Osasto Arho (Os.Arho) ja sen mystiset vaiheet Baltian vesillä lokakuussa 1944

Osasto Arho (Os.Arho) ja sen mystiset vaiheet Baltian vesillä lokakuussa 1944

Mannerheim-ristin ritari ja Saksan Rautaristin saaja komentajakapteeni Jouko Olavi Kaarle Arho joutui nimeään kantavan osaston johtoon syys-lokakuun vaihteessa 1944 ja siitä seurasi erikoinen taistelukokemus Hiidenmaan vesillä Neuvostovenäläisen laivaston rinnalla Saksan sotavoimia vastaan.  Os.Arho käsitti sadan aluksen kuljetusyksikön, suomalaismiehistöineen, joka joutui neuvostokomennossa Hiidenmaan (Dagö) maihinnousun melskeisiin yllättäen ja vastoin kv-sopimuksia.

Virolaisten tietojen mukaan asetelmaa koskevia tietoja on määrätty aikanaan Suomessa salaisiksi, ja salaisuuden voimassaolo purkautuu ensi vuonna, anno 2024, kun tulee kuluneeksi 80 vuotta noista suolavedenroiskeisista päivistä myöhäissyksyn harmailla merillä. Mitähän salaista asiassa piileekään ja miksei moista salausta ole murrettu jo ajat sitten?

Onko tosiaan niin, että sadan veneen ja kaljaasin saattueeseen komennettu päällystö, alipäällystö ja miehistö jäi virallisen sotahistorian ulkopuolelle, unohduksiin ja pimentoon 80 vuodeksi? Saivatko edes lähiomaiset tietoa miesten kohtaloista, heitä kun tiedon mukaan menehtyi komennuksella 8 miestä, ties montako haavoittui, sairastui tms.? Mikä sulki keikalle joutuneiden suut? Miksi kantakorttitiedot ovat puutteelliset?

Näitä kysymyksiä käsitellään seuraavassa.

Katso kuva: Virolaisen sotamuseon seinällä Dagön maihinnousua esittävä taistelukuva. Edustaa tyypillistä neuvostotyyliä, mutta esittää suomalaisten moottorivenesotilaiden osanottoa neuvostohyökkäyksessä Saksan sotavoimaa vastaan; Facebook

*

Moskovassa 17.9.1944 allekirjoitetun välirauhansopimuksen ehtoihin kuului voimakkaat rajoitukset sotavoimalle, jota Suomi jatkossa saattoi ylläpitää, lähinnä oman koskemattomuutensa puolustamiseksi. Laivaston osalta rauhansopimuksen 13. artikla määräsi:

Edelläolevan mukaisesti Suomi ei ole oikeutettu pitämään suurempia aseellisia voimia kuin: b) sotalaivaston, jonka miehistövahvuus on 4,500 ja kokonaistonnisto 10,000 tonnia.

Tämä merkitsi laivaston voimakasta alasajoa. Lisäksi 16. artiklassa mm. määrättiin:

”Tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen Suomi kutsutaan liittymään Euroopan vesistöjen miinanraivausta hoitavan kansainvälisen järjestön Barentsinmeren, Itämeren ja Mustanmeren vyöhykkeen komissioon, ja on Suomen pidettävä miinanraivauskalustonsa kokonaisuudessaan miinanraivausta hoitavan keskuskomission käytettävissä sen sodanjälkeisen miinanraivausmääräajan päättymiseen saakka, jonka keskuskomissio vahvistaa.”

Tämä tiesi rujoa velvoitetta osallistua merkittävin alusmäärin ja miehistöin purkamaan Suomenlahdelta ja Itämereltä sinne sijoitettuja huomattavia miinamääriä. Suomessa oli sotatoimien aikana ”taitettu peistä” siitä, voidaanko viholliselta otettuja sotavankeja käyttää maamiinojen purkamiseen, vai onko käytettävä oman maan poikia.  Nyt välirauhansopimus poisti tämän ongelman: suomalaisten oli pakko osallistua merellisten miinojen poistamiseen.

*

Välirauhansopimuksen nojalla ”Liittoutuneiden valvontakomissio” – eli käytännössä sen neuvostoliittolainen osapuoli – määräsi Suomen luovuttamaan pikatahtiin neuvostojoukkojen käyttöön sen tarvitsemia aluksia.

Päämaja järjesti tähän tarkoitukseen erillisen osaston, jonka johtoon se määräsi komentajakapteeni Jouko Olavi Kaarlo Arhon (s. 14.12.1908 Tampere – k. 27.2.1950 Turku).

Miinalaiva Ruotsinsalmen päällikkönä toiminut Arhon erikoisala oli miinoitus ja miinanraivaus.  Miinalaiva Louhen päällikkönä hän laski huomattavan osan jo Talvisodan aikaista miinoituksista. Ansioistaan sotatoimissa hänet oli nimitetty Mannerheim-ristin ritariksi Merivoimien komentajan, kenraalimajuri Väinö Valveen esityksestä 8.2.1943.  Sikäli hän oli paras mies tuohon tehtävään. Näin syntyi Osasto Arho (Os.Arho). Baltian komennuksen jälkeenkin hän edelleen otti osaa sodanjälkeiseen minanraivaukseen koko sen virallisen keston ajan vuosien 1944-1950 aikana.

Komentajakapteeni Arhon Sotapolku-tiedostossa näkyvä kantakortti on erittäin puutteellisesti täytetty. Kantakortin ilmoittamat tiedot Arhon osanotosta taisteluihin päättyvät vuoteen 1942. Siinä mainitaan haavoittuminen 4.7.1944 Itäisellä Suomenlahdella. Sitten seuraa hieman epäselvä merkintä Kev. Los 4.12.44 (?). Sekä ylennys: 4.6.1949 Komentaja-nimitys Tasavallan presidentin pv-käskyllä 19/1929.

Jatkosodan historia (osa 5) kertoo Viipurinlahden laivastotoiminnasta 4.7.-5.7.1944: Kevyen Laivasto-osaston (Kev.Los) toimiin liittyen merivoimien komentaja V. Valve antoi 1.7.1944 käskyn laivastolle valmistautua hyökkäykseen Viipurinlahdelle.  Tätä varten järjestettiin Kev.LOs:n aluksista 1.7. komentajakapteeni O. Arhon päällikkyyteen taisteluosasto (Os.Arho). Arho esiintyy Olavi Arhona, kun taas eräissä muissa lähteissä Jouko Arhona. Jatkosodan historia  1-6 ei mainitse mitään välirauhan jälkeen perustetusta Os.Arhosta eikä sen toiminnasta.

Arholle on myönnetty Saksan Rautaristi II syyskuussa 1941 ja siis Mannerheim-risti helmikuussa 1943 (ritari n:o 104).

Sotapolku-tiedostossa Arhon palvelus välirauhan jälkeen:

Jatkosota: 18.9.1944-2.10.1944 Saat.Os.

Lapin sota: 3.10.1944-19.10.1944 Hanko satamatsto.

Lapin sota: 20.10.1944-14.12.1944 Os.Arho

Lapin sota: 15.12.1944-27.4.1945 IV Raiv.Os./TurLA.

Näissä päivämäärissä mitä ilmeisimmin viiveitä? vert. jäljempänä lainattuihin tietoihin Os.Arhon toiminnasta 2.10.1944 lukien, vh].

*

Osasto Arho – synty ja toiminta

Neuvostoliitto vaati Suomelta puurakenteisia laivoja, koska Saksan Baltian vesille laskemat magneettimiinat tekivät saarien ja Viron mantereen välisten salmien ylittämisen vaaralliseksi ja estivät maihinnousun metallirunkoisilla aluksilla. Käsky koski 50 kaljaasia ja 50 moottorivenettä suomalaisine miehistöineen, varustettuna kymmenen päivän muonalla ja polttoaineella.

Alusten piti olla Hangossa jo 2. päivä lokakuuta 1944.

Pakolla ja suostutteluin saatiin kootuksi Osasto Arho, tuollaiselle keikalle syksyiselle miinapitoiselle merelle ei vapaaehtoisia pahasti ollut.  Hangossa venäläiset tykkiveneet valvoivat osaston muodostamista.

Ensimmäiset alukset lähtivät Hangosta jo lokakuun 2. päivän iltana ja loputkin neljä päivää myöhemmin. Tämä oli suomalaista pragmatismia, mannerheimilaista sotarealismia, jota saatiin maistaa pian myös Lapin suunnalla, kun NL vaati kiirehtimään Saksalaisten poistamista Suomen maaperältä.

*

Jorma Virtanen: Jormanmaailma -sivustollaan 15.4.2003 kertoo tästä erikoislaatuisesta merisota-episodista mielenkiintoisesti:¨

”Rohukülan edustalle

Venesaattueet päätyivät Osmussaaren kautta Haapsalun ulkosataman Rohukülan edustalle, jossa venäläiset ottivat moottoriveneet käyttöönsä. Kaljaaseihin jäi suomalainen miehistö. Suomalainen alusosasto ohjattiin myös Tallinnan itäpuolelle.

Vaikka Suomesta tulleita aluksia piti käyttää ainoastaan rauhanomaisiin huolto- ja kuljetustehtäviin Viron rannikolla, suomalaiskaljaasit miehistöineen pakotettiin myös sotatoimiin.

Rohukülassa suomalaiskaljaaseihin lastattiin sotilaita, tykistöä ja hevosia, jotka 4. lokakuuta vietiin yli Väinameren Hiidenmaalle Heltermaan satamaan. Paluumatkalla Rohukülaan tuotiin haavoitteneita neuvostosotilaita.

Myöhään saman päivän iltana täyteen lastatut suomalaisalukset lähtivät kohti Saarenmaan pääsaarta, jonne saksalaiset olivat vetäytyneet Muhusta. Taalikuun ja Triigiin kuljetettiin 5. lokakuuta kaksi maihinnousuosastoa ja kaksi prikaatia. Näissä sotatoimissa saksalainen tykistö upotti ammuksilla lastatun kaljaasin miehistöineen.”

Lue koko artikkeli tästä ja katso kuvat: Jorman maailma

*

Suomalaiset Neuvostojoukkojen puolella Saksaa vastaan.

Vieraillessani delegaatiomme mukana Hiidenmaalla syyskuussa 2023 erinomainen oppaamme esitteli meille erään maihinnousutaistelun neuvosto-virolaisen kuvauksen. Näyttävä maihinnousutaistelu myrskyävän meren rannalla. Veneväet saavat rajua saksalaistulta vastaansa, tappioita väistämättä tulee.

Opas tiesi, että Suomessa menneisiin taisteluihin perehtyneetkään sotahistorian harrastajat eivät juurikaan tunne tätä osaa Suomen historiassa.  Nuo lokakuun 1944 alkupäivät myrskyisellä Itämerellä ovat todella salatut. Käytettävissä olevien tietojen mukaan suomalaisista kaatui noissa Viron rannikon taisteluissa 8 miestä. Viidennen lokakuuta taistelun jälkeen suomalaisia ei enää käytetty taisteluissa, vaan  huoltokuljetuksiin Virtsun ja Kuivatsun välillä. Maihin ei heitä päästetty, joten alukset olivat enimmäkseen redillä Rohukylän edustalla.

Wikipedia selostaa taisteluja:

Aamuyöllä 2. lokakuuta Neuvostoliiton CIX armeijakunta teki maihinnousun Hiidenmaalle, jota puolusti vain kaksi pataljoonaa.  Saavutettuun sillanpääasemaan alettiin tuoda suomalaisaluksilla lisäjoukkoja ja saari oli kokonaan neuvostojoukkojen hallussa 3. lokakuuta.  Saksalaiset olivat siirtäneet omat joukkonsa edellisenä yönä Saarenmaalle.

 Neuvostojoukkojen hyökkäys Saarenmaalle alkoi 4. lokakuuta tykistön ja ilmanvoimien tulivalmistelulla Muhulta Saarenmaalle johtavan pengertien vastapuolelle. Saman päivän aamuna alkoi kahden virolaisen divisioonan maihinnousu panssarien tukemana. Joukot nousivat maihin kuudessa kohdassa ja niiden painopiste oli pengertien ja Orissaaren suunnalla. Saksalaiset eivät kyenneet estämään maihinnousuja, vaikkakin he saivat tykeillään osumia kolmeen tai neljään joukkoja kuljettaneeseen suomalaisalukseen. Pengertien suunnassa saksalaisten onnistui estää neuvostojoukkojen eteneminen, kunnes se menetettiin sen eteläpuolelle maihin nousseille joukoille 5. lokakuuta. Saksalaisjoukkojen komentaja Schimer käski joukkonsa vetäytymään Sõrvenniemelle, jotta ne voitaisiin evakuoida Kuurinmaalle. Kuressaaresta luovuttiin 8. lokakuuta.”

Haavoittuneiden määrästä, yhtä vähän kuin koko Suomalaisen osaston miesluvusta ei ole käytettävissä tietoja. Esimerkiksi Sotapolku-tiedostosta ei ilmene Osasto Arhon päällystön ja miehistön nimiä ja osastoon komennettujen sotilaiden nimiä. Ainoastaan osaston komentaja Arho mainitaan. Sodissa menehtyneiden tiedostosta ei löydy Os.Arho -nimisen joukkomuodostelman alaisuudessa kaatuneita, kadonneita tai haavoihin kuolleita.

Eri lähteissä maitaan suomalaisten menetykset eri tavoin. Jorma Virtanen mainitsee kahdeksan hukkuneen lisäksi menetysten olleen 16 kaljaasia ja 22 moottorivenettä.  Kaljaaseista saksalaiset sukellusveneet upottivat viisi.

Tuoreimpien tämänsyksyisten tietojen mukaan saksalaiset vedenalaiset upottivat viisi kaljaasia, minkä lisäksi kolme haaksirikkoutui tai katosi.

Mitä kaljaasi sitten vuoden 1944 olosuhteissa tarkoittikaan, niin miehistön määrä per alus lienee ollut 3-10 miestä, joista merenkulkuun tarvittiin 3-4 miestä?   (ks. Historia | Meriperinneyhdistys Stella Polaris ry (kaljaasi.net) ) Mikä sitten oli moottoriveneiden miehistön määrä? Alusryhmällä joka käsitti 100 alusta (50+50) oli vähintään 150 miestä, mikäli kullakin aluksella oli vähintään kolmen miehen miehitys, joka kaiketi oli ehdoton minimi? Jos osaston oli tarkoitus myös taistella, eikä vain toimia kuljetusosastona, niin miesten määrän täytyi luonnollisesti olla merkittävästi suurempi?

Näihin saataneen ensi vuonna eli 2024, jolloin tuota operaatiota koskevat salatut asiakirjat tiettävästi vapautuvat.  Näin ainakin Virossa kerrottiin. Miksei Suomen merihistorian harrastajat tai sotahistorioitsijat ole vaatineet salatuiksi määrättyjä tietoja julki jo kauan sitten?

Liekö jossain mukana olleiden muisteluksia tai päiväkirjoja olemassa? Yleensäkin koko Osasto Arhon toimintojen salaaminen tuntuu erikoiselta, joutuihan armeija operoimaan Lapissa huhtikuun lopulle 1945 saakka. Ilmeisesti sitä seikkaa, että suomalaisia oli Saksaa vastassa Länsi-Viron saaristossa jo 3.10.1944 alkaen ei haluttu paljastaa, olihan tuolloin vielä pyrkimystä rajoittaa sotilaallinen toiminta Saksaa vastaan, vaikka maihinnousu Tornioon olikin tapahtunut juuri tätä ennen 1.10.1944.

*

Pääosa Osasto Arhon aluksista palasi Hankoon 25.10.1944.  Viimeiset kaljaasit olivat Hangossa 7.11.1944.

Sotahistorioitsija Niilo Lappalainen julkaisi Veljeskansojen kohtalonvuosilta -teoksen (WSOY, 1999) ja arvioi että suomalaisen pakko-otetun osaston merkitys Viron rannikon Neuvostolaisissa sotatoimissa vetäytyvää, mutta väkevästi Marsalkka Schörnerin johdolla viivyttävää Saksaa vastaan oli yllättävän suuri.

*

Onko jossain tarkempaa tietoa tästä sotahistorian erikoisesta vaiheesta? Jos on, niin mielenkiinnolla kuullaan lisää.

Ja viimeistään 2024 kun mainittu ”salaus” raukeaa!

Kummallisia nämä tällaiset sotahistorian ”valkoiset läikät”. Näin etenkin siksi, että jatkostoa lienee yhdessä Talvisodan ohella Suomen tutkituin ajanjakso.

*

veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu