Osto- ja myyntiliike Fortumin meriitit

Osto- ja myyntiliike Fortumin meriitit 2021

*

MYYNNIT:

Fortum myi 2014-2015 Suomen, Ruotsin ja Norjan sähkönsiirtotoiminnot.  Fortum sai sähköverkkojen myynneistä yhteensä noin 9,5 miljardia euroa.

Fortum myi vuosina 2014-2021 omistuksiaan kaikkiaan yli kuudellatoista (16) miljardilla eurolla.

Siis edellä mainittujen Pohjolan sähköverkkojen lisäksi noin kuudella ja puolella (6,5) miljardilla eurolla.

Sähköverkkojen jälkeen suurimmat yksittäiset myynnit olivat kaukolämpötoimintoja Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa.  Lisäksi Fortum myi m. m. aurinkovoimaa Intiassa (500 megawatin kapasiteetti) ja tuulivoimalaitoksia Pohjoismaissa [Sic!].

Esimerkkejä mainituista myynneistä:                                                                                                                   Fortum myi viime kesänä (2021) 50 prosentin omistusosuuden Tukholman kaukolämpöyhtiössä Stockholm Energissä.  Kauppahinta oli korkea, 2,9 miljardia euroa.

Fortum myi Baltian kaukolämpötoimintoja 710 miljoonalla eurolla.

Lisää kohteita, jotka joutuivat Fortumin myyntimyllyyn:

Fortum myi: Joensuun kaukolämpö, 710 miljoonalla eurolla.

Fortum myi: Järvenpään kaukolämpö 375 miljoonalla eurolla.

 Kaikki tämä oli vakaata, pysyvää liiketoimintaa,  matalariskistä ja rajoitetusti geopoliittisten uhkien varjostamaa; kaukolämpö, energiansiirtoverkot.

Fortumin myynti-listalla olivat seuraavaksi myytäväksi:

Consumer Solutions -yksikkö eli sähkön vähittäismyynti, sekä:

Puolan kaukolämpötoiminnot.

Vinon ironian nimissä voinee sanoa, että ”onneksi tuli 24.2.2022”.

*

OSTOT:

Fortum osti Uniperin osakkeita viime vuosina noin seitsemällä (7) miljardilla eurolla.  Perjantain (22.7.2022) päätöskurssilla Fortumin omistamien Uniper-osakkeiden arvo on enää noin kaksi miljardia.

*

Lähde/Linkki: Aivan erinomainen artikkeli > Alex af Heurlin/Helsingin Sanomat maanantaina 25.7.2022, otsikolla: ”Fortum on myynyt viime vuosina omistuksiaan yli 16 miljardilla eurolla. – Yhtiö on jatkanut pitkään myös avokätistä osingonmaksuaan.” > Fortum on myynyt vakaita toimintojaan yli 16 miljardilla eurolla viime vuosina, rahat hupenivat Uniperiin ja osinkoihin – Talous | HS.fi

*

PS.

Pisteenä iin päälle Alex af Heurlin toteaa: ”Yhtiökokous päätti jatkaa osingonmaksua myös maaliskuussa  huolimatta siitä, että Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan kuukautta aikaisemmin ja Uniperin riskit olivat kasvaneet huomattavasti”.

Niin, ja pääjohtaja palkittiin ”hyvin suoritetusta työstä” yli miljoonna vuosipalkan päälle n. 400.000 euron bonuksin.

*

”FORTUMIN TILINPÄÄTÖS JA HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2021”

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Tuloskehitys ja taloudellinen asema

(vahvennukset VH:n)

Vuosi 2021 oli monella tavalla erikoinen energiasektorilla. Yhdistelmä harvinaisia olosuhteita johti ennennäkemättömään kehitykseen ja voimakkaaseen heiluntaan energiahyödykemarkkinoilla. Myllerryksen keskellä jatkoimme määrätietoisesti valitsemallamme tiellä. Toteutimme strategiaamme muokkaamalla aktiivisesti liiketoimintaportfoliotamme ja irtautumalla entistä nopeammin hiilestä. Saavutimme myös erittäin hyvän operatiivisen tuloksen.

Vuoden 2020 notkahduksen jälkeen energiankulutus kasvoi markkina-alueillamme, kun taloudet elpyivät ja yhteiskunnat sopeutuivat toimimaan COVID-19-pandemiassa. Toimintaympäristöömme vaikuttivat aiempaa kylmempi sää ensimmäisellä vuosipuoliskolla, tavallista heikommat tuuliolot Euroopassa, matalammat vesivarastot Pohjoismaissa sekä EU:n päästöoikeushintojen nousu. Maakaasu tahditti hyödykemarkkinoiden kehitystä. Keskimääräistä matalammat varastot yhdistettynä sekä nesteytetyn maakaasun että putkikaasun saatavuushaasteisiin aiheuttivat ennennäkemätöntä heiluntaa ja hintarallin vuoden toisella vuosipuoliskolla Euroopassa.

Sähkön ja kaasun hintojen nousu vaikutti monin tavoin liiketoimintaamme ja tulokseemme. Vertailukelpoinen liikevoittomme kasvoi 89 % Uniper- ja Generation-segmenttiemme hyvien tulosten myötä. Uniperin kaasuliiketoiminta hyötyi markkinaolosuhteista ja korkeista hinnoista, energiakaupankäynnin kasvaneista likviditeettivaatimuksista huolimatta. Generation-segmentti puolestaan onnistui erinomaisesti toiminnassaan sähkön fyysisillä- ja finanssimarkkinoilla, ja hyötyi siten merkittävästi sähkönhintojen noususta. Segmentin saavutettu sähkönhinta oli viimeisellä vuosineljänneksellä korkeimmillaan sitten vuoden 2009. Hyvää tulosta kasvattivat myös ennätyksellinen ydinvoimatuotanto ja vesivoiman tuotantomäärän kasvu. Russia-segmenttimme tulosta tukivat myyntivoitot ja sähkönhintojen nousu. Myös City Solutions paransi selkeästi tulostaan kasvaneen sähkön ja lämmön myynnin ansiosta. Vaikka suurin osa Fortumin liiketoiminnoista hyötyi markkinakehityksestä, korkeat sähkönhankintakustannukset etenkin viimeisellä vuosineljänneksellä sekä kiristyvä kilpailu Pohjoismaiden markkinoilla heikensivät merkittävästi Consumer Solutionsin tulosta.

Voimakas heilunta hyödykemarkkinoilla ja ennätykselliset kaasun hinnat joulukuussa johtivat myös vakuusvaatimusten jyrkkään nousuun Uniperin energiakaupankäynnissä. Vuoden 2022 alussa Uniper sopi rahoitusjärjestelyistä Fortumin ja Saksan valtion omistaman KfW Bankin kanssa varmistaakseen likviditeetin ja taloudellisen joustavuuden sekä varautuakseen mahdollisesti jatkuvaan heiluntaan hyödykemarkkinoilla. Näiden ennalta ehkäisevien toimien myötä S&P Global Ratings vahvisti tammikuussa 2022 Fortumille ja Uniperille pitkän aikavälin BBB-luottoluokituksen vakain näkymin.

Strategiset tavoitteemme ovat pysyneet kirkkaina tässä epävakaassa toimintaympäristössä. Vuonna 2021 tavoitteenamme oli vahvistaa tasetta, jatkaa hiilestä irtautumista sekä edistää kannattavaa kasvua huomioiden osinkopolitiikkamme ja taloudellisen asemamme.

Vuoden aikana pyrimme näihin tavoitteisiin myymällä muun muassa Baltian kaukolämpöliiketoiminnat, 50 prosentin osuuden Stockholm Exergistä sekä 500 megawatin aurinkovoimakapasiteetin Intiassa. Kauppojen kokonaisarvoksi kirjattiin yhteensä yli 4 miljardia euroa. Tämä vahvisti tasettamme ja laski rahoitusnettovelan ja vertailukelpoisen käyttökatteen suhteen 0,2:een eli selvästi alle tavoitetasomme (alle 2).

Jatkoimme myös ilmastotavoitteidemme edistämistä. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali Euroopan tuotannossa viimeistään vuonna 2035 ja kaikissa toiminnoissa vuoteen 2050 mennessä. Alle vuodessa olemme voineet ilmoittaa sulkevamme nopeutetussa aikataulussa kuusi hiilivoimalaitosta Saksassa ja Isossa-Britanniassa. Venäjällä Tšeljabinskin CHP-2-yksikkömme siirtyy käyttämään hiilen sijaan kaasua polttoaineena, jolloin hiilen käyttö Fortumin Russia-segmentissä päättyy vuoden 2022 loppuun mennessä. Vuoden lopulla asetimme tavoitteen myös konsernin epäsuorien päästöjen (Scope 3) vähentämiselle: -35 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.

Samalla vahvistimme asemaamme puhtaan sähkön tuottajana. Vuoden aikana otimme käyttöön yhteensä lähes 600 megawattia uutta tuuli- ja aurinkovoimakapasiteettia Venäjällä ja ilmoitimme ensimmäisestä yhteisestä tuulivoimahankkeestamme (380 MW) Suomessa Uniperin kanssa. Lisäksi olemme voittaneet kansallisissa huutokaupoissa oikeuden rakentaa yhteensä 2 gigawattia uutta tuuli- ja aurinkovoimaa tulevina vuosina.

Fortum ja Uniper tiivistivät yhteistyötään vuonna 2021. Etenimme yhteisten tiimien muodostamisessa kolmella strategisella alueella, jotka ovat vesivoima ja fyysinen sähkökaupan optimointi Pohjoismaissa, aurinko- ja tuulivoimahankkeiden kehittäminen sekä vetyliiketoiminta. Tavoitteena on luoda lisäarvoa molemmille yhtiöille ja etenkin asiakkaillemme. Keväällä teimme muutoksia yhtiöiden johdossa. Sekä Fortumissa että Uniperissa on nyt entistä monimuotoisemmat johtoryhmät.

Vuonna 2022 jatkamme määrätietoisesti strategiamme toteuttamista. Rakennamme kannattavaa kasvua ja syvennämme yhteistyötä Fortumin ja Uniperin välillä. Olemme myös ilmoittaneet päätöksestä jättää uusi käyttölupahakemus Loviisan ydinvoimalaitoksellemme. Taloudellisten, poliittisten ja yhteiskunnallisten näkökohtien lisäksi EU:n taksonomia oli keskeinen tekijä, jonka otimme huomioon Loviisa-päätöstä tehdessämme. Taksonomialla EU ohjaa investointeja kohti kestävää ja puhdasta energiaa.

Vuoden 2021 vahvan tuloksen ja tulevien vuosien näkymien perusteella Fortumin hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2021 maksetaan osinkoa 1,14 euroa osakkeelta. Ehdotus on Fortumin osinkopolitiikan mukainen. Fortumin osinkopolitiikkana on maksaa vakaata, kestävää ja ajan myötä kasvavaa osinkoa.”

Lähde: Fortumin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2021 (julkaistu 3.3.2022)

Linkki:  1543685.pdf (cision.com) < Fortumin tilinpäätös ja toimintakertomus 2021 julkaistu | fortum.fi

*

+7
veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu