Vaalit mielessä

 

Monenlaisista asioista puhutaan ja kirjoitetaan.  Henkilökuvat kiinnostavat Euroopan parlamenttivaalien lähestyessä. On kuultu selostuksia poliittisten organisaatioiden vaiheista ja on osallistuttu seminaareihin. Osallistujat sulattelevat esitysten antia mielellään ruokailun yhteydessä, tässä ehkä yllättävästikin.

– Esitykset olisivat voineet olla vuorovaikutteisempia kuulijoiden kannalta. – Kun olemme nyt ruokailemassa, tulee mieleen pari sanaa. – Tarkoitatko, miten ruoka-sana ja ruis-sana taipuvat eri sijamuodoissa? – Kielenhuolto hyväksyy muutoksia. – Tämä keskustelu on  melko puiseva, jos mennään kielenhuollon puolelle. – Tarkoitus on puhua enemmänkin ruokahuollosta, miten se toteutuu yhteiskunnassa käytännön tasolla. – Ruokajonot ajatteluttavat. Kenen on vastuu?

– On mietittävä huolella, mitä tapahtuu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, puhumattakaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. – Ovatko maamme suuret kysymykset hallinnassa? – Hallitus on ollut melkoisessa myllerryksessä. – Sinä olet todennut kuvaannollisesti ja puhuttelevasti, että "Suomen laivan ruorin on oltava luotettavissa käsissä, kun laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä. – Miten tuon lausuman kukin ymmärtää?                                                                                                                                                       

– Monenlaista ruokaa näyttää olevan tarjolla ja riittävästi. – Ruokailussa on mahdollisuus mennä kahteen jonoon pöydän molemmille puolille ja valita ruokavälineet, lautasliina ja ruoka. – Tässä kohdassa muistuvat mieleen taas ruokajonot, joita esiintyy. Miten ne koskettavat päättäjiä? – Tässä oleva keskustelu on nostanut esiin kysymyksiä, joihin on vastattava. – Aina ollaan jossakin ruokapaikassa ja -jonossa, joiden laatua on arvioitava hyvinvoinnin kannalta.  

– Tässä ruokailussa pöydän tuo puoli näyttää hyvältä. – Miksi juuri tuo puoli? – Katsoin, kummalla puolen pöytää on vähemmän lautasia. – Millaisia pöytiä niitä onkaan?  – Niin, millä puolella pöytää on vähemmän lautasia, sillä puolella on vähemmän ruokaa. Olet varmaan seurannut tarkkaan, miten poliittisissa kysymyksissä selitellään ja perustellaan asioita. Miten hyvin ne ovat vakuuttaneet sinua? – Niin sanotut "ruokalautaset" ovat melko usein riittämättömiä. Yhteiskunnalla on vastuunsa.                       

– Demokraattisessa järjestelmässä valintoja ja päätöksiä tehdään lopulta kahdesta vaihtoehdosta. Miten käynee lähiaikoina tapahtuvissa puolueiden puheenjohtajakysymyksissä? – Kohta ovat myös Euroopan unionin parlamenttivaalit. Miten suuri tai pieni on tuleva äänestysvilkkaus? – Toukokuun lopulla sen tiedämme. Tiedämme myös hallituksen kuulumisia. – Oletko mukana jossakin vaalilautakunnassa hoitamassa tehtäviä? Hyvää vaali-innostusta.

 

 

Terveisin

 

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija 

http://www.veikkovilmi.fi                                                                                   

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu