Miksi Eurooppa taantuu kun muu maailma Kiinan johdolla porskuttaa?

Miksi Eurooppa taantuu kun muu Maailma porskuttaa ja Kiina voittaa?

*

Elämän todella tärkeät hetket, oivalluksen sivallukset, ovat ohikiitäviä ja unohduksiin jääviä. Vain sattuma ja aika voi kaivaa ne esiin. Niin kävi minulle, kun tässä vuodet vierivät ja aloin muistaa erään händelsen Helsingissä, työväentalon kokoushuoneessa vuosia sitten.

Puoluesihteeri Kari Laitinen (1950-2002) tuli myöhässä ja pahoitteli että porukat joutuivat odottamaan, ”mutta toivottavasti se mitä nyt kerron korvaa odotuksenne”, hän sanoi.  Laitinen kertoi: Meillä oli Paavon kanssa tapaaminen sellaisen harvinaisen vieraan kuin Kiinan Sosialidemokraattisen puolueen delegaation kanssa. Sellainen todellakin on! Tapaaminen oli mielenkiintoinen ja antoisa, eivätkä kiinalaisten kysymykset ja puhe tupanneet loppumaan lainkaan: he olivat niin puulla päähän lyötyjä, kun Paavo oli kertonut heille tiiviisti ja olennaisessa pysyen, mikä on pohjoismainen sosialidemokratia ja mitä se on Suomessa ja Ruotsissa ja muualla Pohjolassa saanut aikaan. Paavo joutui jo aikaisemmin lähtemään toiseen tapaamiseen, joten minä jäin paikalle, eikä kiinalaisten ihmettelystä ja ylistyksestä ollut tulla loppua. He hokivat yhä uudelleen ja uudelleen: ”Kari, te olette toteuttaneet sosialismin. Te olette sosialisteja, todellisia sosialisteja ja se mitä te olette aatteenne voimasta saanut aikaan on sosialismia, todellista sosialismia. Te olette, Kari, toteuttaneet sosialismin!”

”Kari, te olette toteuttaneet sosialismin Suomessa. Sosialismin sen täydellisessä muodossa!”

*

Tämäkin liittyy viime vuosituhannen aikaan, jokin seminaari Helsingissä, kun Risto Volanen kertoi oivalluksesta jonka hän oli kaiketi saanut toimiessaan Euroopan maataloustuottajien liiton Copan ja Euroopan Osuuskuntienliiton Cogercon pääsihteerinä Brysselissä.  Banaalisosialismin murtuman ja Kiinan maailmanmarkkinoille tulon kaksoisilmiön pohjalta oli valjennut, että Suomella, meillä täällä pohjoisessa oli kaksi asiaa valittavana:

Haluammeko Kiinalaisen työelämän vai Amerikkalaisen tulotason. Juoni meni ajatuksellisesti (ulkomuistista) tämänsuuntaisesti:

Jos haluamme Suomessa Amerikkalaisen tulotason, emme voi tyytyä suomalaiseen työelämään.

Jos haluamme välttää Kiinalaisen tulotason, emme voi tyytyä suomalaiseen työelämään.

Meidän on valittava, mitä me haluamme. Jos emme valitse ja toimi, emme pärjää samoilla markkinoilla Kiinalaisen työelämän kanssa, ja pärjäämättömyyden hintana on meidän kohtaloksemme tuleva Kiinalainen tulotaso.

Jos haluamme Amerikkalaisen tulotason, emme saavuta sitä ellemme muuta suomalaista työelämää, vaan saamme kaksi asiaa: saamme sekä Kiinalaisen tulotason että Kiinalaisen työelämän. (pyydän anteeksi Risto, jos siteeraan näin vuosien jälkeen väärin).

Ellei Suomi muutu hukka meidät perii. Ellemme muutu oikeaan suuntaan, hukka perii meidät. Jos emme ole realisteja, elämä pettää meidät. Kiinalaisella työtempolla ja Amerikkalaisella osaamisella voitetaan suomalainen työtempo ja suomalainen osaaminen. Me olemme globaalin talouden häviäjiä. Osat vaihtuvat, mutta onko se väärin?

*

Toimittaja-tietokirjailija Arvo Tuominen jakoi (17.6.2021) fb:ssä talouslehden graafin, jonka viesti on murheellinen. Kuvaaja esittää Euroopan osuutta maailman talousmarkkinoiden BKT:stä ja Markkina-arvosta:

Euroopan (EU27 + Britannia + Sveitsi + Norja) BKT/Markkina-arvo -osuudet olivat: (Lähde: IMF, Refinitiv Datasrteam).

Vuonna 2000: BKT 33 %  ja M-a 32%

Vuonna 2004: BKT 37 % ja M-a 27 %

Vuonna 2006: BKT 35 % ja M-a 25 %

Vuonna 2012: BKT 27 % ja M-a 22 %

Vuonna 2016: BKT 25 % ja M-a 20 %

Vuonna 2021: BKT 25 % ja M-a 16 %.

Tiivistäen:

Euroopan osuus globaalista BKT:sta on 21 vuodessa pudonnut (ennuste) 33 % >> 25 %:iin ja

Euroopan osuus globaalista Markkina-arvosta on pudonnut 32 %:sta >> 16 %:iin.

Molemmat luvut ovat järkyttäviä, hälyttäviä ja tunnistettavia.

BKT-osuuden putoaminen kolmanneksesta neljännekseen (33 > 25 %) merkitsee tuotannon suhteellista putoamista neljänneksellä (24,24 %).

Markkina-arvon putoaminen on vielä jyrkempää: 32 %:sta >> 16 %:iin.  Eli puolet on sulanut (sulamassa) pois. Hirmuista, sanoisi JKP.

*

Post Cold War -kauden (PCW) vahvoihin jargoneihin Lännessä kuuluu vilpitön käsitys ja väittämä siitä, että menestyvä talous (BKT) ja Demokratia (DEM) ovat kuin siamilaiset kaksoset: ei toista ilman toista. Ne kuuluvat yhteen, oli vahva dogmi.

Ollakseen vahva talous, maan tulee olla demokraattinen. Ei ole muuta tietä vaurauteen, sanottiin. Tällä yhtälöllä Länsi julisti ja vei (osittain aseiden voimin) Demokratiaa takapajuisiin maihin.  Jos haluatte rahaa ja mukavuuksia, muuttukaa demokratiaksi! Saavuttaaksenne kansanvallan, teidän tulee muuttua Demokratiaksi. Demokratian vienti oli Lännen ykkösvientituote PCW-ajalla.

Se ei mennyt kovin hyvin kaupaksi. Ei vaikka myyjä osin maksoi vientikulut ruudilla ja teräksellä. Mutta Demokratian tuonti osoittautui vastaanottajalle odottamattoman kalliiksi. Siinä meni paljon verta, henkiä, taloja, infraa ja kansallisomaisuutta. Mutta pahinta lienee se, että meni usko Länteen ja sen vientituotteiden ykköseen, demokratiaan.

*

Viimeisin YDIN-lehti (2/2021) suorastaan ylittää itsensä. Toimittaja Veli-Matti Huhta arvioi yhdysvaltalaisen arkeologin Joseph A. Tainterin kirjaa Kuinka yhteiskunnat romahtavat (alkuteos The Collapse of Complex Societies, 1988; suom. Markus Lång, 2013).

Järjestelmien romahduksen takaa löytyvistä selittävistä tekijoistä nousee esiin kasvavat kerrannaiset.  Vanha vitsi jonka monet muistavat, on tarina siitä, miten Britannian siirtomaavallan (tai vaihtoehtoisesti merihallinnon) palveluksessa olevan väen määrä kasvoi sitä mukaa kuin siirtomaa-asema heikkeni tai merilaivasto ja sen merkitys vähenivät.

Toiminnan mahdollisesta tuottavuudesta yhä vahvempi ”silavasiivu” meni rattaiden pyörittämiseen ja monikerroksisen hallinnon paisuttamiseen. Tehot hukkuvat rattaisiin. Kone nielee jauhot.

Tainterin perusoivallus tiivistettynä: Syy romahdukseen on rajahyödyn alenemisessa.  Jossain vaiheessa yhteiskunta ei enää kannata.

”Yksinkertaisin tapa vastata alenevan rajahyödyn haasteeseen ovat (tyypillisesti sotimalla hankitut) aluelaajennukset, mutta jossain vaiheessa nekään eivät enää auta.  Yhteiskunnan yksiköt ja jäsenet hylkäävät yhteiskunnan.  Kompleksisuus katoaa”, Huhta tiivistää.

Lännen – ja mitä suurimmassa määrin Suomen – ongelma on juuri tässä.

Ponnistus ei kohdistu enää puhtaan lisäarvon tuottamiseen ja sen mahdolliseen jakamiseen.  Fokus on pielessä. Värkätään lisävarusteita ja muita tehojen kannalta toisarvoisia systeemejä, joiden ylläpitämiseen menee aina vain isompi osa ponnistuksista ja tuotoksista.  Tehot hukkuvat. Järjestelmä ei kestä.  Aasi luhistuu taakan alla. Kansalaiset ja heidän organisaationsa irtisanoutuvat mahdottomasta menosta, todettuaan sen järjettömäksi ja tuhoon tuomituksi.

*

Rajahyöty on aivan liian aliarvostettu käsite poliittisessa ja taloudellisessa puheessa.  Moniko kuntavaaliehdokas mahtoi äskeisen kampanjansa aikana mainita rajahyöty-käsitteen? Veikkaan, että vastaus on pyöreä nolla.

Muistin virkistykseksi ja laajemman arvion avuksi: Rajahyöty – Wikipedia

Rajahyötyä ja sen dynaamista voimaa vastaan sen sijaan hyökättiin monella taholla. Nimeä ja käsitettä mainitsematta. Mutta hyökättiin, ja ylinnä lippuaan kantoi maan ylin poliittinen johtaja.

Niin kuin järkevä lukija ymmärtää puhun tässä rajahyödystä laajemmassa kuin tiukasti taloudellisesta käsitteestä.

Kun pomo sanoo, että tänään olisi yksi lähetys lastattavissa, haluatko jäädä ylitöihin, jokainen meistä suorittaa pikaisen rajahyöty-kalkylaation, joka melko vahvasti ohjaa sitä, mitä seuraavaksi vastaamme pomollemme.

Jos lisätunnista tai lisäkoulutuksesta saatava tulo menee esim. verottajalle, harvempi haluaa käyttää energiaansa ”toisten” hyväksi.  Tämä on arkinen ja huono esimerkki, mutta parempaakaan ei ole.

Paitsi tarina ruotsalaisesta moottorisahasta, jossa terveys-turvallisuus-mukavuus aspeksti on viety äärimmäisyyksiin, ja saavutettu alallaan maailman paras tuote, jossa on vain yksi vika, mutta paha. Puu ei kaadu.

*

Kypsän valtion ongelma on pysyä kasassa. Kypsä valtio ja rajahyöty ovat kun tuli joka nielaisee toisen tulen. Siinä kone tahtoo mennä kuumaksi. Tämä saattaa selittää sotien toisteisuuden. Välillä pitää purkaa ja murskata, jotta olisi mielekästä rakennettavaa, ja tuottavuutta. Joku korjaa dollarit.

Kemissä lopetetaan tehdas. Työt loppuvat sadoilla, ja ketjun päässäkin on vielä sammuvia valoja.  Vaaleissa tuttu punainen vaihtui hieman vaaleampaan.  Analyytikot saavat mietittävää.

Maailmanennätys tehokkaan, tuottavan ja turvallisen sähkölaitoksen rakentamisessa on Suomen.  OL3 on, jo nyt, jos ei tehokas, niin ainakin turvallinen.  Onhan se tuonut leivän monen siirtotyöläisen pöytään ja perheillekin.  Mutta sähköä se ei ole vielä tuottanut, muuta kuin kitkalämpää, eikä tuota aikohin, vaikka vuosia on vierinyt.  Minä en nauraisi vaan itkisin, jos reaktiota kysytään. Tämä on pohjat, mutta samalla symboli. Näin toimii Suomi ja näin toimii Complex Society (kompleksinen yhteiskunta).  Sen kohtalo on kurja. Se tuppaa romahtamaan.

*

Miten EU?

Meillä ei mitään niin ylistetä kuin Euroopan Unionia. Se on lemmikki ja lellikki. Sellaista kuuluu kehua. Niinpä jos EU:ta ei olisi se pitäisi keksiä ja toteuttaa. Mutta jos se nyt keksittäisiin ja toteutettaisiin vain häiriintynyt ihminen tekisi siitä sellaista kuin se nyt on.

Sitä minä vain ihmettelen, miten kauan EU saa jatkaa tällaisena ja yhä vain kompleksisemmaksi käyvänä, siis tuolla tuhon tiellään, ennen kuin järkevät ihmiset heräävät ja tunnustavat: tämä ei toimi. Nyt sen sanotaan toimivan.  Siksi se tottavie toimii. Uskossa on voimaa.

Mutta kun EU romahtaa, sanotaan, että se kyllä toimi, mutta sen viholliset kaatoivat sen. Siksi me olemme jo nyt niin vihaisia kaikenmaailman vihollisia vastaan.

Julkaiseeko yksikään Suomalainen itseään kunnioittava talouslehti tämän blogin alkupuolella esitetyt tilastotiedot Euroopan Unionin menestyksen tiestä talouden saralla (BKT ja Markkina-arvo)?

Ei julkaise, sehän selvä.

*

+4
veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu