Hallitus ja oppositio käsikkäin

Sosiaali-
ja terveydenhuollon asiat tulevat hallituksen kehysriiheen. Hallitus kiittänee
oppositiota sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevien solmujen avaamisessa. Oppositio
huomasi, että sosiaali- ja terveydenhuollon asioihin on löydyttävä ratkaisut. Hallituksen
toiminta on ollut opposition mielestä hitaanlaista. Oppositio arveli ehkä niinkin,
että ongelmaiset asiat ovat heti itsellä edessä seuraavalla hallituskaudella.
Vaalit kertovat tarkemmin, mitkä puolueet ovat silloin poliittisia vetovastuunkantajia.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut, jotka tapahtuivat hallituksen ja
opposition välillä, olivat yllättäviä. Hallituksellahan on hallitusohjelma,
joka on päätöksenteon ohjenuora.                                                                                                                          

On
harvinaista, että oppositio tulee hallituksen avuksi, kun asiat mutkistuvat. Enteileekö
asioiden kulku mahdollisesti hallituskuvioita vaalien jälkeen? Monet
arvioitsijat pohtivat asioita tuolla tavoin. Hallituksen nykyistä taivalta
oppositio on todella helpottanut. Miksi eduskunnan kyselytunneilla opposition on
pitänyt perätä sosiaali- ja terveydenhuollon asioita, kun ajatellaan syntynyttä
lopputulosta? Välikysymyksiäkin on käytetty asioiden eteenpäin viemiseksi. Nyt
on perusteltua kysyä, miksi ei löydetty nykyistä ratkaisua aikaisemmin? Energiaa
olisi säästynyt kaikilta toimijoilta.  

 

Sosiaali-
ja terveydenhuollon uudistusesitys ja säädettävä laki olisi nyt pitemmällä ja vaikuttamassa
ihmisten elämään, jos asiat olisivat hoituneet toisin. Erilaiset  kannanotot ovat yhteydessä hallituksen ja
opposition lähentymiseen ja ”iloisiin ilmeisiin”, jotka ovat
välittyneet viestintävälineiden kautta. Kunnat ovat joutuneet antamaan lausuntojaan sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistuksesta, vaikka on ilmennyt perustuslaillisia ongelmia. Perustuslailliset
lähtökohdat ovat ensisijaisia, kun lakeja valmistellaan.                                                                                                         

Sosiaali- ja terveydenhuollon malli kehitettiin opposition
myötävaikutuksella.  Malli
hahmottaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden. Tämä tarkoittaa sitä,
että perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon
järjestämisvastuu yhdistetään. Malli sisältää kaksi pääulottuvuutta eli
sosiaali-  ja terveydenhuollon, joista
palveluista huolehditaan. Terveydenhuoltoa on korostettu. Malliin kuuluvan toisen
ulottuvuuden eli sosiaalihuollon on myös saatava hyvät toimintaedellytykset. Sosiaalihuollon
kehittämisen osuus voi jäädä alakynteen voimavarojen jaossa, kun palveluja tuotetaan
ja rahoitetaan. Tämä on mahdollista, kun uusi, laaja toimintamalli otetaan
käyttöön.

 

Kehysriihessä puidaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä.
Omaishoitajakysymykset ovat muun muassa puhuttaneet palvelujen tarvitsijoita. Ennen
vaaleja luvataan herkästi: – Omaishoitajien kysymykset on tietenkin, ehdottomasti
ratkaistava. Kun vaalit ovat menneet, lupaukset unohtuvat monien ihmisten
mielestä. He seuraavat tarkkaan, miten asioita pannaan tärkeysjärjestykseen.  Nyt mietitään myös, miten viisi alueellista
organisaatiota ja niiden alueilla toimivat kunnat toimisivat parhain päin
ihmisten hyväksi. Hallitus ja oppositio ovat yhdessä poikkeuksellisesti
ottaneet haasteen vastaan.

 

 

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

Kuopio 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu