Koronapandemia ei oikeuta luopumaan ihmisarvon loukkaamattomuudesta

Elämän kunnioitus, ihmisarvon loukkaamattomuus sekä kaikkien kansalaisten yhdenvertaisuus näyttävät ohjanneen pandemiatilanteessa hallituksen pyrkimystä löytää koko kansakunnalle mahdollisimman oikeudenmukainen ratkaisu. Tärkeä eettinen valinta oli riskiryhmäksi määriteltyjen yli 70-vuotiaitten eristäminen karanteeninomaisiin olosuhteisiin. Valinnalla varmistettiin, että työiässä olevat nuoremmat ikäluokat tulevat tarvitessaan saamaan tehohoitoa. HUSin johtaja totesikin, että yli 80-vuotiaille ei löydy perusteita tehohoitoon. Priorisointi pandemiatilanteessa on ymmärrettävää, mutta loukkaa ihmisarvoa.

Kansainvälisen lääkärinvalan mukaan lääkäri sitoutuu kunnioittamaan ihmiselämää. Suomalaisessa lääkärinvalassa lääkäri sitoutuu palvelemaan lähimmäistään ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Tehohoitoa tulee siis voida järjestää yhdenvertaisesti kaikille sitä tarvitseville myös pandemiatilanteessa. Keskustelussa olisi hyvä välttää elämän hinnoittelua ja arvottamista. Elämän kunnioittaminen ja ihmisarvon loukkaamattomuus tulisi säilyttää korkeimpina arvoinamme myös jatkossa.

Käytännössä tilanne ei tästä muutu, vaikka torstaina käynnistyy yleisten rajoitusten asteittainen purkaminen, kun oppilaat palaavat peruskouluun lähiopetukseen. Siirtyminen hybridistrategiaan tarjoaa työikäiselle väestönosalle joukon uusia vapauksia. Samalla yhteiskunta rakentuu luottamukselle testaamisen, jäljittämisen, eristämisen ja hoidon onnistumisesta.

Riskiryhmä yli 70-vuotiaat jatkavat elämistä karanteeninkaltaisissa olosuhteissa. Heidän suojaamisensa riskeiltä korostaa eriarvoisuutta, mutta vaatii turvallisuuden vuoksi kipeitä ratkaisuja. Yhteiskunnan tulisi kuitenkin tässäkin tilanteessa huolehtia, että myös riskiryhmään kuuluvien ihmisarvo on loukkaamaton. Sitä onkin tavoiteltu kaupunkien ja seurakuntien yhteistyöllä. Uusi tilanne korostaa osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitystä. Näin saamme oppia uusia asenteita ja tapoja auttaa toinen toisiamme.

VeikkoPoyhonen

Näkövammainen pappi, eläkkeellä. Opiskellut myös kasvatustieteitä. Opetusneuvos.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu