Kunnallisvaalit arvojen toteutuma

Seuraamme tarkkaavaisina, millaisia suunnitelmia puolueet tekevät kunnallisvaaleja varten. Puolueet ovat toimijoita vaalien järjestämisessä. Yksittäisillä puolueilla on arvomaailma, jonka muut puolueet ovat pääsääntöisesti oppineet tuntemaan.  Puolueiden on tarkoin arvioitava tilannetta silloin, kun vaalikaudella tapahtuu henkilöiden siirtymisiä puolueesta toiseen. Vaaleissa vaaliehdokkaat ovat puolueiden edustajia ja toteuttavat edustamiensa puolueiden arvoja. Puolueiden saavuttama poliittinen luottamus punnitaan, kun neuvotellaan vaalien jälkeisistä toimista. Ennakkomainonnassa ja luottamushenkilöpaikkojen jakamisessa on toimittava oikeudenmukaisesti. Muun muassa kokemusta on arvostettava.                                                                                                                          

Vaalitoiminnan yhteydessä esitetään usein lupauksia, joiden tarkoituksena on saada kannatusta. Myöhemmin saatetaankin huomata, että lupaukset ovat kaukana käytännön toteutuksesta. Vanhuspalvelulain eri vaiheet ovat tästä esimerkkinä. Vaaleissa ehdokkaiden on osattava vastata kysyjille moniin sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan kysymyksiin. Ihmisiä kiinnostavat ulkopolitiikan asioissa jatkuvasti esillä olleet Euroopan unionin valtioiden talouskysymykset ja nyt jopa Euroopan keskuspankin toiminta. Miten taloudelliset kysymykset heijastuvat Suomeen?

 

Ihmisiä koskettavat sisäpolitiikan asiat kuitenkin hyvin läheltä. Tehdäänkö pakolla kuntarakenneratkaisuja vai tapahtuvatko mahdolliset rakennemuutokset vapaaehtoisuuden pohjalta? Miten ambulanssi- ja taksiliikenne toimivat haja-asutusalueilla? Saavatko lapset ja nuoret lähikoulun koulutuspalveluja vai odottavatko heitä pitkät koulumatkat? Ihmiset ovat kiinnostuneita myös siitä, miten huolehditaan haja-asutusalueiden tiestön kunnosta. Ihmisille läheisiä asioita ovat myös julkinen liikenne. Miten helppoa tai vaikeaa on päästä julkisilla kulkuneuvoilla syrjäisestä asuinpaikasta kunnan keskustaan hoitamaan asioita?

 

Suuri yhteiskunnallinen kysymys on se, miten sosiaali- ja terveydenhuolto kokonaisuudessaan hoituu jatkossa. Miten vanhuspalvelulaki tulee toimimaan ihmisten hyväksi? Tärkeä ratkaistava kysymys on myös omaishoitajien tilanne, joka vaatii jo toimia. On mietittävä aina päätösten seurausvaikutuksia. Yhteiskunnan päätöksentekoa on arvosteltu, kun tarvittavien lakien säätämiset ovat siirtyneet vaalien yli. Eduskuntavaalit otetaan tarkoin huomioon valtasuhteita jaettaessa. Yhteiskunnassa on turvattava eri väestöryhmien palvelut, jotka ovat yhteydessä päätöksenteon arvoihin. On kuunneltava tarkkaan palvelujen tarvitsijoita.  Palvelujärjestelmän kokonaisuuden on edistettävä hyvinvoinnin kehittymistä. Päätöksillä voidaan vähentää ihmisten luottamusta, joka on yhteydessä esimerkiksi virkanimityksiin. 

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu