Hallitus muutoksessa

Hallintoa koskevat henkilökysymykset
ovat kiinnostavia. On yritettävä pysyä ajan tasalla hallituksen muutosten tarkasteluissa.
 Pääministeri on vaihtumassa. ”Kuka
on seuraaja”, kysytään. ”En lähde minnekään”, on aikaisemmin kuultu.
Nyt on pohdittava hallituksen toiminnan jäntevyyttä ja koostumusta, joka
kasattiin ja nimitettiin kolmisen vuotta sitten. Hallitus rupesi  toteuttamaan innokkaasti yksityiskohtaista
hallitusohjelmaansa: sosiaali- ja terveydenhuolto ja kuntarakenneasiat on ”pantava
uusiin puitteisiin”.                                                                                                            

Kolmen vuoden kuluttua hallitus huomasi
vaikeudet:  ohjelma on
liian kunnianhimoinen, sitä ei voidakaan toteuttaa alkuperäisten tavoitteiden
mukaisesti. Tämä johtui siitä, kun hallitus ei kuunnellut tarpeeksi varoittavia
arviointeja. Perustuslailliset kysymykset nousivat esiin. Vaativissa
hankkeissa oli lopulta keskusteltava myös opposition kanssa. Kansalaisten
hyvinvointiasioita on vietävä vastuullisesti yhdessä eteenpäin. Keskustelut olivat
aikaisemmin tapahtuneet pääasiassa välikysymysten kautta. Hallituksen toiminta on
yhteydessä johtajuuteen. Johtajuuskysymys on jäänyt julkisuuden viestinnässä
vähemmälle huomiolle.                                                                                                                

Tarvittaisiin palstatilaa, jos kerrottaisiin  hyvin hallituksen henkilömuutoksista aiheutuvia
johtajuusvajeita. Palvelualueen johtaminen on haasteellinen etenkin vastavalitulle
henkilölle, ”uudelle johtajalle”. Hallituspuolueiden ministereitä on eronnut
ja kierrätetty. Jotkut ministerit hoitavat uudelleen entisiä edustajan
tehtäviä. Eräät ministerit ovat hakeutumassa Euroopan
parlamenttiin. Ovatko ministerinvaihdokset kohta taas ajankohtaisia? Julkisuudessa
pohditaan ja arvioidaan ministerien johtajuutta ja tehtäväosaamista.

Eduskunta
valvoo perustuslain säädösten mukaisesti organisaatioita ja niissä tapahtuvia
muutoksia.  Se valitsee hallituksen ja
hallituksen johtajan, pääministerin. Tasavallan presidentti on nimittänyt hallituksen.
Olisi mielenkiintoista kuulla, miten hallituksen nimittäjä arvioisi hallituksen
nykytilannetta ja hallituksen nimittämishetkeä toisiinsa. Ovatko hänen
mielestään aikaisemmat hallitukset olleet toimivampia laadukkuuden suhteen? Miten
hyvin nykyinen hallitus on edustanut koko kansaa hyvinvoinnin kannalta? Mitä
tapahtuu hallituksen henkilövalinnoissa, kun Euroopan parlamenttivaalit ovat ohi?
Viestintävälineet hoitanevat oman roolinsa luotettavasti. 

 

 

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

 

Kuopio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu