Veteraanien kuntoutuksella kiire

 

Olen seurannut monia vaalipaneeleja, muun muassa äskettäin Kuopion kaupungintalolla. Keskustelu käsitteli kaikkia koskettavia terveyspalveluja. Niiden kohdalla avasin terveyspalvelujen yksityistämiskysymyksen, jonka seurausvaikutuksia on mietittävä huolella. Veteraanien kuntoutusasiat kuuluvat terveyspalvelujen piiriin. Ihmettelen, kun tilaisuuden puheenjohtaja sivuutti hätäisesti veteraanien kuntoutusasian. Panelistit eivät saaneet esittää omia näkemyksiään puheena olevassa asiassa. Tilaisuudessa keskusteltiin Kuopion sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä melko yleisellä tasolla, kun siitä puuttui valtakunnan tason näkymät.                                                                                                           

 

Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen jää leijumaan ilmaan, kun valtakunnan tasolla ei ole saatu aikaan luvattuja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusesityksiä. Kuntarakenneasiat ovat myös levällään. Sosiaali- ja terveydenhuollon suurten kysymysten on kuljettava yhdessä kuntarakenneuudistusten kanssa. Suunnittelu ja päätöksenteko vaikuttavat saatavilla olevien tai saavutettavissa olevien palvelujen laatuun, palvelujen turvallisuuteen ja palveluyksikön toimintavarmuuteen. Esimerkiksi terveyspalvelut ovat yhteydessä siihen, miten hyvin veteraanien kuntoutukseen tarkoitetut rahamäärät kohdentuvat heille. Tässä kohdassa on ilmennyt päätöksenteon puutteita. Vaalipaneeleissa olevilla henkilöillä pitäisi olla näkemystä päätöksentekoon liittyvistä asioista.

 

Vaalipaneeli oli myös vähän aikaa sitten Kuopion musiikkikeskuksessa, jossa oli YLE:n ja Savon Sanomien yhteinen tapahtuma. Vaalipaneelissa oli mukana muun muassa puheenjohtaja Jyrki Katainen ja puheenjohtaja Juha Sipilä. Panelisteja näytti kiinnostavan perheen tukemista koskeva kysymykseni. Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuilla on artikkelini: ”Perheet tukemisen arvoisia”. Uusi Suomi järjesti seuraavana päivänä kunnallisvaalikiertueen Kuopion valtuustosalissa. Keskustelussa nostin esille veteraanikuntoutusrahat, joita Kuopio on joutunut palauttamaan. Tämä merkitsee sitä, että kaupungin vastuuhenkilöillä ei ole ollut asioiden hoito hallinnassa.                 

 

Vastuuhenkilöiden olisi pitänyt ottaa yhteyttä veteraanijärjestöihin, joilla on tieto kuntoutusta tarvitsevista veteraaneista. Tässä kohdassa ei ole perusteltua sanoa, että veteraanit eivät ole osanneet hakea avustusta. Voivatko kaikki veteraanit itse hakea? Luodun organisaation olisi pitänyt ottaa yhteyttä veteraaneihin, jolloin asia olisi hoitunut. Organisaation tulee olla palvelujen tarvitsijoita varten eikä päinvastoin. Kuopion valtuustosalissa olen esittänyt myöhemmin vaalipanelisteille kysymyksen niin sanotusta tuetusta työllistymisestä, jota koskevissa konferensseissa olen esiintynyt ulkomailla.

 

Uusi Suomi on huomioinut Kuopion valtuustosalissa 2.10.2012 esittämäni veteraaneja koskevan asian. Otsikko on ”Veteraanien tukirahat jäivät saamatta: ”Eivät osanneet hakea”. Uuden Suomen verkkosivuilla olevaa tekstiä on kommentoitu. Olen kirjoittanut aiheesta myös artikkelin ”Veteraanien kuntoutusrahat esille Kuopiossa”, joka on julkaistu Uuden Suomen ja Savon Sanomien verkkosivuilla. Monet henkilöt ovat lukeneet artikkelini ja kommentoineet. Omalta sivultani http://www.veikkovilmi.fi pääsee linkkien kautta lukuisiin kirjoittamiini artikkeleihin. On perusteltua kiirehtiä otsikon mukaisesti veteraanien kuntoutusta, johon alla oleva teksti osin vaikuttaa.

 

Kuntavaalikiertue 2012

Merkittävä osa veteraaneille merkityistä kuntoutusrahoista on jäänyt Kuopiossa käyttämättä, koska veteraanit eivät ole olleet tietoisia eduistaan. Syyttävä sormi osoittaa Kuopion kaupungin suuntaan, sillä se ei ole tiedottanut tarpeeksi selkeästi, miten kuntoutustukea voi saada.

Asian nosti esiin tietokirjailija, kunnallisvaaliehdokas Veikko Vilmi Uuden Suomen kuntavaalikiertueen Kuopion tilaisuudessa. Käyttämättä jääneiden rahojen yhteissumma liikkuu kymmenissä tuhansissa euroissa.

– Veteraanit eivät ole osanneet hakea avustusta kattavasti, mutta onneksi käyttämättä jääneet rahat siirretään ensi vuoden pottiin. Tietenkin on ikävää, että näin on kuitenkin päässyt käymään, harmitteli tapahtunutta panelisti ja kuntavaaliehdokas Marko Auvinen (vihr.).”

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu