Presidentti Putinin sodanjohtaminen: komentajien kierrätystä ja muita töyssyjä

Ukrainan Tuhoamissodan Juhannusmuistio 2022

Venäläinen oppositiolehti Novaja Gazeta julkaisi Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan ”Moskvan” uppoamisesta henkiin jääneiden 49 varusmiehistöön kuuluvan matruusin vanhempien vetoomuksen, jossa  nämä vaativat Sevastopolin alueen laivastoaseman sotilassyyttäjävirastoa, sotilaiden äitein komiteaa ja ihmisoikeusvaltuutettua välittömästi lopettamaan miehistön jäsenten lähettämisen sotatoimialueen sotilastehtäviin.

Vetoomuksessa todetaan, että venäläiset laivastokomentajat eivät lähettäneen lippulaiva ”Moskvan” haverista hengissä selviytyneitä varusmiehiä kotiin, vaan heidät on komennettu takaisin ”suorittamaan vihollisuuksia” 30. päivä kesäkuuta lukien.

Vetoomuksessa todetaan edelleen, että eloonjääneet pojat kieltäytyvät osallistumasta taistelutehtäviin psyykkisen ahdistuksen  (post-traumaattinen ahdistusoireyhtymä PTD) ja ovat tällä hetkellä vanhalla ”Ladnyi” nimisellä fregatilla, joka valituksen mukaan ei sovellut kuntonsa ja suoritusvalmiuksiensa puolesta taistelutehtäviin.  Ks. tästä: Russian frigate Ladny – Wikipedia

*

Ukrainan sotilastiedusteluelin GRU (Ukraina Military Intelligence Directorate) ilmoitti aikaisemmin, että Venäjän esikunnat ovat uhanneet ”Moskva” -aluksen merisotamiesten perheitä rikosoikeudellisilla syytteillä ja uhanneet mitätöidä kaikki taloudelliset sotilaiden perheille myönnetyt etuudet estääkseen heitä puhumasta vähääkään poikkipuolisesti Venäjän ”erikoisoperaatiota” [lue: sotaa] vastaan.

Venäjän hyökkäysvoimat kohtaavat edelleen ongelmia taisteluyksiköiden muodostamisessa, ja käyttävät Ukrainan vastaisiin hyökkäyksiin valmistautumattomia sopimussotilaita.

BBC:n venäjänkielinen palvelu raportoi maanantaina 20. kesäkuuta 2022, että uudet venäläiset hyökkäysvoimien riveihin värvätyt sotilaat saavat vain 3-7 päivää koulutusta, ennen kun heidät lähetetään ”rintaman aktiivisimmille sektoreille”, kuten ilmaisu kuului.  BBC kertoi lisäksi, että Ukrainan sodassa Venäjän tärkeimmäksi hyökkäysvoimaksi on – federaation puolustusvoimien vakinaisten joukkojen sijasta – Rosgvardijan, siis Venäjän kansalliskaartin riveihin värvätyt vapaaehtoiset. Rosgvardija on Venäjän puolisotilaallinen poliisiorganisaatio.

*

Mielenkiintoiseksi uutislähteen viesti muodostuu, kun huomioidaan, että Rosgvardijan tehtävänä on osaltaan ”turvata Venäjän nykyinen hallinto, laillisuus ja valtiojärjestys”. Todettakoon, että Kaartia käskee viime kädessä presidentti. Tämä santarmilaitos toimii määritelmällisesti ”poliittista oppositiota, terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan”.  Meilläkin on Rosgvardijaa kutsuttu, aivan aiheellisesti, muinaisen Rooman keisarien ”varmoista varmimpien” yksiköistä kootuksi keisarin laajennetuksi henkivartijakaartiksi – ns. pretoriaanikaartiksi. Siis käytännöllisesti katsoen Putinin privaatiksi armeijaksi.

Mitä tästä tilanteesta on ajateltava? – olettaen että BBC:n välittämä uutinen pitää kutinsa. Putinin sotilas- ja valtapoliittinen ”kujanjuoksu” jatkuu. Hän on hyökkäyssodan labyrintin vankina: Hän ei voi julistaa voimaan sotatilaa, koska se merkitsisi monia hänen asemansa kannalta riskaabeliksi arvioitavaa seurausta, ja toisaalta kevättalvesta alkaen herkeämättä jatkuneet ”kananpoikien” – eli äskettäin asevelvollisuutensa aloittaneiden ja sitä vielä asevelvollisuuslain säännösten nojalla jatkavien, tai muuten vajaasti koulutettujen vapaaehtoisten sotilaiden – tai täysin kouluttamattomien nuorukaisten, värväämistä ”sopimussotilaiksi” tai sellaiseksi rinnastettavalla tavalla ”riviin otetuiksi”. Näiden roll-on -menetelmällä paikallisin mainoskampanjoin ja ”ottokioskien” -rekrytilaisuudet, ryyditettyinä kaikkine erikoisuuksineen, joista erilaisilla alustoilla on levinnyt kuva- ja tekstimateriaalia, mutta joiden toimintaa ei viralliset tahot ole vahvistaneet.

Rosgvardijan paramilitaria-joukkoihin värvättävien vapaaehtoisten [eri lähteiden välittämissä tapauskertomuksissa väitetään voluntaarien vapaaehtoisuuden jäävän ainakin joissain tapauksissa vapausrajoitteiseksi] lisäksi vapaaehtoisia etsitään myös tunnettujen sotilaspalveluita tarjoavien Wagner-ryhmittymien riveihin. – Vilkaise myös tämä: Venäjän kansalliskaarti – Wikipedia & Hakuun Rosgvardia liittyviä kuvia, arkistovalokuvia ja vektorikuvia | Shutterstock

Näiden kahden muodostelman palkkasotureista sanotaan BBC:n mukaan muodostuneen Venäjän federaation tärkein hyökkäysvoima. Vaikuttaa siltä, että ne ovat nyt pysyvämminkin sivuuttaneet täysin tavanomaiset valtiollisen asevoiman sotilasyksiköt.

Sodantutkimuslaitos ISW on jo aiemmin toistuvasti arvioinut, että Venäjän yksiköt Ukrainassa kärsivät heikkotasoisista jalkaväkijoukoista, mikä hidastaa niiden taistelukykyä ja edellytyksiä valloittaa haltuunsa tykistön ja muun raskaan tuhoamisarsenaalin pirstomaa kaupunkimaastoa.

Venäjän armeija tarjoaa huomattavia taloudellisia kannustimia lisäsrekryyttien saamiseksi hyökkäysjoukkojen vahvistukseksi. Palvelukseen pestattavien ikää, terveydentilaan, rikosrekisteritietohin ja muihin vakiintuneisiin palveluskelpoisuuksiin laskettavien seikkojen suhteen ei olla enää nokon nuukia.

Ukrainan komentavien kenraalien esikunta totesi tiistaina 21.6., että Venäjän ilmavoimien (VDV) yksiköt joutuvat rekrytoimaan reserviupseereita lyhytaikaisiin kolmen kuukauden mittaisiin sopimuksiin huomattavan suurten upseeritappioiden vuoksi.  BBC tahollaan raportoi, että Venäjän puolustusministeriö tarjoutuu maksamaan vapaaehtoisesti palvelukseen astuvien sopimussotilaiden lainojen lyhennyksiä ja korkoja vauhdittaakseen värvättyjen pestautumista.

*

Venäjä vaihtoi äskettäin Ilmavoimien komentajana ja on saattanut erottaa Eteläisen sotilaspiirin komentajan sekä nimittää uudeksi Venäjän Ukrainassa toimivien joukkojen komentajan, – mikäli tiedot pitävät kutinsa, kaikki viittaa vakaviin toimintahäiriöihin Kremlin ”erikoisoperaation” sodankäynnissä.

*

Kansainvälisten lähteiden varassa toimivat viestintälaitokset kertovat myös, että Venäjän miehitysviranomaiset kohtaavat edelleen haasteita pyrkimyksissään rekrytoida paikallisia yhteistyökumppaneita sen sotilaallisessa valvonnassa olevilla alueilla. Niinpä komendantit todennäköisesti luottavat edelleen Venäjän hallituksen henkilöstöön lujittamaan yhteiskunnallista valvontaa miehitetyillä Ukrainan alueilla. Valvottavaa riittää ja toiminta kohtaa tiettyä häirintää.

*

Sodantutkimuslaitos ISW:n 21.6.2022

julkaisema Venäjän hyökkäyskampanjan katsaus kertoo (google-mankeloituna: väliotsikot ja vahvennukset VH:n):

 

Kremlin rotaatio pyörii

Kreml vaihtoi äskettäin Venäjän ilmavoimien (VDV) komentajan ja saattaa olla parhaillaan uudistamassa radikaalisti Venäjän Ukrainaan miehityksen komentorakennetta, mikä viittaa mahdolliseen epäonnistumisista Ukrainan hyökkäyksissä syytettyjen ylempien komentavien  upseerien puhdistamiseen.

Useat venäläiset tiedotusvälineet vahvistivat, että Keski-sotilaspiirin nykyinen esikuntapäällikkö, kenraalieversti Mihail Teplinsky korvaa Venäjän ilmavoimien nykyisen komentajan everstikenraali Andrei Serdjukovin.[1]

Ukrainalaiset lähteet raportoivat aiemmin 17. kesäkuuta, että Kreml erotti Serdjukovin huonosta suorituksesta hyökkäyksen aikana ja laskuvarjojoukkojen suurista uhreista, mutta ISW ei voinut vahvistaa tätä raporttia tuolloin.[2]

Useat lähteet raportoivat lisäksi ristiriitaisia ​​väitteitä nykyisen eteläisen sotilaspiirin komentajan – ja Venäjän Ukrainan hyökkäyksen yleiskomentajan – armeijankenraali Aleksandr Dvornikovin korvaamisesta:

Venäläinen reserviupseeri Oleg Marzoev väitti 21. kesäkuuta, että Venäjän armeijan viranomaiset nimittävät pian armeijan kenraali Sergei Surovikinin, Venäjän ilmailuvoimien nykyisen komentajan, Eteläisen sotilaspiirin (SMD) komentajaksi, joka käytännössä korvaa nykyisen SMD:n komentajan Aleksandr Dvornikovin. [3]

Tutkiva journalismiryhmä Bellingcat raportoi aiemmin 17. kesäkuuta, että Venäjän presidentti Vladimir Putin aikoi korvata Dvornikovin Ukrainan hyökkäyksen komentajana Dvornikovin liiallisen juomisen ja Venäjän joukkojen luottamuksen puutteen vuoksi.[4]

Ukrainan konfliktitiedusteluryhmä (CIT) raportoi 19. kesäkuuta, että Putin korvasi Dvornikovin Ukrainan operaation komentajana nimittämällä hänen tilalleen kenraalieversti Gennadi Zhidkon, Venäjän asevoimien sotilaspoliittisen osaston johtajan.[5]

Epävirallinen, mutta laajalti seurattu Russian Airborne Troopsin sosiaalinen media väitti, että Dvornikov on ylennetty ja että Serdjukov ottaa asemansa SMD:ssä.

Tämä väite on erittäin epätodennäköistä, koska Kremlin-myönteiset lähteet ilmoittivat Serdjukovin jäämisestä eläkkeelle.[6]

ISW ei voi itsenäisesti todentaa näitä raportteja, ja se jatkaa tilanteen seuraamista vahvistuksen varmistamiseksi.

Jos nämä vaihtelevat raportit ovat kuitenkin oikeita, entinen ilmailuvoimien komentaja Surovikin on korvannut Dvornikovin (joka on saattanut joutua eläkkeelle) Eteläisen sotilaspiirin komentajaksi, mutta Zhidko on nimitetty Venäjän operaatioiden komentajaksi Ukrainassa, vaikkakaan hän ei suoraan komenna venäläisiä taistelujoukkoja pysyvässä roolissaan.

Zhidko johtaa tällä hetkellä Venäjän puolustusministeriön elintä, joka vastaa moraalin ja ideologisen hallinnan ylläpitämisestä Venäjän armeijassa sen sijaan, että hän komentaisi sotilaspiiriä.

Kuten ISW ​​aiemmin raportoi, eteläisen sotilaspiirin komentaja Dvornikov oli luonnollinen valinta johtamaan Venäjän operaatioita Ukrainassa Venäjän Kiovan alueen taisteluissa kokemien tappioiden jälkeen, koska suurin osa Venäjän hyökkäysoperaatioista tapahtuu eteläisen sotilaspiirin vastuualueella.

Eteläisen sotilaspiirin erillisen komentajan nimittäminen ja SMD:n komentajan vaihtaminen keskellä suuria taisteluoperaatioita on raju askel, joka puhuisi vakavista kriiseistä Venäjän ylijohdon sisällä ja mahdollisesti suoritettavasta puhdistuksesta.

Tällaiset äkkinäiset komentajien kierrätykset [drastic rotations] Venäjän armeijassa, jos ne ovat totta, eivät ole suuren menestyksen partaalla olevien joukkojen toteuttamia toimia, ja ne osoittavat jatkuvaa toimintahäiriötä Kremlin sodankäynnissä.

Lähde, sivusuhteineen: ISW; Russian Offensive Campaign Assessment, June 21

*

+6
veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu