Kysymyksiä Saksan energiakäänteen tiimoilta: Quo Vadis Tuulivoima?

Quo Vadis, tuulivoima?
*
”Saksan sähköverkko-operaattorit ovat hälytystilassa. Heidän uuden tehotaseensa mukaan vuonna 2021 voi edessä olla tilanne, jossa maassa ei enää tuoteta tarpeeksi sähköä maan tarpeisiin.”
”Die Stromnetzbetreiber in Deutschland sind in Alarmstimmung. Laut ihrer neuen Leistungsbilanz könnte 2021 der Fall eintreten, dass hier nicht mehr genug Strom erzeugt wird um das Land zu versorgen.”
Tuore video, päivämäärältä 16.1.2020: https://www.youtube.com/watch?v=ZLzs3ltsTtg
*
Hätkähdyttävä tieto, mutta ei yllättävä. Tästä on puhuttu ja varoitettu jo vuosia. Silti tämä ei ole ”etusivun juttu”. Miksi ei? Siksi, koska tämä uutinen on väärä uutinen, se ei vastaa odotuksia, eikä ole miellyttävä miellyttävien menetelmien kannalta.
Jossain toisessa tilanteessa tämä olisi ”etusivun juttu”. Mutta nyt ei siis ole.
Vastaus on Die Energiewende. Energiewende ja sen taustavoima.
*
Googletin: Energiewende
Googlasin hakusanan ”Energiewende”. Google antoi 7.230.000 vastetta. Siis valtavasti. Saksan Energiewende merkitsee mm. ydinvoimaloiden alasajoa määräaikaan mennessä, – sekä mm. tuulivoimalla tuotetun sähkön roimaa lisäystä.
*
Kasvihuonepäästöjen rajoitustavoitteet Saksassa
Saksan kasvihuonepäästöt ja ilmastotavoitteet -verkkosivuston tietosivu tarjoaa yleiskuvan Saksan kasvihuonekaasupäästöistä ja hallituksen energiansiirtotavoitteista. [PÄIVITTÄÄ tekstin ja päästökehityksen kuvaajaa sisällyttämään Agora Energiewende -arvio vuodelle 2019]
Kansalliset ilmastotavoitteet
Saksan tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä,
55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja
95 prosentilla vuonna 2050 vuoteen 1990 verrattuna.
Uusiutuvien energialähteiden osuuden energian kokonaiskulutuksesta tulee nousta 60 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä. Uusiutuvien energialähteiden on oltava vähintään 80 prosenttia maan bruttoenergiankulutuksesta vuosisadan puoliväliin mennessä
Katso tablitsa: https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets
Uusiutuvista energialähteistä tuotetun energian osuus eri EU.maissa:
Saksa:
Vuonna 2018 uusiutuvien energialähteiden osuus Saksan kotimaisesta sähkönkulutuksesta oli 38,2 prosenttia (31,6 prosenttia vuonna 2016). Uusiutuvien energialähteiden osuus bruttosähköntuotannosta vuonna 2018 oli 35,2 prosenttia (AG Energiebilanze´n mukaan: https://www.ag-energiebilanzen.de/28-0-Zusatzinformationen.html )
Saksan tavoite 2020 on siis 40 %. Sen välitavoite 2017 oli 18 %, ja se saavutti vain 16 %. Näin ollen Saksalla on tiukan kirimisen paikka vuoteen 2020 (= tähän vuoteen ) mennessä!
Kysymys kuuluu: Miten Saksa kirii tätä suoritusvajettaan kiinni? Miltä näyttää, onko se saavuttamassa ”kunnianhimoiset tavoitteet”?
Huomaa:
Vuonna 2017 EU/Eurostatin mukaan silloisen tavoitetason saavutti vain 11 maata 28:sta EU-maasta.
Saavuttaneiden kärjessä (luonnollisesti) Pohjoismaat: Ruotsi, Suomi, Tanska jne. –

Eurostatin mukaan Ruotsi oli jo vuonna 2017 saavuttanut reippaasti vuoden 2020 tavoitteen 20 %: se oli nimittäin jo 37 prosentissa.
Suomi vastaavasti oli 2017 jo aivan 2020-tavoitteensa ”huulilla”, saavuttaen 19 %:n tason.
Katso taulukko (Share of energy from renewable sources in the EU Member States 2017 in % of gross final energy consumption): https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets
Mielenkiintoista, toden totta.
*
Onko Saksa ilmastotavoitteensa mukaisella tiellä?
Ei ole. Ei ollenkaan. Ei hyvältä näytä. Pikemminkin pahalta.
Näin ytimekkäästi joutuu Saksan tilannetta tarkasteleva kriitikko toteamaan.
*
Tavoite karkaa
Professori Sanna Syri, energiatekniikan ja energiatalouden professori Aalto-yliopistosta, esitti rajut madonluvut Saksan toimille energia- ja ilmastotaseensa hoidossa:.
”Saksan tavoittelee uusiutuvan sähköntuotannon ¬osuudeksi 65 % vuoteen 2030 mennessä. ¬Vuonna 2018 osuus oli 40 %, eikä ¬Saksan sähköverkko kykene hoitamaan vaihtelevan aurinko- ja tuulituotannon vaativaa siirtomäärää. Kaikkea vaihtelevaa tuotantoa ei pystytä¬ -ottamaan sähköverkkoon.
En usko että sähköverkon ¬tila ¬paranee merkittävästi vuoteen 2030 mennessä – 10 vuotta on ¬lyhyt ¬aika suurille ¬siirtolinjainvestoinneille, varsinkin maassa, jossa väestö vastustaa niitä. Odotettavissa on siis suuria ongelmia sähköjärjestelmälle.
Nyt päätetyt öljy- ja maakaasu¬lämmityksen hinnankorotukset ovat järkevää taloudellista ohjausta puhtaampiin järjestelmiin. ¬Kuitenkin energiaköyhyys on ¬suuri ¬ongelma Saksassa, ja on helppo arvata ¬että varakkaampi kansan¬osa hyötyy puhtaampien lämmitysjärjestelmien tuesta ja laskun maksajan rooli jää pienituloisille.”
Lähde: Tekniikka & Talous, 28.9.2019; Puheenvuoro: Saksan ilmastopolitiikka jatkaa kompurointiaan – ”Tavoite on vaatimaton…”
https://www.tekniikkatalous.fi/blogit/puheenvuoro-saksan-ilmastopolitiikka-jatkaa-kompurointiaan-tavoite-on-vaatimaton/6fd9bd46-2e1f-48f2-852e-66465990caa9
Siis: ”tavoite on vaatimaton”, – mutta sitäkään ei saavuteta!
Mikä tähän on syynä?
*
Kommentteja Saksan Energiewende-tiestä:
” Maa aikoo käyttää ilmastopolitiikkaan yli 50 miljardia euroa vuoteen 2030 mennessä. Valtio ei kuitenkaan aio ottaa tätä varten uutta velkaa, investointeja rahoitetaan haittaveroin ja maksuin sekä päästökaupalla. Bild-lehden mukaan paketin arvo on 54 miljardia euroa, eli suunnilleen sama, kuin Suomen valtion vuosibudjetti.”
YLE, 20.9.2019; Ilmastopäästöjä yritetään leikata sekä ankaralla sääntelyllä että tukemalla ilmastoystävällistä tekniikkaa.
https://yle.fi/uutiset/3-10981635
Eli tavoitteet ovat toisaalta ”vaatimattomat”, mutta toisaalta Saksan hallitus päättää ”valtavasta ilmastopaketista”. Onko suurten sanojen seassa kuitenkin avainsana tuo YLE:n syyskuisen otsikon yksi sana: ”yritetään” leikata?
*
Pitkin matkaa on kuulunut huolestuneita ja kriittisiä lausuntoja
Kokoan tähän joitain:
”Tuulivoima on kriisissä Saksassa”.
”Saksan energiakäänne on osoittautumassa suureksi poliittiseksi virheeksi. Sen kustannukset kansalaisille on arvioitu 1.000 miljardin euron luokkaan kun on päätetty ajaa alas ydinvoima ja luopua hiilestä niin, että nämä korvataan uusiutuvalla energialla kuten tuulivoimalla sähkön tuotannossa.”
Maan hiilidioksidipäästöt eivät ole vähentyneet 29.000 tuulivoimalasta huolimatta ja sähkön hinta on Euroopan korkein”.  – Lähde: Hannu Heinonen, mielipide, Aamulehti 18.1.2020.
Ainakin eräs syy tähän epätoivottuun hiidioksidi-trendiin on se, että alasajettavia ydinkäyttöisiä voimaloita on korvattu avaamalla jo varhemmin suljettuja rusko- ja kivihiilikaivoksia.
*
Saksalla on käsissään jo vuonna 2021 isohko uusi ongelma, kun maan ensimmäiset tuulivoimalat vanhenevat mutta niiden kierrätystä ei ole suunniteltu lainkaan.
Saksan ympäristöviraston mukaan maan ensimmäiset 20-vuotiset tuulivoimatuet umpeutuvat vuonna 2020, ja vanhat voimalat vaihdetaan uusiin tehokkaampiin monin paikoin vuonna 2021. Kaikkia vanhoja ei tosin korvata uusilla samalla sijoituspaikalla.
Varsinkin tuulivoimalan lapojen lasikuitulujitteiden kierrätyksestä tulee ongelma. Vuonna 2021 Saksassa tuulivoimaloiden purkujätteistä kuoriutuu pelkkää lasikuitulujitetta 50.000 tonnia.” Lähde: Tekniikka & Talous/Tuula Laatikainen, 4.11.2019: https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/kuka-kierrattaa-vanhat-tuulivoimalat-saksan-ymparistovirasto-huolestui-pian-kasiin-rajahtavasta-ongelmasta/d9203125-ce24-4a80-a3b7-cc2a5a93c6d1
*
Saksassa on tämän vuoden (2019) alun ja syyskuun lopun välisenä aikana rakennettu 150 uutta tuulivoimalaa, talouslehti Financial Times kirjottaa. Uusien voimaloiden yhteiskapasiteetti on 514 megawattia (MW). – Tämä on katastrofi taistelussa ilmastonmuutosta vastaan, sanoo ajatushautomo Agora Energiewenden johtaja Patrick Graichen. Hänen mukaansa Saksan maaperälle tulisi rakennuttaa 4 gigawatin edestä uutta tuulivoimaa joka vuosi. (siis 4.000 ME, vh)
Saksan pohjoista (Itämeren) rannikkoa ei voida hyödyntää riittävästi tuulivoimaa lisäämällä. Siirtoverkko ei anna myöden. Energiaa tulisi saada siirretyksi rannikolta etelään, missä suuret asutuskeskukset ja teollisuus sijaitsevat.
Meillä (Saksassa) on nyt yli 30 tuhatta tuulivoimalaa, emmekä voi rakentaa niitä lisää. Tämän täytyy loppua, sanoo tuulivoimaa vastustava Gunther Schultz FT:lle.”
Lähteet: SU 19.1.2019; https://www.suomenuutiset.fi/saksan-energiapolitiikan-karut-vaihtoehdot-luovutaanko-kunnianhimoisista-tavoitteista-vai-otetaanko-riski-sahkon-loppumisesta/ ; Saksan energiapolitiikan karut vaihtoehdot: Luovutaanko kunnianhimoisista tavoitteisat vai otetaanko riski sähkön loppumisesta? – Alkuperäinen lähde:
Financial Times, Germans fall out of love with wind power; https://www.ft.com/content/d8b9b0bc-04a6-11ea-a984-fbbacad9e7dd (maksumuuri).
*
Tuulivoiman rakentaminen Saksassa käytännössä jäissä – ilmastotavoitteisiin vaikea päästä.
Alalta lähtenyt parissa vuodessa 34.000 työpaikkaa. Hankkeita vastustetaan ja lupien saaminen voi kestää yli kaksi vuotta.
Lähde: Kauppalehti, 10.10.2019; https://www.kauppalehti.fi/uutiset/tuulivoiman-rakentaminen-on-saksassa-kaytannossa-jaissa-ilmastotavoitteisiin-vaikea-paasta/fba5ac54-f75a-4587-9e90-d1fd50f6e7ac
*

veikkohuuska

historianharrastaja, tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu