Presidentti Putinin iltakoulu – oppia olantakaa

Presidentti Putinin iltakoulu – oppia olantakaa
*
Kokous Venäjän puuteollisuuden kehittämisestä sekä keinoista puu-alalla ilmenevän rikollisuuden vähentämiseksi
Tiistai-iltana 29.9.2020 Venäjän federaation presidentti V.V. Putin järjesti videoneuvottelun puuteollisuuden kehityksestä ja dekriminalisoinnista.

Novo-Ogaryovo, Moskovan alue

Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuu:
Avauspuheenvuoro
Kollegat, hyvää iltaa!
Tänään pidettävässä kokouksessamme tarkastelemme Venäjän puuteollisuuden tilannetta. Olen kauan halunnut tehdä tämän.
Keskustelemme alan nykytilasta ja ongelmista sekä sen tulevista kehitystavoitteista, koska se ei ole vain yksi maamme tärkeimmistä perinteisistä teollisuudenaloista, vaan myös sanan täydellisessä merkityksessä luonnonperintömme, jolla on maailmanlaajuinen ympäristöllinen merkitys.
Venäjällä on viidesosa kaikista planeettamme metsistä.
Kuten tiedämme, vuosisadan vaihteessa kotimainen metsäteollisuus oli laskussa.
1900-luvun viimeisen vuosikymmenen aikana Venäjän osuus puutuotteiden maailmankaupasta laski dramaattisesti 18 prosentista 2 prosenttiin.
Miksi? Koska niin kutsuttujen ”harmaiden kaavojen” jakaminen metsäalueille tuli yleiseksi käytännöksi ja yleisesti petokset kukoistivat rujommin kuin koskaan ennen, ryöstö saavutti ennenkuulumattoman mittakaavan ja piittaamaton ja laiton hakkuu tuli yleiseksi.

Kaiken tämän perusteella emme todellakaan voineet odottaa minkäänlaista varmaa kehitystä, nykyaikaistamista, uusien työpaikkojen luomista tai Venäjän metsäpotentiaalin kunnollista toistamista.

Vuonna 2006 tällä alalla toteutettiin radikaali uudistus, ja siitä tuli pohjimmiltaan ensimmäinen yritys luoda laki ja järjestys. Uusi metsäsäännöstö annettiin, jonka mukaan Venäjän alueilla oli lupa hoitaa metsävaroja sekä seurata ja valvoa niiden käyttöä. Huutokauppoja metsävarojen käyttöoikeudesta alkoi tapahtua, ja vuokralle otetut metsäosuudet asetettiin vastuuseen metsien suojelusta ja niiden lisääntymisen varmistamisesta. Tietenkin meidän on keskusteltava kaikkien näiden toimenpiteiden tehokkuudesta, mutta kaikki tämä tehtiin tilanteen korjaamiseksi.

Siitä lähtien vuokrattujen alueiden yhteispinta-ala on kasvanut kolmanneksella, ja valtakunnalliset puunhankintamäärät ovat kasvaneet 50 prosenttia. Lisäarvoa tuottavia tuotteita, kuten vaneria, sellua, paperia, huonekaluja ja pellettejä, alettiin valmistaa huomattavasti enemmän. Parhaan tietoni mukaan pellettien tuotanto on noussut rakettimaisesti, peräti 63 kertaiseksi.

Samalla kansallisella metsäteollisuudella on lukuisia ongelmia. On selvää, että järjestelmään liittyviä kysymyksiä on edelleen paljon.

Valitettavasti useimmilla alueilla säilytetään puhtaasti arkaainen ja kuluttajakeskeinen lähestymistapa metsävarojen käyttöön huolimatta alan yleisestä kehityksestä, vahvemmasta puuteollisuuden tilasta ja uusien tuotantolaitosten ilmestymisestä.
Kuten olen sanonut, tämä on perintömme. Valitettavasti ohjaava periaate pysyy samana: tavoitemäärien saavuttaminen keinolla millä hyvänsä. He eivät välitä siitä, mitä tapahtuu hakkuumetsissämme, jos ”ruoho ei kasva” myöhemmin.
No, ruohoa tai metsiä ei kasva tällaisten käytäntöjen takia.
Itse asiassa he käyttävät niin sanottuja laaja-alaisia malleja, kun puita kaadetaan massoittain. Melko usein tämä tapahtuu matalalla, jopa sanoen barbaarisella, teknologisella tasolla, ja metsien ennalleen palauttamista ei huomioida lainkaan.
Lisäksi Venäjän metsäkompleksin kehittämisessä on ilmeistä epätasapainoa.
Selitän mitä tarkoitan. Alan johtavat jalostusyritykset sijaitsevat kaukana tärkeimmistä lopputuotteiden kulutuskeskuksista, lähinnä kaukana Aasian ja Tyynenmeren alueella, jolle on ominaista suotuisa hintatilanne ja kasvava kysyntä [Kiinaan, vh] , mukaan lukien ympäristöystävällisten polttoaineiden, kuten pelletit, joista jo mainitsin aiemmin.
*
Samaan aikaan Kaukoidän alueemme, joilla on kilpailumarkkinapotentiaalia halvan puutavaran ja lyhyen kuljetusetäisyyden takia, eivät toistaiseksi pysty käyttämään näitä etuja lisäämään syvää jalostusta puualalla.

Sen sijaan he jatkavat raakapuun ja matalan lisäarvon omaavien tuotteiden viemistä.
Lisäksi he käyttävät usein kaikenlaisia harmaita tai avoimesti rikollisia vientijärjestelmiä. Suoraan sanottuna tämä on laitonta liikennettä.
Haluaisin huomauttaa melko tuoreesta, mutta vielä ratkaisemattomasta ongelmasta: laittomasta puiden kaatamisesta.
Olemme taistelleet sitä vastaan systemaattisesti, mutta se vaatii muutakin kuin johdonmukaisuutta.
Tarvitsemme pohjimmiltaan uusia, tehokkaampia, nykyaikaisempia ja mikä tärkeintä, tehokkaita menetelmiä.

Tänään haluaisin teidän kertovan erityisesti siitä, mitä aiot tehdä puuteollisuuden alalla ilmenevän rikollisuuden poiskitkemiseksi, epäterveiden kilpailukäytäntöjen lopettamiseksi ja kotimaisten yritysten aseman vahvistamiseksi ulkomarkkinoilla.
Ja lopuksi, yleinen ongelma teollisuudessa on niiden metsätalouden toimenpiteiden riittämätön määrä ja heikko laatu, joiden tarkoituksena on suojella ja kasvattaa metsiä, varmistaa metsänistutus ja ehkäistä metsäpaloja.
Teollisuudella on krooninen resurssien puute tähän, mikä vaikuttaa suoraan kielteisesti metsiin ja alan tulevaan kehitykseen.
Kuten tiedätte, olen ottanut tämän asian esiin useammin kuin kerran ja tavannut yhteisön aktivisteja. Venäjän kansanrintama, ekologit ja mukana olevat henkilöt käsittelevät asiaa. Emme kuitenkaan tee tarpeeksi palauttaaksemme järjestystä tällä alalla kansakunnan edun mukaisesti.

Kuuntelemme tänään hallituksen raportteja tästä aiheesta.
Toivon kuulevani käytännön ehdotuksia. Olen keskustellut eräistä skenaarioista joidenkin kollegojeni kanssa, mutta haluaisin tänään saada valmiiksi ehdotuksia Venäjän puuteollisuuden pääongelmien ratkaisemiseksi ja olosuhteiden luomiseksi sen pitkäaikaiselle kokonaisvaltaiselle kehitykselle.

Aloitetaanpas.
*
Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuu:
Loppupuheenvuoro
Vladimir Putin:
Kollegat, mitä haluaisin sanoa lopuksi?
Ensinnäkin tiedätte julkisten organisaatioiden ja ympäristöelinten kritiikistä ja valituksista, jotka koskevat työn tasoa ja laatua.
Pidän näitä valituksia ja kritiikkiä oikeudenmukaisina.
En usko, että kaikki hallintoelimet kaikilla tasoilla ovat tehokkaita tällä alalla. Valitettavasti näin ei ole.

Tietysti haluan kiittää teitä rakentavista ponnisteluistanne tämän päivän kokouksen valmistelussa ja ehdotetuista lähestymistavoista puuteollisuuden ongelmien ratkaisemiseksi.
Yhteenvetona tämänpäiväisen keskustelumme tuloksista haluaisin sanoa seuraavaa:
Ensinnäkin kaikki, mitä sanon, perustuu ehdotuksiinne. Tämän kokouksen aikana tänään tehdyt ehdotukset on tarkistettava perusteellisesti, ja ohjeiden luetteloluonnosta on muokattava.

Ei ole epäilystäkään siitä, että tarvitaan laajamittaisia toimia useilla alueilla. Meidän on rakennettava puutavarateollisuudelle tehokas hallintorakenne, joka toimii ratkaisevimmin ja käyttää kertynyttä kokemusta.
Meidän on johdonmukaisesti ja, sanoisin jopa, ehdottomasti puututtava alan piirissä ilmenevän rikollisuuden kitkemiseen. Se, mitä alalla tapahtuu tällä hetkellä, ylittää kaikki rajat.
Meidän on parannettava puutavarateollisuuden valvonnan laatua ja luotava edellytykset ja vankka perusta sen tasaiselle kasvulle ja kehitykselle.
Ottaen huomioon tänään esitetyt ehdotukset pyydän hallitusta kehittämään lainsäädäntö- ja sääntelykehyksen seuraavien tehtävien hoitamiseksi:
Ensinnäkin:
Meidän on vihdoin pystytettävä este jalostamattoman puun hallitsemattomalle viennille.
Olemme keskustelleet tästä useita kertoja. Mutta se vaatii modernin digitaalisen tekniikan laajempaa käyttöä (olen täysin samaa mieltä täällä tehtyjen ehdotusten kanssa); se edellyttää puutuoteteollisuuden liittovaltion tietojärjestelmän käynnistämistä, mukaan lukien valtion sähköinen puutavararekisteri, joka toimii kaikille Venäjän alueille yhteisten sääntöjen mukaisesti.
Puu ja siihen liittyvät liiketoimet on käsiteltävä yhdessä järjestelmässä.
Kuulimme tänään, että joissakin tapauksissa liiketoimet suoritetaan yhdestä summasta, kun taas eri summa tuotettiin.
Tämä toimenpide on tarpeen, jotta voimme varmistaa sen, että voimme seurata koko tuotantoketjun läpi puun hakkuista valmiisiin tuotteisiin ja niiden vientiin Venäjän federaation ulkopuolelle.
Tämä toimenpide auttaisi poistamaan porsaanreiät, hämärät suunnitelmat ja poistamaan puutavaraliiketoiminnan laittoman osan ja samalla helpottamaan rehellisten yritysten toimintaa.
Puun ja puutavaran tapahtumien kirjanpitojärjestelmä on käynnistettävä pilotti-tilassa 1. tammikuuta 2021, ja sen on oltava pakollinen 1. heinäkuuta 2021.
Tämän lisäksi katson, että meidän on annettava tiukka sääntö:
jos yrityksellä tai yrittäjällä ei ole kaupallista puunkorjuuoikeutta, heiltä on kiellettävä hakkuulaitteiden pitäminen siellä.
Meidän pitäisi analysoida kollega [nykyinen sisäministeri Vladimir] Kolokoltsevin ehdotusta tällaisten laitteiden takavarikoimiseksi.
Meidän on myös tarkistettava tullilaitoksemme toimintaa, jotta pyöreää puuta ei vietäisi sahatavaran varjolla.
*
Toiseksi:
Tässä yhteydessä kehotan teitä ottamaan käyttöön 1. tammikuuta 2022 alkaen raakapuun tai näennäisesti jalostettujen havu- tai arvokkaiden lehtipuiden vientikiellon, kuten varapääministeri on ehdottanut.
Ehdotan, että käynnistämme tämän alan pienille ja keskisuurille yrityksille erityisen nykyaikaistamisohjelman teollisuuskehitysrahaston varojen pohjalta, kuten teollisuus- ja kauppaministeri ehdotti.
Ajatuksena on ottaa käyttöön helppoja lainoja uusien laitteiden ostamiseksi ja puun syväkäsittelyä varten.
Meidän on käynnistettävä ohjelma jo 1. tammikuuta 2021. Pyydän teitä osoittamaan tarvittavat varat tähän. Tiedän, että olette kokonaisuudessaan valmistellut budjettia, mutta tämä määräys on otettava huomioon.
Seuraavaksi meidän on mukautettava metsänhoito- ja valvontamekanismit (olen täysin samaa mieltä siitä, että tämä on tehtävä, puhuimme siitä myös tänään), aloittaen metsätalouden kehitysjärjestelmän uudistamisesta metsän kirjanpidon, suunnittelun, kartoituksen ja arvioinnin perustana sekä määritellä selkeästi liittovaltion, alueellisten ja paikallisten viranomaisten valtuudet.
Tämän lisäksi ehdotan oikeudellisen mekanismin käyttöönottoa metsäalueiden hallinnollista tutkimusta varten.
Meidän on käytettävä laajalti moderneja huippuluokan etäluentamenetelmiä, mukaan lukien droneja ja vastaavia. Tämän tekemiseen on nykyään hyvin monia mahdollisuuksia.
Ehdotan myös liittovaltion osavaltion metsätarkastajan viran perustamista alueille ja metsänvalvonnan toimivallan ulottamista puun kuljetukseen, varastointiin ja jalostukseen, kuten tänään on ehdotettu.
Haluan korostaa, että kaikki nämä kysymykset edellyttävät huolellista ja tasapainoista lähestymistapaa vallan jakamiseen hallinnon eri tasojen välillä. Mutta tämä on tehtävä.
Pyydän hallitusta toteuttamaan pilottihankkeita useilla valituilla alueilla vuoden 2021 aikana, ja myöhemmin keskustelemme tämän käytännön laajentamisesta muuhun maahan.
*
Kolmanneksi:
Kolmas tehtävä on liiketoiminnan kehittäminen ja puutuotteiden kulutuksen edistäminen Venäjän taloudessa. Puhuimme tästä myös tänään.
Myös rakennusministeri Jakushev puhui tästä – kysynnästä. Meidän on luotava oikeat olosuhteet kotimaisille puuteollisuuden investoinneille, kuten sellun ja paperin sekä jalostuslaitosten rakentamiseen ja taimien kasvatushankkeiden toteuttamiseen.
Ja tietenkin, kuten jäsen [presidentinhallinnon erityisedustaja valtiollisissa hankkeissa liikenteen ja infran alueella, ”ex-suosikki, joka putosi, mutta palasi”, Sergei] Ivanov sanoi, meidän on tarkistettava, että taimet on todella istutettu.
Puurakentamisen kehittämiselle on hyvät mahdollisuudet, kuten rakennusministeri sanoi, valmiilla talosarjoilla.
Meidän on poistettava kaikki oikeudelliset esteet tämän segmentin kehittämiseksi. Se on tärkeää ihmisten asumisongelmien ratkaisemisessa – heillä on lisämahdollisuuksia rakentaa oma koti -, samoin kuin rakennusteollisuuden kehitykselle ja uusien työpaikkojen luomiselle puunjalostusyrityksissä.
Ja tietysti pyydän myös keskittymään alan henkilöstöpotentiaalin vahvistamiseen, nykyaikaisten työolojen järjestämiseen ja ihmisarvoisten palkkojen takaamiseen puuteollisuuden työntekijöille.
Ehdotan erityisesti valtion tukipolitiikan laajentamista, johon maaseudun nuoret asiantuntijat ovat oikeutettuja. Ensinnäkin tämä koskee apua kotien hankinnassa tai rakentamisessa.
Tehkäämme siis työtä sen parissa, käykäämme toinen asia vakavasti sen varmistamiseksi, ettei kenellekään maassamme ole enää huolta Venäjän metsien tulevaisuudesta – todellakin kansallisesta aarteestamme. Päinvastoin, varmistamme, että tämä teollisuus kasvaa, kehittyy jatkuvasti, energisesti, tehokkaasti ja tuo tuottoa kansantalouden kehitykselle sekä jalansijalle maailmanmarkkinoilla.
Luettelo ohjeista on viimeisteltävä kokouksen aikana esitettyjen kommenttien mukaisesti.
Kiitos.
*
Lähde: Venäjän presidentinhallinnon kotisivut, käännös vh:n.
*
JÄLKIKIRJOITUS
Ilta-Sanomat/Arja Paananen kertoi eilen 1.10.2020 tulkintansa siitä, mistä tässä on kysymys:

Euroopan unioni ei ole vielä pystynyt päättämään, kuinka se reagoi Venäjän oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin myrkytykseen. Ankaria talouspakotteita on jo vaadittu ja puhetta on ollut jopa Venäjältä Itämeren kautta Saksaan kulkevan Nord Stream 2 -kaasuputken rakennustöiden pysäyttämisestä.
Kaiken lisäksi tieto Putinin puupuheista tuli julki sopivasti juuri keskiviikkona, kun Euroopan unionin valtionpäämiehet aloittavat torstaina huippukokouksensa Brysselissä.
Ennakkotietojen mukaan EU-kokouksen yhtenä teemana tulee olemaan Valko-Venäjää ja Navalnyin myrkytystä koskevien mahdollisten pakotteiden sopiminen. Suomea – sekä tällä kertaa poikkeuksellisesti myös Ruotsia – kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd).
Keskiviikkona julki tullut ilmoitus vientikiellosta on tässä valossa Putinilta suorastaan nerokas siirto, jonka voisi ottaa suoraan mukaan hybridivaikuttamisen oppikirjaan.
Käytännössä Putin otti siis etuottoa ja reagoi jo nyt Euroopan mahdollisesti säätämiin uusiin Venäjän ja Valko-Venäjän vastaisiin pakotteisiin
Putinin viestin taidokkuutta lisää se, että hän ei kytkenyt puupuheitaan sanallisesti millään tavalla Suomeen, Euroopan unioniin tai pakotteisiin. Vientikielto kuuluu siten niin kutsuttuihin venäläisiin vihjeisiin, joiden lukutaitoa Putin opettaa nyt Marinille.
Kaiken takana oleva ajatus on silti raadollinen. Suomalaisten poliitikkojen ja virkamiesten intoa uusien Venäjä-pakotteiden säätämiseen saattaa hillitä jatkossa kummasti se, että pelkona on Suomen metsäteollisuuden ajautuminen vakaviin vaikeuksiin.”
Linkki: https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006654309.html

Puuntuonti Venäjältä on ollut eräiden tietojen mukaan viime vuosina noin 8 % Suomen puunjalostusteollisuuden käyttämän raakapuun määrästä.

*

veikkohuuska

historianharrastaja, tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu