Määrääkö presidentti V.V. Putin Venäjälle sotatilan ja liikekannallepanon?

Julistaako presidentti Venäjälle sotatilan ja määräkö hän osittaisen tai täyden liikekannallepanon?

*

Määrääkö presidentti V.V. Putin Venäjän federaatioon sotatilan ja sotatilalait voimaan – ja käynnistetäänkö osittainen tai täysi liikekannallepano?

Neljä kysymystä, joihin nyt etsitään kuumeisesti vastausta.

Kalenteripäivä 9. toukokuuta 2022 on saanut jonkun verran kannatusta ajankohdaksi, jolloin kaikkiin tai osan neljästä kysymyksestä ounastellaan saatavan vastaus lähiaikoina, ehkä ”voitonpäivänä” 9.5.2022.

*

Melko varma oletukseni on, että Putin ei julista yleistä liikekannallepanoa, eikä myöskään erityistä eikä osittaista.

Painavin argumenttini tähän luulooni on se, että tietojeni mukaan Venäjällä on jo menossa liikekannallepano: jonkinasteiseen vapaaehtoisuuteen, tai sellaisella etiketillä varustettuun ota-tai-jätä -asetelmaan, perustuva osittainen ja salainen asevoimien miehistön värväystoiminta.

Kovin salainen se ei voi olla, kun minäkin siitä tiedän. Ja onhan sitä markkinoitu lehti-ilmoituksin ja muunlaisin tiedotuskampanjoin. Olen tästä kirjoittanut jo yli kuukausi sitten, joten ei siitä sen enempää.

*

”Piilotettu rekrytointi” menossa jo kaiken aikaa..

Siteeraan itseäni:

”Blogissani kerroin jo maaliskuun puolivälissä miten kaksi Karjalan tasavallan sopimussotilasta oli kaatunut aivan sodan alkumetreillä. Toinen heistä haudattiin sotilassoittokunnan ja viranomaisedustuksen myötä. Samassa yhteydessä ilmeni, että Karjalan tasavallankin alueella oli jo tuolloin levitetty värväystahon toimesta sanomalehti-ilmoituksia ja muuta viestintää, joiden avulla haettiin asiasta kiinnostuneita sopimussotilaita.

Viesti 30.3.2022 Venäjän käynnistämästä ”piilotetusta mobilisoinnista” Ukrainan sotaan. Värvätään kautta laajan Venäjänmaan nuoria miehiä asevoimiin, tarkoituksena käyttää sopimussotilaita Ukrainassa täydentämässä ja vahvistamassa siellä taistelevaa hyökkäysarmeijaa.

Ukrainan GUR:n (puolustusvoimain tiedusteluelimen) mukaan Venäjällä alkaa huhtikuun 1. päivästä alkaen jopa 100 tuhannen reserviläisen piilotettu mobilisointi Venäjällä.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan 1. huhtikuuta alkaen mobilisaatio ohjelman ”BARS-2021” (”Combat Army Reserve of the Country”), mukaisesti alkaa koko Venäjän federaation alueella (ns. ”Maan taisteluarmeijan reservi”).

Reserviläisten mobilisointi toteutetaan samanaikaisesti suunnitellun pelastuspalvelukutsun kanssa kattamaan suuri joukko armeijaan saapuvia mobilisoituja ihmisiä.

Näitä reserviläisiä ohjataan edelleen täydentämään yksiköitä Ukrainan taistelualueilla.

Samaan aikaan ”BARS”-ohjelman avulla he piilottavat osallistumisensa venäläisten vankien taistelutoimintaan. Noin 100 rikollista Tšernokozovo-siirtokunnassa (Tšetšenia) valmistautuu jo lähetettäväksi Ukrainaan. He kaikki on tuomittu vakavista rikossyytteistä (ryöstö, murha, huumeiden levitys). Tällaiset mobilisoidut ihmiset eivät saa tavata sukulaisiaan ja kertoa heille osallisuudestaan ​​Ukrainan sotaan.

Yhteensä ”BARS-2021″ -ohjelman puitteissa Venäjän yleisesikunta aikoo värvätä jopa 100.000 reserviläistä.”

Ukrainan GUR:n viestin pikantti piirre liittyy siis kriminaalivankien rekrytointiin. Sehän ei sinänsä ole poikkeuksellista, monilla mailla on siitä sotahistorian pitkällä sivulla kokemusta.”

Teksti on  blogistani 3.4.2022, joka kokonaisuudessaan on luettavissa tässä: Ukrainan sotilastiedustelu: Venäjä värvää Ukrainaan lisävoimia kevätkutsuntojen katveessa | Uusi Suomi Puheenvuoro

Kyseistä blogitekstiä täydensin silloin tällä ”loppuhenkosella”:

”Tässä eo. uutista täydentävä viesti:

russia to start massive mobilizing program “BARS” on April 1 | News – Hromadske Radio

Venäjä aloittaa massiivisen mobilisointiohjelman ”BARS” 1. huhtikuuta

Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosasto ilmoitti 29.3.2022, että huhtikuun 1. päivästä alkaen mobilisaatio ohjelman ”BARS-2021” (Maan taisteluarmeijareservi) puitteissa alkaa koko Venäjän federaation alueella, massiivisessa mitassa.

Jotta joukkomobilisoinnin valtavat mittakaavat piilotetaan, se järjestetään samanaikaisesti suunnitellun normaalien asevelvollis-kutsuntojen kanssa.

Tämä on suoja sille suurelle määrälle mobilisoituja ihmisiä, jotka saapuvat sotilastoimistoihin”, ministeriö sanoi.”

*

”Kevään kutsuntakampanjassa Karjalan sotilasrekisteri- ja värväystoimistolle annettiin tehtäväksi kutsua asepalvelukseen noin tuhat henkilöä. Jotkut heistä voivat teoriassa päätyä Ukrainaan.

Lain mukaan osa sotilaista voi nimittäin tulla sopimussotilaiksi kolmen kuukauden kuluttua palveluksen alkamisesta. Andrei Artemjev sanoi, että monilla varusmiehillä on tällainen ”halu” …[“позыв”].”

Linkki: Blogini 7.4.2022:  Venäjän kevätkutsuntojen kuuma kysymys: Onko Ukrainan sotaan lähetetty varusmiehiä? | Uusi Suomi Puheenvuoro

*

Blogissani 14.3.2022 kerroin:

”Kansalliskaartin ”työnhakuilmoitus” on ilmestynyt myös Petroskoissa;

*
Kansalliskaarti kutsuu karjalaisia liittymään riveihinsä.
Tuleville työntekijöille tarjotaan vakaa palkka ja sosiaaliset takuut. Tulevien työntekijöiden vaatimuksista – koulutus ei ole alempi
kuin keskiasteen; ikä 18-35 vuotta, asepalvelus; ei rikosrekisteriä ja vakavia hallinnollisia
rikkomuksia; fyysinen harjoittelu.
Osastot tarjoavat puolestaan vakaat tulot, sosiaaliset takuut, sairaanhoidon, ilmaisen matkan
lomapaikalle työntekijälle ja yhdelle perheenjäsenelle; ilmainen koulutus kansalliskaartin
joukkojärjestelmän yliopistoissa.
Lisätietoja saat soittamalla numeroon 8(8142)73-59-78 tai ottamalla yhteyttä: Petroskoi,
Gogol-katu, 45-b, toimisto 217.””

Linkki Blogiin > kommenttini: klo 19:16; Ukrainassa on kaatunut kaksi Karjalan tasavallan sotilasta | Uusi Suomi Puheenvuoro
*

Summa summarum:

Venäjällä on siis ainakin maaliskuun alkupuolelta lähtien, mutta oletettavasti ainakin koko Ukrainan sodan ajan – mahdollisesti jo hieman pidempäänkin? – ollut käynnissä ”piilotettu rekrytointi”. Eli ei-niin-julkinen asevoimien värväyskampanja, joka voidaan nähdä ja on syytäkin nähdä ”salaisena liikekannallepanona”.

Venäjä on tullut tietyllä kulmalla tähän nyt vallitsevaan tilaan, se on tehnyt tietyt alkuratkaisut, jotka voidaan nähdä sen pitempiaikaiseksi toimintalinjaksi, eikä se ole myöskään tästä päälinjastaan tinkinyt. Tuskin se tekee sitä nytkään.

Se epäilyksittä jatkaa nykyistä mieshankintaa asevoimien riveihin. Ainakin toiminnan intensiteetti ja ”vastuutus” kiihtyvät. Jo alussa kerroin, miten tekstissä mainitun siinä (maaliskuun puoliväliin tultaessa) hetken suunnitelmissa ollut noin 100.000 sotilaan ”hankintaohjelma” jaettiin sotilaspiireille ja sotilasalueille, niin että hankittavaksi (rekryytit; sopimussotilaat) suunnitellut (lue: määrätyt) miesluvut oli saavutettava.

Kunkin sotilaspiirin päällikkö ja esikunnat on pantu vastaamaan niille jyvitetyistä määristä. Ei tarvinne paljon pohtia, mitä seuraa niille ”kelvottomille palvelijoille”, jotka eivät saavuta leiviskänsä hoidossa heille asetettua ”tulostavoitetta”.

Mielenkiintoisella tavalla presidentinhallinto on käskyttänyt sotilaspiirejä myöskin vastaavalla tavalla vastaamaan alueen kaatuneiden hautaustilaisuuksista (siis niistä sotilashenkilöistä jotka on haudattaviksi toimitettu perille omille alueilleen. Kaikkiahan ei tuoda ”kotiin”. Miten jyvitys tässä suhteessa toimii, jää arvoitukseksi, mutta olettaa sopii, että tiettyä ”alueellista tasapuolisuutta” noudatetaan niin, että kautta maan alueet ja rayonit saavat ”oman osansa”.

Nimenomaan sotilashautajaisiin nähden on sovellettu ”hybridimallia”, jossa näkyvään vastuutukseen on sotilaspiirien lisäksi asetettu myös kunkin kaatuneen sotilaan kotiseudun kuvernöörit ja siviilihallinto. Nämä tai määräämänsä ylemmät viranomaiset on velvoitettu osallistumaan sotilasviranomaisten lisäksi kohtalaisen näyttäviin sotilashautajaisiin, soittokunta kulkueen keulille ja asetoverien viimeisenä tervehdyksenä kunnialaukausten ampujaryhmä. – Vastaavanlainen alueellinen hybridimalli, sotilas- ja siviilihallinnon kollektiivinen vastuutus, on tapahtunut myös värväystoiminnan suhteen. Virkatuoli on uhattuna ellei homma ala sujua?

Tämä on osa kansallista sotivan maan vastuunjako-politiikkaa. Sitouttamalla tasavaltojen, piirien ja rajonien virkamiehistön, niin sotilaat kuin siviilit, yhteiseen ”erikoisoperaatio” -vastuuseen, on osallisuus kaikkeen,  mitä maassa ja Ukrainassa tapahtuu, jaettu laajalle virkakompleksille kautta Venäjän maan. Kukaan vahtimestaria ylempi ei voi vetäytyä vastuusta. Jos tästä joskus tehdään ilkeää litviikkiä, kaikki ovat osansa saaneet kannetavakseen, kaikille on asemansa suhteessa jaettu vastuu. Tämä on koko Venäjä-systeemin yhteinen asia, lipsujat rangaistaan. Nykyisessä henkisessä tilanteessa se käy kitkattomasti, hiekottajat saavat tuta epäisänmaallisuutensa hinnan. Ainoa edes jotenkin kunniallinen, – eikä kaikessa katsannossa edes se – on mennä metsään ja ampua viimeinen ratkaisu.

*

Sotatilalakia ei siis tule Voitonpäivänä 9.5.2022. Ei myöskään yleistä LKP:tä, eikä edes osittaista. Sotatilalain mahdollistamia kovennettuja lakeja ei tule. Niitä ei enää tarvita, osa niistä on jo säädetty, ja siltä osin kuin niistä löytyy reikiä uusia erikoislakeja voidaan nopeasti tehtailla. Ovatko ne sitten sotalakeja, vai eivät, on semantiikkaa; jos ovat, niin sotatila on ollut voimassa jo pitkään. Kansalaisvapauksia ja kansalaisyhteiskuntaa ankarasti rokottavia lakeja on jo niin paljon, että oikeusvaltiosta tai edes kulisseista ei ole kuin riekaleet jäljellä, eikä niistä keskus piittaa.

Liikekannallepanoa ei edellä kerrotuista syistä johtuen tarvita, joten sitä ei siis tule. Maassa on jo mylly, jolla 100.000 miestä saadaan koolle, ja enemmänkin. Valtuutetaan ja käsketään vain sistema tekemään sen, mikä sistemalle kuuluu.

*

Venäjän Kevätkutsunnoista

Venäjän ”kevätkutsunnat” alkoivat tänä vuonna 1.4.2022 ja jatkuvat aina 15. heinäkuuta saakka. Karjalan tasavallasta minulla on tarkimmat tiedot käytettävissäni. Niiden mukaan kutsunnanalaisten määrä on tällä kevätkutsuntakaudella suunnilleen sama kuin viime vuonna. Tarkoitus on kutsua varusmiespalvelukseen yli tuhat nuorta Karjalassa.  Näin kertoo Karjalan tasavallan sotilaskomissaari Andrei Artemjev huhtikuun alkupuolella pidetyssä lehdistötilaisuudessa (Karjalan Sanomat/S.Karpov, 13.4.2022).

Suurin osa heistä suorittaa asevelvollisuutensa Venäjän läntisen sotilaspiiri joukko-osastoissa, pääosin Luoteis-Venäjällä.  Siis Suomen rajan tuntumassa olevissa varuskunnissa. Pieni osa keskisessä ja eteläisessä sotilaspiirissä ja Pohjoisessa laivastossa. Nyt sotilaskomissaari on puheliaampi, kuin aiemmin näissä blogeissa siteeratuissa tilanteissa.

Artemjev ilmoittaa, ”etteivät venäläiset varusmiehet osallistu Venäjän erikoisoperaatioon Ukrainassa Venäjän presidentin määräyksen mukaan.  Siten nyt keväällä ja kesällä varusmiespalvelukseen määrätyt nuoret eivät lähde Ukrainaan”.

Mutta: ”Sopimussotilaat osallistuvat tietenkin erikoisoperaatioon.  Varusmiespalveluksen päätehtävänä ovat Venäjän joukko-osastojen pitäminen taisteluvalmiudessa ja asevoimien reservin täydentäminen”.

”Kokoontumispaikassa kaikille alokkaille annetaan kolme lämmintä ateriaa päivässä, sotilasasu ja kuivamuonapakkaus matkalle. Lisäksi he saavat sähköisen sotilaspassin, tunnuslevyn, pankki- ja liittymäkortin”. Viimemainittu kaiketi tarkoittaa verkkoliittymää.

*

Tässä siteerattu KS:n artikkeli sisältää mielenkiintoisia tietoja:

Syyskutsuntakaudella lääkärintarkastuksen suoritti noin 3.000 asevelvollista.  Heistä 45 % todettiin palveluskelpoiseksi ja 34 prosenttia rajoitetusti palveluskelpoiseksi.  Rauhanajan palveluksesta vapautettuja oli noin kuusi prosenttia ja palveluskelvottomia yli kaksi prosenttia.”

”Varusmiespalvelukseen astuneista noin kymmenen prosenttia on saanut korkeakoulutuksen, 40 prosenttia ammattikoulutuksen.  27 prosenttia on valmistunut yksitoistavuotisesta ja 23 prosenttia yhdeksänvuotisesta peruskoulutuksesta, Artemjev sanoo.  Syyskaudella ei ollut sellaisia, jotka määrättäisiin siviilipalvelukseen asepalveluksen sijasta. Asevelvollisuutta välttävien määrä on viime vuolla alle sata henkeä.”

Vielä kevätkutsuntojen lehdistötilaisuudessa tuli esille, että ”maaliskuun lopussa Petroskoista Donbassiin lähti yhdeksän vapaaehtoista.  Heidät saattoi matkaan rautatieasemalla Karjalan päämies Artur Parfentsikov ja sotilaskomissaari Andrei Artemjev.” – ”Uutistoimiston mukaan vapaaehtoisten joukossa oli pääosin niitä miehiä, jotka olivat taistelleet Tsetseniassa, Etelä-Ossetiassa ja Syyriassa.  Donbassissa heidän tehtävänään on kuitenkin auttaa venäläisjoukkoja tekemään humanitäärisiä tehtäviä.

Respublika uutistoimisto kertoo, että Artemjevin mukaan vapaaehtoiset saavat koulutusta viikon kuluessa yhdessä erityisistä keskuksista ja sitten lähtevät Donbassiin.  Siellä he ovat yhdessä eivätkä erillään.  Kuinka kauan he pysyvät Donbassissa, riippuu tilanteesta”.

Artemjevilta kysyttiin lehtistötilaisuudessa tarkempia tietoja vapaaehtoisista.

”Tähän vastaan vain sen, että monet miehet ja jopa naiset kääntyvät Karjalan sotilaskomissariaatin puoleen lähteäkseen vapaaehtoisina Donbassiin”, sotilaskomissaari vastasi.

*

veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu