilla on alle prosentin omistusosuudet. https://www.upm.com/fi/sijoittajat/osake/suurimmat-omistajat/
On kuitenkin hyvä huomata, että noin 65 prosenttia UPM:n omistuksessa on hallintarekisterissä, joten yhtiöllä voi hyvinkin olla isoja ulkomaalaisia omistajia.
Liputusilmoitusten perusteella ainakin JPMorgan Chase & Co, Norges Bank ja BlackRock omistavat tai ovat omistaneet vuoden 2019 aikana UPM:stä yli 5 prosentin osuuden.

Toimintaympäristö ja riskit
Paperisten sanomalehtien kulutus on vähentynyt uutisvirran siirryttyä internettiin. Muutos on ollut varsin nopeaa ja UPM aloittikin muuntautumisprosessin vajaa 10 vuotta sitten. Muutosprosessi on kuitenkin vielä kesken, ja yhtiö näkeekin yhtenä toiminnan riskinä se, että graafisten papereiden kysyntä laskee ennakoitua nopeammin.
Kansainvälisenä toimijana UPM altistuu valuuttakurssimuutoksille [Ruotsi? vh]. Näitä vastaan yhtiö suojautuu sopimusteknisesti kuin myös valuuttajohdannaisilla.
Viime aikoina protektionismi ja kansainvälisen kaupan esteet ovat nostaneet päätään, joten tullit yms. voivat vaikuttaa merkittävästi UPM:n toimintaan ja kannattavuuteen [Britanniaan? vh].
UPM:llä on omistusosuus Olkiluoto 3 -ydinvoimalassa, jonka käyttöönoton viivästymiset voivat näkyä suurempina kuluina (tarve lisätä pääomaa) tai mahdollisten tulevien tuottojen vähenemisenä (vaihtoehtoiskustannus).
UPM:ää uhkaa Suomessa lakkoilu joko suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi AKT:n lakot voivat viivästyttää UPM:n tilausten toimituksia ja siten vaikuttaa yhtiön asiakassuhteisiin ja toiminnan kannattavuuteen. Lisäksi se voi vaikuttaa uusien investointien kohdistumisena pois Suomesta (esim. Ruotsiin).
Lähde: Talousmentor, päivitetty 24.7.2020: https://talousmentor.com/yrityslista/upm/ [vahvennukset Talousmentorin, paitsi tuo viimeinen vh:n, siis:]
”… Lisäksi se voi vaikuttaa uusien investointien kohdistumisena pois Suomesta (esim. Ruotsiin).”
*
Suomen Valtiolla ei ole omistuksia UPM:ssä.
Herääkin kysymys, mitkä UPM:n ja Suomen Valtion suhteet?
UPM ilmoittaa:
”Pyrimme aktiivisesti ylläpitämään ja kehittämään hyviä suhteita eri sidosryhmiin. Tärkeimmät sidosryhmämme ovat henkilöstö, asiakkaat, sijoittajat, toimittajat, paikallisyhteisöt, kansalaisjärjestöt, media, viranomaiset ja lainsäätäjät”.
Oliko siinä Suomen Valtiota?

Ehkä nuo viimeiseksi mainitut ”viranomaiset ja lainsäätäjät”?
*
Erikseen UPM:n sivuilla mainitaan näkyvästi yhtiön läsnäolo Saksassa
”Vuoropuhelua jäsenyyksien kautta. …
”Teollisuusjärjestöt Saksassa
Eurooppalaisittain katsottuna Saksaan on keskittynyt eniten paperiteollisuutta. UPM on vahvasti läsnä Saksassa vahvistamassa paperiliiketoiminnan tulevaisuutta.
UPM toimii useissa elimissä German Paper Association – VDP:ssä, Bavarian Paper Mills Association – VBP:ssä sekä Northern German Paper Association – VNP:ssä.
Nämä teollisuusjärjestöt edustavat yli 160:n jäsenyrityksen etuja. Maksamme vuosittain noin 1,1 miljoonaa euroa näille teollisuusjärjestöille. UPM
Communication Papers -liiketoiminnasta vastaava johtaja Winfried Schaur valittiin VDP:n puheenjohtajaksi vuonna 2016.”
Lähde: UPM:n sivut; https://www.upm.com/fi/vastuullisuus/ihmiset-ja-yhteiskunta/yhteistyo-ja-jasenyydet/
*
UPM:n johto on Suomalainen
Toimivassa ylimmässä johdossa muut 12:sta johtajasta ovat suomalaisia, paitsi Liiketoiminta-alueen johtaja, UPM Communication Papers´in johtaja Winfreid Shaur on Saksan kansalainen. https://www.upm.com/fi/contacts-pages/winfried-schaur/ sekä UPM Biorefining´in päällikkö Berndt Eikens on hänkin saksalainen. https://www.upm.com/fi/contacts-pages/bernd-eikens/

UPM: selvästikin panostaa Saksan suurille markkinoille – ja Sveitsiin. Myös Hollanti!
UPM:n johtajisto: https://www.upm.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtion-johto/johtajisto/
*
UPM:n hallitus
10 jäsentä: 7 miestä ja 3 naista.
https://www.upm.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/hallituksen-kokoonpano/
Hallituksen monimuotoisuus; https://www.upm.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/hallituksen-monimuotoisuus/
Hallituksen osakeomistus:
https://www.upm.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/hallitus/hallituksen-omistus/
*
Johdon omistus:
https://www.upm.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/yhtion-johto/johdon-omistus/
*
PS.
Jäikö Kaipolan synkän viikonlopun varjoon UPM:n strateginen tavoitteenasettelu, jossa kylmiä suihkuja tulee vielä?
UPM:n Suomen toiminnoissa ”toinen aalto ” tulossa
UPM Biorefiningiin ja UPM Specialty Papersiin suunnitellut toimet
UPM Biorefining suunnittelee Suomessa toimivien sellutehtaiden ja metsätoimintojen tehostamista vahvistaakseen kilpailukykyä ja pitkän aikavälin tuloksentekokykyä. Suunnitellut toimenpiteet tehostavat toimintamallia, optimoivat kustannusrakennetta ja edistävät digitalisaatiota.
UPM aloittaa Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtailla yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat tehtaiden ja tukitoimintojen organisaatioihin suunniteltuja muutoksia. Muutoksilla on tarkoitus lisätä joustavuutta ja tehokkuutta kunnossapidossa, tuotannossa ja hallinnossa. Enimmillään suunnitelma johtaa 110 työpaikan vähentämiseen.
Suomen metsätoimintoja koskeva suunnitelma parantaa asiakaspalvelua sekä lisää digitaalisten järjestelmien ja palvelujen käyttöä. Enimmillään suunnitelma johtaa 60 työpaikan vähentämiseen.
UPM Specialty Papers suunnittelee UPM Tervasaaren tehtaan organisaation uudelleenjärjestelyä ja optimointia kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunnitellut toimet vaikuttavat toteutuessaan noin 50 työpaikkaan.
Mitä se on?
Ilmoitetussa muodossa ”tehostaminen” ja ”uudelleenjärjestely” merkitsee maksimissaan 220 työpaikan vähentämistä.
Se on siis noin puolet Kaipolan tehostamisvaikutuksista!
https://www.upm.com/fi/tietoa-meista/medialle/tiedotteet/2020/08/upm-suunnittelee-toimintojen-tehostamista-kilpailukyvyn-varmistamiseksi/
*

veikkohuuska

historianharrastaja, tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu