Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun mukaan Suomella on aluekiista Venäjän kanssa

Yhdysvaltain Keskustiedustelupalvelun (CIA) ylläpitämät The World Facktbook -sivustot ovat mielenkiintoisia ja niitä tulee silmäiltyä silloin tällöin.  Sivustolla esiintyy luettelosto, jossa kerrotaan eri maiden kansainvälisiä kiistakysymyksiä  (”disputes – international”).

Useita vuosia sitten näilläkin palstoilla kiinnitin huomiota siihen, miten Suomen kohdalla järjestö on aikoinaan katsonut aiheelliseksi kirjata, että maallamme on ”kansainvälinen kiistakysymys” koskien Karjalaa ja muita Neuvostoliitolle viime sotien jälkeen luovutettaviksi määrättyjä maa-alueita kohtaan. Esitin silloin hienovaraisen tiedustelun, olisiko maallemme tarkoituksenmukaista selvittää vaikkapa diplomaattiteitse kyseisen kirjauksen ajankohtaisuutta, mutta asiassa ei näy tapahtuneen mitään. – Tämä ilmenee nyt kun CIA on päivittänyt ja uusinut kotisivujaan.

Koska asia ei ole sisällön eikä julkipanon suhteen mitenkään poistunut päiväjärjestyksestä käänsin järjestön kotisivujen tekstin, siinä muodossa, kuin se esiintyy Venäjän ”kansainväliset kiistakysymykset” -kirjauksen yhteydessä. Saamme samantein päivitetyn CIA:n näkemyksen siitä, minkälaisia kansainvälisiä kiistakysymyksiä Venäjän federaatiolla on.

Olen lisännyt listaan numeroinnin, jota alkuperäisillä sivuilla ei ole.

*

Ote CIA:n kotisivuilta:

”Kansainväliset kiistat

Tämä artikkeli sisältää laajan valikoiman tilanteita, jotka vaihtelevat perinteisistä kahdenvälisistä rajakiistoista jonkinlaisiin yksipuolisiin vaateisiin.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on tässä yhteydessä tarkastellut tietoja kansainvälisistä maanpäällisiä rajoja sekä merirajoja koskevia kiistoja.

Myös viittauksia muihin tilanteisiin, joihin erilaisia näkemyksiä rajoista, voidaan sisällyttää katsaukseen, kuten resurssikiistat, geopoliittiset kysymykset tai irredentismikysymykset [politiikka, jossa puolustetaan minkä tahansa imperiumiin aiemmin kuuluneen alueen palauttamista kyseiseen maahan]; niiden sisällyttäminen luetteloon ei kuitenkaan välttämättä tarkoita Yhdysvaltain hallituksen virallista hyväksyntää tai tunnustamista.”

*

”Venäjä

(valtiot ja alueet, joiden kanssa CIA:n mukaan Venäjällä on ”kansainvälisiä kiistoja”. Numerointi VH:n)

1.) Venäjä on edelleen huolissaan unikkojohdannaisten salakuljetuksesta Afganistanista Keski-Aasian maiden kautta;

2.) Kiina ja Venäjä ovat kertaalleen määrittäneet suuntaviivat kiistanalaisten saarten rajoista Amurin ja Ussurin yhtymäkohdassa ja Argun-joessa vuoden 2004 sopimuksen mukaisesti ja tarvoitteenaan päättää vuosisatoja kestäneet rajakiistansa;

3.) Suvereniteettikiista Neuvostoliiton vuonna 1945 miehittämistä Etorofun, Kunashirin, Shikotanin ja Habomai-ryhmän saarista, jotka tunnetaan Japanissa pohjoisina alueina” (Northern Territories)  ja Venäjällä ”eteläisinä Kuriileina)” (Southern Kurils), jotka Neuvostoliitto miehitti vuonna 1945 ja jota nykyään hallinnoi Venäjä, Japani väittää, että se on edelleen ensisijainen kiistakapula toisen maailmansodan vihollisuudet muodollisesti lopettavan rauhansopimuksen allekirjoittamisessa;

4.) Venäjän sotilaallinen tuki ja myöhempi Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyyden tunnustaminen vuonna 2008 heikentävät edelleen suhteita Georgiaan.;

5.) Azerbaidžan, Kazakstan ja Venäjä ratifioivat Kaspianmeren merenpohjan rajaamissopimukset, jotka perustuvat tasaetäisyyksiin, kun taas Iran vaatii edelleen viidesosaa merestä; Norja ja Venäjä allekirjoittivat kattavan merirajasopimuksen vuonna 2010;

6.) Erilaiset ryhmät Suomessa puoltavat Karjalan (Karelia) ja muiden Neuvostoliitolle toisen maailmansodan jälkeen luovutettujen alueiden palauttamista, mutta Suomen hallitus ei esitä aluevaatimuksia; [original: ”Various groups in Finland advocate restoration of Karelia (Kareliya) and other areas ceded to the Soviet Union following World War II but the Finnish Government asserts no territorial demands.”]

7.) Venäjä ja Viro allekirjoittivat teknisen rajasopimuksen toukokuussa 2005, mutta Venäjä teki muistutuksen allekirjoituksestaan ​​kesäkuussa 2005 sen jälkeen, kun Viron parlamentti lisäsi kansalliseen ratifiointilakiinsa historiallisen johdanto-osan, jossa viitataan neuvostomiehitykseen ja Viron sotaa edeltäviin rajoihin vuoden 1920 Tarton sopimuksen mukaisesti; Venäjä väittää, että johdanto-osa antaa Virolle mahdollisuuden esittää aluevaatimuksia Venäjälle tulevaisuudessa, kun taas Viron viranomaiset kiistävät johdanto-osan oikeudellisen vaikutuksen sopimustekstiin;

8.) Venäjä vaatii parempaa kohtelua venäjänkieliseltä väestölle Virossa ja Latviassa;

9.) Venäjä on edelleen mukana Itä-Ukrainan konfliktissa ja miehittää samalla Ukrainan Krimin aluetta;

10.) Liettua ja Venäjä sitoutuivat vuonna 2006 asettamaan rajansa Venäjän toukokuussa 2003 ja Liettuan vuonna 1999 ratifioiman maa- ja merisopimuksen mukaisesti. Liettua soveltaa yksinkertaistettua kauttakulkujärjestelmää Kaliningradin rannikon eksklaavista Venäjälle matkustaville Venäjän kansalaisille, mutta noudattaa samaan aikaan EU:n jäsenmaan velvoitteita, sellaisina kuin ne koskevat maata, jolla on EU:n ulkoraja ja jossa sovelletaan tiukkoja Schengenin rajasääntöjä. Ukrainan vastaisen maarajan rajaamisen valmistelut on aloitettu;

11.) Venäjän ja Ukrainan välisen rajan määrittelyä Kertšin salmen ja Asovanmeren alueella koskevan kiistan käsittely keskeytyi Venäjän suorittaman Krimin miehityksen vuoksi;

12.) Kazakstanin ja Venäjän rajat ratifioitiin marraskuussa 2005 ja alueen rajanvedon piti alkaa vuonna 2007;

13.) Venäjän duuma ei ole vielä ratifioinut vuoden 1990 Beringinmeren merirajasopimusta Yhdysvaltojen kanssa;

14.) Tanska (Grönlanti) ja Norja ovat toimittaneet lausuntoja mannerjalustan rajoja käsittelevälle komissiolle (CLCS), ja Venäjä kerää lisää tietoja täydentääkseen vuoden 2001 CLCS-hakemustaan.”  [Raportti loppuu]

Linkki: Disputes – international – The World Factbook (cia.gov)

Käännös: V. Huuska.

*

+7
veikkohuuska
Ikaalinen

historianharrastaja,
tanakasti ajassa

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu