Pääsiäinen lopuillaan

Pääsiäisen
sanomaa on välitetty monella tapaa. Sunnuntainen lento-onnettomuus vei ajatukset
onnettomuuspaikalle. Pääsiäisen kertomukset muistuvat mieleen vaikeiden asioiden
kohdalla. Onnettomuudessa menehtyneiden omaisten ”tuska on ollut käsin
kosketeltava”. Suuri kysymys on, miksi tällaista tapahtuu. Mitkä ovat
vastaukset? Kysymykset ovat erittäin läheisiä onnettomuudessa menehtyneiden
omaisille.   Hiljaisen viikon ”piinaviikko” on ikään
kuin jatkunut sunnuntaista eteenpäin, vaikka pääsiäisen sanoma kertoo aivan muuta.
Pääsiäispäivänä liturginen väri on valkea, surun väri on puolestaan musta. Onnettomuudessa
menehtyneiden omaiset tarvitsevat monenlaista tukea.                                                                                                                                        

Musiikki
vahvistaa pääsiäisen sanomaa. Pääsiäisvirret ovat tätä tehtävää varten.
Virsitekstit voivat olla lyhyitä ilmauksia: ”Kristus on noussut kuolleista,
kuolemallaan kuoleman voitti.” Sopiva melodia syventää tekstien sanomaa. Onnettomuudessa
menehtyneiden omaiset löytänevät tukea hyvästä musiikista, jos heillä on voimia
kuunnella sitä. Musiikin tekijät ovat luoneet musiikkinsa omakohtaisen tunnetilan
vallitessa. Musiikin sävelkulut vievät kuulijat sellaiselle tunnetasolle, jota kiireisessä
elämänrytmissä elävät tarvitsevat.                                                                                         

Musiikin
sävelkulut vaikuttavat, kuten Johann Sebastian Bachin Matteus-passio, jossa kuvataan
Kristuksen kärsimyshistoria. Kyseinen musiikkiesitys sopii erittäin hyvin pääsiäisen
hiljaiselle  viikolle. Monet kuuntelivat ja
katsoivat tämän suurteoksen, joka esitettiin televisiossa. Televisiota on
kiitettävä lähetetystä ohjelmasta. Matteus-passion musiikkiesitys jakaantuu
kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa ovat ehtoollisen asettaminen ja Jeesuksen vangitseminen.
Toisessa osassa ovat Jeesuksen oikeudenkäyntiä koskevat tapahtumat,
ristiinnaulitseminen ja hautaaminen.                                   

Johann
Sebastian Bach oli Leipzigin Tuomaan kirkon kanttori. Hän valmisti musiikkisävellyksensä
oman kirkon kuorolle.  Sävellyksen
esittäminen on ollut haastava tehtävä, jonka arvioinnin saattoi tehdä äskettäin
kuullun ja nähdyn esityksen perusteella. Usein puhutaan matemaatikko Carl
Friedrich Gaussista, joka on pohtinut pääsiäisen paikkaa kalenterissa. Johann
Sebastian Bach on miettinyt puolestaan nuottien järjestystä viivastolla. Hänen tekemänsä
Tuomas-passio on musiikillisesti erittäin korkealaatuinen tuotos, jota
arvostetaan. Bachin musiikkia kuullessa juolahtaa mieleen matematiikka. Melko
usein on todettu, että musiikillisesti lahjakkaat ovat myös matemaattisesti
lahjakkaita.

Tässä kirjoituksessa käsiteltiin pääsiäistä asetetun tehtävän
mukaisesti.  Kirjoitus valmistui toisena
pääsiäispäivänä. Kirjoituksen sisältö on keskustelun avaus, jota lukijat
arvioivat. Lukijat laajentavat esitettyjä asioita omakohtaisen ajattelun, tietämyksen
ja kokemusten perusteella. Tässä kirjoituksessa mainittiin myös pääsiäispäivän ikävästä
lentoturmasta, joka on vaikuttanut suuresti onnettomuudessa menehtyneiden
omaisiin. Kyseinen tapahtuma on läheinen jokaiselle,
joka pohtii inhimillisen elämän kysymyksiä.

 

 

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

 

 

Kuopio

 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu