Trafigura, Trafigura, Trafigura – aina vain Trafigura

Trafigura, Trafigura, Trafigura – aina vain Trafigura
*
Vasemmistoliiton edustajat tekivät Eduskunnassa kirjallisen kysymyksen Trafigura-nimisestä yhtiöstä 17.2.2017.
Kysymys kuului:
Kirjallinen kysymys
KK
34
2017 vp
Hanna Sarkkinen vas ym.
Kirjallinen kysymys Terrafamen uudesta omistajasta
Eduskunnan puhemiehelle
Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) esitteli Terrafamen rahoitusjärjestelyitä perjantaina 10.2. Uudet omistajat ovat singaporelainen metalleja välittävä yhtiö Trafigura ja pienellä osuudella suomalainen rahoitusyhtiö Sampo. Lintilä sanoi, että rahoitusjärjestelyn jälkeen Terrafamella on edellytykset harjoittaa kaivostoimintaa ympäristöllisesti vastuullisesti ja taloudellisesti menestyksekkäästi.
Vielä samana päivänä esimerkiksi Kansan Uutiset nosti esiin Trafiguran taustan ympäristörikoksissa. Yhtiö on esimerkiksi vienyt Afrikkaan niin saatuttavaa dieseliä, ettei sitä voitaisi myydä Euroopassa. Vakavin rikos tapahtui, kun Trafigura vei Norsunluurannikolle laittoman myrkkylastin, jonka seurauksena 17 ihmistä kuoli ja jopa satatuhatta ihmistä sairastui.

Keskiviikkona 15.2. Yle uutisoi Trafiguran ja rahoitusyhtiö Galenan kytköksistä veroparatiiseihin. Ylen selvityksen mukaan yhtiön johtajat ovat mukana yli sadassa yhtiössä veroparatiisi Bahamalla, ja lisäksi kymmenissä yhtiöissä Maltalla, Luxemburissa, Sveitsissä ja Caymansaarilla. Veroparatiisiyhtiön omistaminen ei sinänsä ole laitonta, jos verot maksetaan Suomeen asianmukaisesti. Mutta verojen kiertäminen näiden yhtiöiden avulla on laitonta ja aggressiivinen verosuunnittelu vähintäänkin kyseenalaista.
Tietoa veroparatiiseissa toimivista yhtiöistä on vaikea saada, koska veroparatiisien suurin houkutus on tietojen pysyminen salassa. Onkin vaikea arvioida, millaisia järjestelyjä Trafiguralla on veroparatiiseissa ja kuinka laajasti yhtiö käyttää järjestelyjä veronkiertoon. Julkisuudessa olleiden niukkojen tietojen perusteella ei pysty sanomaan, onko olemassa uhkaa siitä, että yhtiö käyttää kyseenalaisia verojärjestelyjä toiminnassaan Terrafamessa. Esimerkiksi Terrafamen ja Trafiguran välisestä lainasopimuksesta selviäisi, onko lainan ehdoissa piirteitä veronkierrosta
Valtio on rahoitusjärjestelyiden jälkeen edelleen Terrafamen suurin omistaja. Valtion uusissa omistajaohjausta linjaavissa perusarvoissa korostetaan yhteiskuntavastuuta. Omistajaohjauksesta vastaava pääministeri Juha Sipilä (kesk) on linjannut, että verotuksen minimointi esimerkiksi veroparatiiseja käyttäen ei ole hyväksyttävää. Herättääkin paljon kysymyksiä, että Terrafamen omistajakumppaniksi valittiin näin kyseenalaisen historian omaava toimiva.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Tiesikö hallitus Trafiguran ympäristörikoksista ja veroparatiisikytköksistä ja pitikö hallitus yhtiötä näiden tietojen valossa luotettavana kumppanina,
miten varmistetaan, ettei Trafigura toista muualla maailmassa tekemiään kyseenalaisia ja rikollisia toimintamalleja Suomessa ja
onko rahoitusyhtiö Galenan ja Terrafamen välisissä lainaehdoissa viitteitä veronkierrosta, kuten esimerkiksi konsernilainan ylisuurista koroista?
Helsingissä 16.2.2017
Hanna Sarkkinen vas
Silvia Modig vas
Aino-Kaisa Pekonen vas
Anna Kontula vas
Paavo Arhinmäki vas
Matti Semi vas
Kari Uotila vas
Annika Lapintie vas
Katja Hänninen vas
Markus Mustajärvi vas
Jari Myllykoski vas
Li Andersson vas
Linkki: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_34+2017.aspx
*
Kirjalliseen kysymykseen vastasi 13.3.2017 elinkeinoministeri Mika Lintilä:

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 34/2017 vp
Vastaus kirjalliseen kysymykseen Terrafamen uudesta omistajasta
Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Hanna Sarkkisen /vas ym. näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 34 vp:

Tiesikö hallitus Trafiguran ympäristörikoksista ja veroparatiisikytköksistä ja pitikö hallitus yhtiötä näiden tietojen valossa luotettavana kumppanina,
miten varmistetaan, ettei Trafigura toista muualla maailmassa tekemiään kyseenalaisia ja rikollisia toimintamalleja Suomessa ja

onko rahoitusyhtiö Galenan ja Terrafamen välisissä lainaehdoissa viitteitä veronkierrosta, kuten esimerkiksi konsernilainan ylisuurista koroista?
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Hallituksen tavoitteena on ollut ympäristöturvallisuudesta huolehtiminen kaikissa olosuhteissa, merkittävän valtiosta riippumattoman rahoituksen saanti sekä pitkällä aikavälillä edellytysten luominen kaupallisesti kestävälle kaivostoiminnalle Sotkamossa.
Toteutettu omistus- ja rahoitusjärjestely on huolellisen ja perusteellisen arvioinnin tulos. Hallitus käsitteli Terrafame Oy:n toiminnallista ja rahoitusneuvottelujen tilannetta syksyn 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana useaan otteeseen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Näissä käsittelyissä nousivat esille myös Trafiguran toimintaan liittyneet ympäristöongelmat.
Trafigura on nykyisellään sitoutunut toimimaan ja kasvattamaan liiketoimintaansa vastuullisella ja kestävällä tavalla. Tästä osoituksena ovat mm. henkilöstöä sitova vastuullisuusohjeistus ja periaatteet, kattava julkinen vastuullisuusraportointi sekä virallinen ja anonyymi ilmoituskanava epäiltyihin väärinkäytöksiin liittyen.

Lisäksi sopijaosapuolet ovat sitoutuneet osana sopimuskokonaisuutta toimimaan valtion omistajapolitiikan linjausten mukaisesti.
Terrafame Oy on kaivostoiminnan vastuullinen toiminnanharjoittaja ja sitoutunut vastuulliseen toimintaan mm. ympäristö- ja työturvallisuuden saralla. On myös korostettava sitä, että valtio on edelleen Terrafame Group Oy:n kautta Terrafame Oy:n monimetallikaivoksen suurin omistaja ja käyttää siten yhtiössä enemmistöomistajan valtaa.

Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 34/2017 vp
Rahoitusjärjestelyyn liittyvän Galena Private Equity Resources -rahaston sijoittuminen Caymansaarille tuotiin hallituksen tietoon rahoitusneuvottelujen kuluessa. Asiaa selvitti huolellisesti muun muassa kaksi riippumatonta veroasiantuntijaa. Tehty järjestely (ja Galena-rahaston kotipaikka) ei selvitysten perusteella vaikuta rahaston sijoittajien verotukseen, rahaston kotipaikka ei vaikuta Terrafamen verotusasemaan, eikä aiheuta veromenetyksiä Suomen verottajalle esim. myöhemmin Terrafamen mahdollisesti maksamista osingoista.

Rahoituskokonaisuuteen sisältyy Trafiguran ja Sampo Oyj:n myöntämät yhteensä 100 milj. euron lainat. Kyseessä ei ole konsernilaina. Laina on neuvoteltu ja sen korkotaso sekä muut ehdot on sovittu kaupallisin perustein itsenäisten toimijoiden välillä. Terrafame Oy tarvitsee kyseessä olevan rahoituksen varmistaakseen edellytykset viedä loppuun kaivoksen tuotannon ylösajon. Lainan korkotaso ja muut ehdot ovat markkinakäytännön mukaisia.
Helsingissä 13.3.2017
Elinkeinoministeri Mika Lintilä

Linkki: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_34+2017.pdf

*

veikkohuuska

historianharrastaja, tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu