Suomen linja

 

Suomi on linjannut ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa. Jos päätöksenteko olisi toisin, määräykset tulisivat muualta. Tehtyjä päätöksiä on pohdittava liittovaltion käsitteen näkökulmasta. Kyseinen käsite on analysoitava perusteellisesti. Poliittisten päätösten ymmärtäminen on yhteydessä mahdollisten seurausten hahmottamiseen. Yhteiskunnan päätöksenteko on yhteydessä arvolähtökohtiin, jotka ohjaavat taloudellisten ratkaisujen tekemistä.  Millaisia arvoja Suomi tukee Euroopan unionissa?                                             

Taloudellisten tunnuslukujen ja ennusteiden laatimiset ovat olleet puutteellisia, vaikka tutkimusta on tuettu muun muassa taloudellisesti. Onko kysymys ammattitaidosta? Mihin suuntaan Eurooppaa viedään, kun ratkaisuja tehdään? Liittovaltiokehitys on edennyt vähin erin Euroopan unionissa. Tulkinta lienee perusteltu, kun päätöksenteon tapahtumia arvioidaan. Euroopan kysymykset kiinnostavat kansalaisia.

Tiedotusvälineiden on kuvattava tarkoin Euroopan unionin päätöksentekoa. Kansalaiset tarvitsevat informaatiota päätösten seurausvaikutuksista. Mitkä Euroopan unionin päätökset kuvannevat liittovaltion tunnuksia?  Kansalaiset eivät halua olla syrjässä, kun tärkeistä asioista on kyse. Kysymyksiä ovat lisäksi ne, miten rakentavasti Suomi toimii Ukrainan tilanteen rauhoittamiseksi. Ukrainan kansalaiset arvioivat ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa omista lähtökohdistaan, kuten mekin olemme tehneet.                         

Suomi on arvioinut omalla kohdallaan liittoutumattomuuden merkitystä, jota muut ovat arvostaneet. Suomea on tarvittu esimerkiksi rauhanvälitystehtävissä.  Liittoutumattomuuspolitiikka on ollut etuna tehtävien hoitamisessa. Jotkut ovat sitä mieltä, että Suomi ei olisi liittoutumaton maa. Suomi on Euroopan unionin jäsen, mutta ei ole liittoutunut sotilaspoliittisesti. Suomi on toteuttanut omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa, josta muut ovat hyötyneet. Lisäksi maamme toimii monissa ulkomaisissa organisaatioissa.                                                                                                       

Suomen kannattaa vaalia arvostettua liittoutumattomuuden statusta  ulko- ja turvallisuuspolitiikassaan. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen sanoman on oltava selkeää ulkoapäin arvioidenkin. Sovitut ulkopoliittiset tapaamiset on muun muassa suoritettava. Viestimien avulla on välitettävä Suomen kanta asioihin, mitä ne todella sisältävät. Vääriä johtopäätöksiä ei saa syntyä.

Tietoturvajärjestelmien on oltava luottamusta herättäviä ja pidettävä mielessä reaalipolitiikka asioiden hoidossa. Jotkut ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat kannanotot huolestuttavat. Päätösten seurauksia on arvioitava etukäteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja työllisyyden hoitaminen on haasteellista Euroopassa. Monissa maissa köyhyysongelmat ovat erittäin suuria. Heijastusvaikutukset ovat huomattavia.   

Suomen mottona ulko- ja turvallisuuspolitiikassa voisi olla kysymys, "miten luotettavissa käsissä Suomen laivan ruori on, kun laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä". Syvällinen vastaus on ajankohtainen nyt Euroopan parlamenttivaalien ja Ukrainan tilanteen aikoina ja muulloinkin. Mikä on Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen kanta Ukrainan tilanteessa? "Oppimestarina oleminen" ei ole oikeaa asioiden hoitamista.                                                                                                                         

 

Terveisin

 

 YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija                                                                                    

http://www.veikkovilmi.fi

 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu