Suomen on vahvistettava vakauttaan informaatiosodassa

Ukrainassa sotaa käyvä Venäjä pyrkii horjuttamaan lännen, myös Suomen, vakautta informaatiosodan keinoin. Tavoitteena on rikkoa lännen rintama Ukrainan taloudellisessa ja sotilaallisessa tukemisessa.

Uhka on vakava. Hallitus huomioikin informaatiopuolustuksen osana kyberturvallisuusstrategian uudistusta. Toisaalta se politiikallaan kasvattaa yhteiskunnan jakolinjoja, mikä ei ole eduksi hyökkäysten torjumiselle.

Uudella presidentillämme Alexander Stubbilla on paljon pelissä kansaa yhdistävänä voimana. Vihamielisten pyrkimysten torjuminen ja vastuu informaatiosodan kokonaistilanteesta kuuluu luontevasti “koko kansan presidentille” arvojohtajana ja puolustusvoimien ylipäällikkönä. Vaalikampanja paljasti, että Stubb itse kokee tehtävän omakseen ja tarttunee siihen kaikin voimin.

Suomea suojaavat hyvä koulutustaso, medialukutaito ja yhteiskunnassa vallitseva luottamus. Historia auttaa näkemään naapurimme toiminnan todellisen luonteen. Tästä todistaa jo pitkään jatkunut kokonaisvarautumisemme.

Informaatiosodassa tehokkainta puolustusta on kognitiivisen resilienssin kasvattaminen. Perustana ovat laadukkaat koulutus ja sosiaali- ja terveydenhuolto. Yksilön resilienssiä parannetaan auttamalla häntä tunnistamaan, hyödyntämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan. Yhteiskunnan, yhteisöjen ja lähimmäisten tulisi tarjota tukea vaikeuksista selviytymiseen. Tietojen ja taitojen lisäksi myönteiset tunteet ovat olennaisia, sillä arvottomuuden, osattomuuden ja toiseuden kokemukset ovat otollista maaperää vihamieliselle vaikuttamiselle.

On katsottava peiliin. Omatkin poliitikkomme vääristelevät faktoja ja turvautuvat aggressiiviseen retoriikkaan luoden hyökkäyksille otollista tarttumapintaa. Epäluulo, eripura ja kyynisyys leviävät horjuttaen kansalaisten näkemystä ympäröivästä yhteiskunnasta ja maailmasta. Tässä sivistyksen arvoa – tietoa ja ymmärrystä sekä erityisesti sydämen sivistystä – ei voi liikaa korostaa.

Mahdollisuudet aktiiviseen ja vastuulliseen osallistumiseen lisäävät yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista. On siis tuettava niitä prosesseja ja toimijoita, jotka auttavat yksilöitä rakentamaan sosiaalista identiteettiään ja kiinnittymään yhteiskuntaan.

Median monilukutaitoa on parannettava koko väestön tasolla. Sen liittäminen monenlaiseen koulutukseen, myös varusmiespalvelukseen, on kannatettavaa. Kolmannen sektorin toimijat ja uskonnolliset yhteisöt voisivat valmentaa. Olennaista on tunnistaa valheellinen tieto ja varmistaa oikean tiedon saavutettavuus ja oikea-aikaisuus. Koordinointiin tarvitaan uusi toimija. Huoltovarmuuskeskuksessa onkin pilotoitu informaatioturvallisuuden osaamiskeskusta.

Suomen tulisi tehdä kaikki voitava lännen rintaman vahvistamiseksi. Ukrainan voitto sodassa Venäjää vastaan on yhteinen etu ja luovuttamaton tavoitteemme.

VeikkoPoyhonen
Helsinki

Opetusneuvos. Kasvatustieteitten lisensiaatti. Näkövammainen pappi, eläkkeellä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu