Miten paljon Eurooppaa oikeasti elvytetään? – Nykytiedon mukaan 4.300 miljardilla Eurolla!

Miten paljon Eurooppaa oikeasti elvytetään? – Nykytiedon mukaan 4.300 miljardilla Eurolla!                                                  Mutta siinäkään ei ole kaikki; lisää painetaan menemään.

*
Kesällä Saksa julkaisi 130 miljardin elvytyspaketin. Se on kansallinen satsaus heikossa hapessa olevalle elinkeinoelämälle. Näin sitä perusteltiin, mutta epäilyksen varjo seuraa rahoittajaa. Myöhempi tutkimus tulee selvittämään rahavirtoja ja vaikutuslinjoja, sikäli kuin tietoja annetaan ulos, valtakunnansalaisuuksistahan tässä on kyse.

Mikään ei ole nykymaailmassa niin salainen kuin liikesalaisuus, sen pyhyyttä ei riko edes se, että rikokseen osallistuu hyveellinen valtio, rahaa puskiessaan rikotaan epäämättömällä tavalla markkinoiden omaehtoisuutta ja tasapuolisuutta. Siis kaikkein pyhintä avointen markkinoiden kaanonissa. Siksi se on salattava ja kätkettävä periaatteella, kell` onni on se onnen kätkeköön, ja ainahan itkijöitä piisaa.

Koskaan selkiintymättömäksi mysteeriksi tulee ainiaaksi jäämään tämän ja kaikkien muiden elvytyspanosten tuotos ja vaikutukset; niin myönteiset kuin kielteisetkin. Ja aina on myös näkökulmakysymys: kenen kannalta hyvä, kenen kannalta huono. Niinpä tuleemme jäämään ilman vastausta, miten olisi käynyt jossain vaihtoehtoisessa elämässä. Uskomme varassa me tässä teputamme, ja kukin tulee autuaaksi omallaan. Mutta selvä on – no nyt, ollut jo aikoja sitten – mikään sateenkaaren aarteinen pää ei meitä tämän myllytyksen maalissa odota. Kova on oleva parku ja hammasten kiristys.

*
Saksan tämä yksi ”kertaallinen” elvytyspaketti kohdistuu sekalaisesti eri sektoreille. Paketin upein elementti, 50 miljardin tuki, kohdistuu tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Siis soveltavaan tutkimukseen ja uudelle teknologialle. Tässä toistuu vanhan liiton sana: julkinen valta maksaa ja yksityinen yrityselämä nauttii yksinoikeudella ja patenteilla turvatun täysimääräisen edun.
*
Vihreää kehitystä tuetaan uuden sähköauton ostajia muistettavalla 6.000 euron uusimis- ja edistysmielisyyspalkkiolla.
Köyhät ajavat 2.400 euron autoilla yhtälailla Saksassa kuin Suomessakin. Heillä ei ole asiaa jatkoon, heidät liputetaan varikolle jo ennen kuin ehtivät rotteloitaan käynnistää. Täytyy olla massia ja intohimoa pelastaa ilmasto. Subventiota kutsutaan hienovaraisesti nimellä ”ostohyvitys”. Ihan tulvii mieleen lapsuus, kun tammikuussa uudenvuoden ja loppiaisen välissä koottiin Osl. Oman päättyneen vuoden ostokuitit ja porukalla tuvan pirtinpöydän ääressä räknättiin summia, ja yhtäpitävä summa merkattiin mustekynällä (tolpista kastaen) päällimmäisen nurin olevan kuitin selkään, ja sitten koko nippu käärittiin mustalla ompelulangalla kietoen pitäväksi nipuksi. Se sitten vietiin Oman myymälänhoitajalle takahuoneeseen. Saatiin osuusliikkeen ”ostohyvitys”. Poskemme olivat punaiset. Muistan sen.
*
Tämän lisäksi Saksa tukee turismia ja matkailua 25 miljardilla eurolla.
Saksa myös laskee verotusta. Arvonlisävero pudotetaan 19 %:sta 16 prosenttiin. Mitä se ALV olikaan Suomessa? Ai, että ”ei se kuulu tähän”, ahaa.
Myös lapsiperheet saavat tukipaketista käden ojennuksen. Perheitä tuetaan 300 eurolla jokaista lasta kohden.
*
Myös Ranskassa autoteollisuus – tuo kirottu – koki kovia koronaviruksen takia.
Niinpä Ranska tukee autoteollisuuttaan 8 miljardin euron ”kainalosauvoilla”. Rahalla on määrä vauhdittaa siirtymistä polttomoottoriautoista sähköautoihin ja hybrideihin. Muistaako tässä innostuksessa enää kukaan kaivella, kuka on kaivanut sinun sähköautosi akkuun tarvittavan litiumin ja koboltin ym. herkut?
Sähköauton ostajia Ranska kohtelee vieläkin antokätisemmin kuin Saksa: Ranskassa sähköauton ostaja saa 7.000 euron vastaantulolahjan. Ladattavan hybridin ostajan otsaa silitellään 2.000 euron lahjakortilla.
*
Ranskan autoteollisuus saa siis merkittävän siivun yhteensä 136 miljardin euron tukipaketista. Ranskan tukipakettia on meillä useissa lähteissä mainittu 100 euron suuruiseksi, mutta tarkennetaan se siis: Paketti on 136 miljardia. Se on niin iso, että otetaanpa se vielä uusittuna ja hidastettuna: Rans-ka el-vyt-tää kan-san-talout-taan yh-teen-sä 136 mrd:lla eurol-la.
*
Mutta muutkin saavat, toki. Ranskalle aina niin tärkeää ravintola-alaa ja turismia valtio tukee noin 18 miljardilla eurolla. Myös maan ympäristölle alati ”terveellinen” lentoteollisuus on saamassa 15 miljardia euroa.
Ranskan rajoitustoimet koronakriisiin ovat aina olleet mittavat. Lomautetuiksi on joutunut arviolta 12 miljoonaa ranskalaista. Lomautusten hintalapuksi arvioidaan 21 miljardia euroa. Kaksi kolmannesta tulee valtion aina niin väljästä rahakirstusta, – loput työttömyysvakuutuksista.
*
Entä Italia!
Italia ojentaa auttavan kätensä työttömille ja turisteille. Siis eräänlainen 2T -ohjelma?
Italian kansallisesta 55 miljardin euron muropaketista menee noin puolet eli 23 miljardia euroa menee lomautuskassaan.
Turismiin pruutataan 2 miljardia euroa. Se tuntuu maininnanarvoisen vähäiseltä satsilta, kun muistamme yllä kerrotun Ranskan panoksen:
”Ranskalle aina niin tärkeää ravintola-alaa ja turismia valtio tukee noin 18 miljardilla eurolla.”
Mikähän koira tähän on haudattu?
*
Turismiin korvamerkittyjen varojen tarkoituksena on tukea yrityksiä, jotka joutuvat muuntautumaan turvaväleihin ja muihin koronarajoituksiin.
Italia on myös linjannut, että alle 250 miljoonan euron liikevoitosta ei tarvitse maksaa kesäkuun aikana tuotantoveroa. Siis siinäpä yksi vastaus, piilotukea veroja alentamalla. Verojen alentaminen tuntuu muutenkin näppärältä tavalta ”tukea kansantaloutta”, eikö? Siksipä sitä myös harjoitetaan, etenkin Etelässä.
*
Maatalouteen Italia pumppaa miljardi euroa – helpottamaan työvoimapulaa. Käykö se näin vain Italiassa, miksei Suomessa? Suomessa eilenkin keskustan maataloussiipi ylisti hallitusta siitä muutaman euron lisärahasta, joka ”turvattiin” Suomelle Brysselin ”neljän paidan yöjakajaisissa”.
Italian valtio elvyttää terveydenhuoltoaan yli 3 miljardilla. Yliopistoihin ja tutkimukseen ohjataan 1,4 miljardin euron satsinki.
*
Ruotsi on myöntänyt mainittavia lainatakauksia vientiyrityksille.
Yhteensä Ruotsi tähänastisilla korona-ratkaisuillaan suorittaa työllisyyttä ja taloutta tukevia toimia noin 240 miljardin kruunun eli lähes 23 mrd euron edestä. Valtion tukia ja lomautustukia suunnataan erityisesti hotelli- ja ravintola-alalle. Myös autoteollisuutta Ruotsi tukee, sitä on tunnetusti etelä-Ruotsissa, Göteborgissa ym.
*
Omia valtiollisia lentokoneyhtiöitään EU-mahtajat tukevat seuraavasti:
Ranska: AirFrance-KLM 7 miljardilla eurolla;
Saksa: Lufthansa 9 miljardilla eurolla;
Saksa: Condor 0,55 miljardilla eurolla;
Ruotsi: SAS 0,475 miljardilla eurolla.
Suomi on saanut Komissiolta siunauksen noin 600 miljoonan euron valtiontakaukselle Finnairin rahoitustarpeisiin. Suomen Valtion valtiontakausten yhteismäärä ylittää jo normaalin käsityskyvyn ja reaalisen kantokykymme rajat. Jos ne laukeavat, kuin dominopalikat, täällä asutaan nokisina ja äkäisinä turvekammeissa pitkään.
*
Joskus käy niin, että julkisin varoin tuettu yritys saa kohtuutonta etua muihin samalla alalla toimiviin yrityksiin nähden. EU puuttuu silloin tukiin, joiden se katsoo vääristävän kilpailua. Nyt koronakriisin ja koronatukien aikaan valtiontuki- ja budjettisäännöksiä on höllennetty.
Valtioiden ei tarvitse enää kiinnittää huomiota budjettiensa alijäämiin, vallalla ollut 3 %:n alijäämärajoitin on heitetty sivuun. Siellä se pysyykin kauan. Näin on, vaikka toistuvasti ilmoitetaan, että vapautus koskee vain koronaepidemian aikaa. Mutta kun kerran on suitset löysätty, miten niitä sitten kiristetään kaiken taloushalvauksen alimmassa kanjonissa?
Sama polkuriippuvuuden sääntö koskee myöskin valtioiden velkaantumisrajoituksia.
Velan 60 %:n nopeusrajoitin BKT:een nähden on poistettu päältä, poliisi ei tarkkaile nyt velkaantumisen suhdelukua. Kun tämän vapauden, jota melkeimpä on suositeltukin, aikana prosentit väkevöityvät oikein maahisiin mittoihin, kestää iät ja ajat, ennen kuin päästään edes yrittämään niiden kasvun hidastamista, pysäyttämistä ja peräti pudottamista. Se tapahtuu vain BKT:n kasvun myötä, ja jos meillä (Euroopassa) on edessä ”menetetty vuosikymmen” 2.o niin sittenhän se on täysin epäajankohtainen. Palataan siihen sitten joskus 2030-luvulla, eikö?
Näin tavat höllenevät ja moraali turmeltuu.
*
Tässä siis YLEn kokoama tiivistys meille niin läheisten EU-kumppanimaiden koronaepidemiasta koituvista toimista.
Äkkiseltään tuntuu, että valtiot tukevat lähinnä syömistä, hotellissa nukkumista ja sähköautoilla ajelua. Myös lentokoneilla siirtyminen vapaalle saa oman osansa. Onkohan tämä näkökulma nyt ihan pielessä?
*
Sitten se tärkein.
Euroopan Unionin jäsenmaiden koronakriisin aikaisten (maaliskuu 2020 – elokuu 2020 = ensimmäisten 6 korona-kuukauden aikaisten) Valtiontukien arvo on yhteenlaskettuna noin 2.200 miljardia Euroa.
Otetaan tämä uusittuna ja hidastettuna (still-kuvana): > 2.200 MRD €.
*
Kansallisia Valtiontukia on siis kesään mennessä hyväksytty EU:ssa yhteensä noin 2.200 mrd euroa. EU:n valtiotukisäännöt koskevat Britanniaa siirtymäkauden loppuun eli vuoden 2020 loppuun saakka, siksi se on mukana tässä laskelmassa:
EU-Valtioiden suurpanostajat kansallisiin valtiontukiin:
Saksa: 990 mrd euroa (45 % koko potista)
Italia: 375 mrd euroa (17 %)
Ranska: 375 mrd euroa (17 %)
Espanja: 90 mrd euroa (4,1 %)
Britannia: 55 mrd euroa (3,6 %)
Belgia 55 mrd euroa (2,5 %)
Puola: 55 mrd euroa (2,1 %)
TOP 7-maat Yhteensä: 91,2 % EU-jäsenmaiden koronasta johtuvista Valtion tuista.
Loput 21 EU-maata yhteensä 8,8 %.
Lähde: Euroopan komissio, laskettu 11.6.2020 mennessä päätetyt.
*
Sitten tulevat ne yhteisvastuulliset panokset, joihin meillä Suomessakin on ilo osallistua noin 6,6 mrd panoksin. Tosin meille on luvattu 3,4 takaisin, mutta Bryssel-ehdoin ja tarkkarajaisesti perustellen ja niuhottaen.
Siis periaatteella: Anna 7 saat 3. Tosin valvottuna ja ulkoa määrättynä.
Erittäin sukkelaa.
Vain ideologisesti optimistiset enää hymyilevät.
*
Ja sitten päälle tulee tietysti kermaa ja paksusti.
Nyt Eduskunnassa oleva ja muutenkin tapetilla oleva, mutta ei tapettiin uppoava EU:n Komission ”Elpymisväline” – nuo kuumat 750 mrd euroa.
Siitä on tähän mennessä sovittu raamit: 390 mrd apuja ja 360 mrd lainoja.
Ja sitten tietysti tulee huomioida ”kummisetämme” eli Euroopan Keskuspankki EKP:
EKP:n tähänastinen osuus on 1.350 miljardin Euron tuuttaus markkinoille.
Keskuspankki ostaa valtioiden velkakirjoja tietyn jakosuhteen ja menetelmän mukaan.
Ja näin saamme milteipä summan aikaan.
*
Tähän astinen korona-vuoden elvytyspanostus Euroopan Unionissa:
Kansalliset valtionapuohjelmat: 2.200 mrd Euroa;
EU:n ”elpymisväline” 750 mrd Euroa;
EKP:n osto-ohjelmat 1.350 mrd Euroa;
SUMMA yhteensä käsittämättömät 4.300 MILJARDIA EUROA.
Kun EU:n väestö on noin 440 miljoonaa (ilman Britanniaa),

elvytyssuihkun myötä markkinaan on lyöty ja tullaan lyömään vuonna 2020 yhteensä noin 10.000 Euroa/Asukas koko EU:n alueella.
Ja lisää siis pukkaa. Joka maa tekee vielä 1-2 lisäbudjettia tämän syksyn aikana. Ja vuonna 2021 lisää. (Obs.: kirjoitin alkujaan 110.000 e/asukas, mutta pyydän anteeksi ja korjaan: kyseessä 10.000 euroa/henkilö, pahoittelen, vh)
I Want my Money to Me!
Mistä voin noutaa minulle kuuluvan 100.000 Euroa? Lupaan pitää niistä hyvää huolta. Jokaisesta eurosta.
*
Mutta mikä parasta: EKP valmistelee jo uutta satsinkia.
Kerroin siitä viime viikon blogissani. Kyseessä ovat huppusalaiset ennakkotiedot, mutta yleensä ne näissä kysymyksissä myös pitävät kutinsa.
Ehkä EKP pidättelee etusormea näppäimistön yllä sen aikaa, että pari hankalinta vastaanharaajaa saa näytettyä KYLLÄ-lipuketta Brysselin suuntaan. Sen jälkeen kaikki onkin taas mahdollista. Ja kun tarve vain kasvaa kaiken aikaa ja kaikesta huolimatta, niin uutta tuuttia torveen, EKP!
Arvellaan, että EKP: seuraava satsaus osto-ohjelmaansa on 250 – 500 miljardia Euroa. Mikäli kunnianhimoa riittää voi se olla 750 tai 1.000:kin.
*
Vain ideologisesti optimistit hymyilevät enää.
*
Keskeinen lähde: YLE, Uutiset; https://yle.fi/uutiset/3-11408310 sekä EU:n komission sivut/AFP, Reuters.
*

veikkohuuska

historianharrastaja, tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu