Suomen laiva

 

Nyt ollaan kiinnostuneita tilaisuuksista, joita järjestetään Euroopan parlamenttivaalien merkeissä. Vaalien ennakkoäänestys on ajallisesti melko lähellä. Eri tapahtumissa kuunnellaan puheita hyvinvointiyhteiskuntaa koskevista saavutuksista ja parannusehdotuksista. Tilaisuuksissa on tietty ohjelma, jonka lomaan on sisällytetty erilaisia kestityksiä. Ilman niitä puheiden anti tuntuisi kuulijoista ehkä vähemmän tärkeältä. Kestitysten aikana sulatellaan kuultua: – Nämä ovat meidän arvojamme ja johtoajatuksiamme, joiden mukaan toimimme. Pukeutumisella on välitetty myös poliittista sanomaa.

Voidaan kysyä, "mihin ollaan menossa", jos päätökset ovat arvoiltaan sellaisia, joita on vaikea tukea. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiat sosiaali- ja terveydenhuollon asioiden ohella ovat haasteellisia yhteiskunnan toimijoille. Päätöksenteon on vastattava selkeästi kysymykseen, millä tavoin on tarkoitus viedä asioita eteenpäin. Monessa yhteydessä on todettu kuvaannollisesti, että "Suomen laivan ruorin on oltava luotettavissa käsissä, kun laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä". Perusteltu kysymys on, miten vastuuhenkilöt ymmärtävät ja sisäistävät  kyseisen periaatteen.                                                                                                                                                                                                   

Äänestäjät ovat heterogeenista väkeä. Heillä on vaikeuksia hahmottaa ehdokkaiden poliittista sanomaa, kun edustajat esittävät asioitaan peitellysti. Esillä olevat aiheet nostavat esiin kysymyksiä. Hallituksen myllerrys on puhuttanut, kuten on havaittu. Ovatko linjakysymykset hallinnassa?   Äänestäjät toivovat, että puolueilla olisi suurissa asioissa jonkinlaista yhtenevyyttä. Mieleen on noussut myös arkinen asia, "syötävä". On pohdittava, miten suurta kestitysten sponsorointi voisi olla.  Mikä on niin sanottu kohtuus?

Tässä kuvattiin eri tavoin poliittista toimintaa.  Pukeutumisen käyttö poliittisiin tarkoituksiin ei ollut aikoinaan korrektia ulkopolitiikan hoitoa. Poliittista solmua oltiin ikään kuin kiristämässä poliittisen solmun avaamisen sijaan Ukrainan kysymyksessä.  Jokainen asioita seuraava henkilö muistaa hyvin parin kuukauden takaisen viestityksen, jota ei unohda. Sovitut ulkopoliittiset tapaamiset olisi pitänyt myös hoitaa. "Oppimestarina esiintyminen" ei ole hyväksi maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Asioita on hoidettava syvällisesti harkiten.

 

 

Terveisin

 

 YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

                                                                                   

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu