Vaalit on pidetty

 

Euroopan parlamenttivaalit ovat takanapäin. Mitä vaalien tulokset kertovat päätöksenteolle, kun äänestysvilkkaus jäi alhaiseksi? Demokratia on yhteydessä organisaatioiden toimintoihin.  Demokratian käsitettä on pohdittava äänestyksen näkökulmasta, jonka perusteella päätöksiä organisaatioissa lopulta tehdään. Vaalien on edustettava kaikkia äänestysikäisiä kansalaisia. Vaaleja järjestettäessä puhutaan demokratiasta, mutta vaalien mentyä ohitse, demokratian käsite jää vähemmälle huomiolle.                                                          

Kun äänestysvilkkaus on alhainen, on mietittävä syitä tilanteeseen. Ajatellaanko mahdollisesti vaalien avulla saavutettavaa vaikuttamista? Onko syynä ehkä epätyydyttävä politiikka? Ei riittäne kysymysten vastauksina pelkästään, että "käykää äänestämässä". Tutkimusten avulla on selvitettävä syy-yhteyksiä äänestämättömyyteen. Vastausten on oltava selkeitä kehitettäessä demokraattista vaikuttamista, joka toteutuu muun muassa äänestyksen yhteydessä. Päätöksenteon vajetta esiintyy, kun arvioidaan Euroopan parlamenttivaalien äänestystuloksia.                                                                         

Jos äänestysvilkkaus on reippaasti alle puolet mahdollisesta, päätöksenteon luotettavuutta on arvioitava. Päätöksenteon tulee edustaa kaikkia äänioikeutettuja kansalaisia. Käykö niin oikeasti, kun reippaasti yli puolet eivät äänestä? Demokratian käsite sisältää ajatuksen, että "kansa hallitsee". Äänestysvilkkaus on erittäin alhainen Euroopan parlamenttivaaleissa. Voidaanko sanoa vakuuttavasti, että "kansa hallitsee" päätöksenteon kokonaisuutta? Euroopan parlamenttivaalien tuloksia on seurattava ja verrattava toisiinsa.                                   

Puhutaan eurooppalaisista yhteisistä arvoista, joiden merkitystä on analysoitava. Millaisia  arvoja todellisuudessa kannatetaan, kun äänestysvilkkaus on alhainen? Mihin suuntaan Eurooppa on menossa, kun yleistä kehitystä arvioidaan Euroopan parlamenttivaalien näkökulmasta? Ovatko kaikki äänestysikäiset kansalaiset tukemassa niin sanottua liittovaltiokehitystä? Joidenkin kannanotot ovat olleet julkisuudessa sen suuntaisia. Esitettyjä lausumia on arvioitava huolella.

Euroopan parlamenttivaalit osoittautuivat henkilövaaleiksi. Ennen vaaleja äänestäjät miettivät asioita: "Saisiko tuo henkilö äänensä kuuluviin monista edustajista koostuvassa Euroopan parlamentissa? Millaisia arvoja hän edustaa? Miten ehdokas ymmärtää liittoutumattomuuden käsitteen, joka on ollut muiden arvostama Suomen tunnus maailmalla?" Kansalaiset miettivät myös kysymystä, "miten luotettavissa käsissä Suomen laivan ruori on, kun laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä". Miten kysymys sisäistetään ajankohtaisen vaalitapahtuman siirryttyä historiaan. Olisiko historiasta opittavaa?                                           

Suomen hyvinvointiyhteiskunta askarruttaa kansalaisia: "Nämä ovat meidän periaatteitamme, joiden mukaan yhteiskuntaa on kehitetty. Miten poliittinen sanomamme välittyy muille?"  Sosiaali- ja terveydenhuollon ja työllisyyden kunnollinen hoitaminen on haasteellinen tehtävä Euroopassa. Monissa maissa köyhyysongelmat ovat suuria, kuten on viestitetty julkisuudessa. Millä tavoin päätöksenteko vastaa ratkaistaviin kysymyksiin?

 

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija 

http://www.veikkovilmi.fi  

                                                                           

Kuopio

 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu