Hallitus ja oppositio tapaavat

Poliittisessa toiminnassa on tärkeää  luottamus. Hallitus on vakuuttanut oppositiolle
tavoitteitaan. Eduskunnan kyselytunneilla on perätty, mitä hallitus aikoo tehdä.                                                                                 Nyt aiotaan keskustella
suurten kysymysten ratkaisuista. On kiinnostavaa nähdä, miten asiat etenevät. Ihmiset
pohtivat osapuolten lähestymistä ja tilanteen muutosta, sillä hallituksella on hyväksytty
hallitusohjelma. Velkaantumisen pysäyttäminen, sote-asiat ja kuntarakenneasiat ovat
olleet julkisesti esillä.                                                                                                                         

Eduskunnan kyselytunnit ovat hallituksen tenttejä: oppositio
esittää kysymyksiä ja haluaa, että hallitus vastaa. Puheenjohtaja johtaa
opposition ja hallituksen välistä vuorokeskustelua, jota seurataan tarkkaan.   Hallituksen
vastaukset ovat usein vastakysymyksiä: ”Miten oppositio hoitaisi puheena
olevan  asian?” Puheenjohtajan on  oltava tarkkana, että kysymykset ja
vastaukset kohtaavat sovituissa aikarajoissa. Demokraattisten pelisääntöjen noudattaminen
lisää hallinnon luottamusta. Kun on seurannut kyselytunteja, asioiden johdonmukaisuus
on osittain horjunut.

 

Kun hallitus ja oppositio tapaavat kasvokkain,  keskustelu saattaa edetä seuraavaan tapaan:

 

– Meillä
on nyt vaikeat ajat. Mitä tehdään? Tässä ovat tilastot, jotka osoittavat
kehityksen kulkua, missä mennään. Mitä arvelette? Teidän vuoronne lausua
asiasta jotain.

– Aiotteko siirtää hallitusohjelmassa sopimanne asiat meille ja
ensi vaalikaudelle, vieläpä  sitoa meidät?
Onko tämä ”pelin politiikkaa”? Tämä peli ei oikein sovi meille. Olemme
”vaaliriippuvaisia”? Vaalit antavat suunnan, jonka mukaan on parasta
edetä. Niin, miten tämä keskustelu jatkuu?

– Jos olette samaa mieltä meidän kanssamme, olette vastuullisia ihmisten
 asioiden hoitajia. Silloin teitä
arvostetaan, kuten meitäkin.  Te olette myös
vastuullisia Euroopan unionin asioiden  hoitajia.
Mitä mieltä olette nyt?

– Kyllä
me olemme mielestämme hyviä eurooppalaisia ja  ihmisten asioiden hoitajia. Olemme tavanneet
ihmisiä ja kuunnelleet heitä. Oletteko te tehneet samoin?

– Vastasitte
jollakin tavoin kysymykseemme. Elämme niin vaikeita aikoja: on  tosi kysymyksessä. Mitenkä tässä selvitään?
Mitä siinä hallitusohjelmassa olikaan?   Miten hankalia  ne laajemmat ympyrät olivatkaan?  Kysymmekö konsulteilta, kun teistä ei näytä
olevan oikein apua? Kiitokset, kun teillä oli aikaa tähän tapaamispalaveriin.

 

 

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen
tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

 
Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu