NATOn Suomelle tarjoamat turvallisuustakeet ovat aina alisteiset reaalipolitiikan raadollisuudelle

NATOn Suomelle tarjoamat turvallisuustakeet ovat aina alisteiset reaalipolitiikan raadollisuudelle

*

Perjantain epistola kuuluu:

”Jos Venäjä hyökkäisi Suomeen, en usko, että Yhdysvallat tulisi tänne meidän rinnalle sotimaan ja samalla asettaisi itsensä ydiniskun vaaraan.  On tavattoman haitallista, jos poliitikot tuudittautuvat tämän varaan.”

*

Siis mitä?  Kuka tämmöistä puhuu?

Sehän on nykysuomen kansallisuskomuksen numero yksi vastainen.

Tottakai Amerikka tulee.  Mehän, suomalaiset, uskomme nyt presidentti Ilveksen doktriiniin:

”Viuuhh vain, ja Amerikka tulee avuksemme” -oppiin.

Me uskomme, käsi kädessä, yhtäjalkaa.  Siis nykyisin.  (vaikka emme vielä 1945 – 2021 uskoneetkaan.  vaan opponoimme mitä moninaisemmin perustein juuri tätä uskomusta vastaan).

*

Puhuja on akateemikko Martti Koskenniemi, kansainvälisen oikeuden korkea asiantuntija, joka huomenna täyttää 70 vuotta.

”Meillä ajatellaan, että NATO käyttää kaikkia käytettävissä olevia keinoja, mukaan lukien sotilaalliset, jäsenmaiden auttamiseksi, mutta näin ei kuitenkaan sanota sopimuksen viidennessä artiklassa.  Keinot valitaan tilanteen mukaan”. 

Näin toteaa akateemikko Koskenniemi syntymäpäivä-haastettelussaan (HS 17.3.2023).  Nato edustaa kylmiä sotilaallisia arvoja, sanoo akateemikko Martti Koskenniemi – Politiikka | HS.fi

*

Petri Sajarin haastattelema Koskenniemi avaa näkemystään:

”Suomen ei myöskään kannattaisi laskea kovin paljon NATOn turvallisuustakeiden varaan.  Koskenniemi kehuu Paasikiven-Kekkosen linjaa, jolloin pelattiin ulkopoliittista kaksoispeliä, koska se on pahassa maailmassa usein tarpeellista:

”Neuvostoliittoa myötäiltiin, muta samalla pidettiin sormet ristissä selän takana ja toimittiin toisin – rakennettiin yhteistyösuhteita länteen.

”Nykyään tämä tulkitaan sietämättömäksi kaksinaamaisuudeksi, josta halutaan eroon.  Sen sijaan halutaan mielellään heristää nyrkkiä.  Yhteistyö Neuvostoliiton kanssa oli realipoliittinen ratkaisu. Sellaisena pitäisi myös NATOon liittyminen nähdä”, opastaa akateemikko Koskenniemi.

*

Martti Koskenniemen näkemyksissä yhdistyvät menneisyyden tuntemus ja reaalipolitiikan taju.  Näin selkeää Paasikiven-Kekkosen linjan puolustusta harvemmin enää näkee.

Kysymys on siitä, miten näemme menneen ja nykyisen, sekä siitä miten sovellamme tuota näkemystä tulevaisuuteen, joka on loputon.  Venäjä on ja pysyy Suomen naapurina aina, siis ainakin siihen saakka kuin Suomi on olemassa.  Siis pitkään.

Tuleeko nykyinen, 24.2.2022 Venäjän aiheuttama luottamuspulan ja kahtiajaon muuri valtakuntiemme välillä olemaan pitkä tai ikuinen?  Se riippuu kahdesta seikasta.  Siitä, mitä Venäjä tekee-  Ja siitä mitä Venäjä asemoi itsensä.  Jokin pieni osa on myös Suomella, mutta enemmän reaktiivinen.  Venäjä tämän teki ja Venäjä pudotti naamarit, me reagoimme ja asemoidumme näin syntyneessä ahtaassa rakosessa.

Tämän asian dualismi ilmenee selkeänä juuri nyt siinä, että Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen näkemys ei ole ”yhtäpuuta”, kuten halutaan väittää.  Eroavuudet kiteytyvät nykyisen presidentin ja nykyisen pääministerin turvallisuuspoliittisissa esiintymisissä.  Uusi presidenttejä ja pääministereitä tulee, ehkä nopeastikin: mikä sitten on Suomen linja.  Nyt me seuraamme tai ilmoitamme seuraavamme lippua. Mutta mikä on oikeasti ja pysyvästi Suomen linja, asento ja tavoitteet?  Kuka ne määrittää?  Ovatko asetelmat, vakaumus ja intressit ojennuksessa?  Kestävätkö ne tuulta ja merivettä?  Yllätyksiä täynnä on elämä.

Koskenniemikin toteaa: ”Suomen liittyminen sotilasliitto Natoon on harmillista, mutta Venäjän agressiivisuuden ja arvaamattomuuden takia välttämätöntä”.

*

Pohdittavaksi jää Suomen oma toiminta.  Sitoutuuko Suomi ja identifioituuko se omaan siirtymäänsä, sitoutumiseensa Länteen, ja läntisiin sotilaallisiin arvoihin.  Vai omaksummeko – ja jätämmekö – itsellemme myös laajemman, omaehtoisen ja historiallisen liikkumavaran.  Tätä ei akateemikko käsitellyt, mutta jatkopohdintana voimme itsenäisesti miettiä: Olemmeko itsenäinen ja omaa reaalista etua ajava kansakunta, vai heittäydymmekö tämänkertaisen tukimiehemme, läntisen yhteisön, merionetiksi?

 

veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu