Lippujuhlan päivänä

Kansalaiset seuraavat ympärillä olevien tilanteiden kehittymistä. Ukrainan kysymys askarruttaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka koskettaa maanpuolustuksen toimintaulottuvuuksia. Julkisuudessa on kerrottu ilmavalvonnan kysymyksistä. Äskettäiset ilmavalvonnan tapahtumat ajatteluttivat. Miten sopusoinnussa ovat maamme ulkopuolella tapahtuvat ilmavalvontatehtävät, kun oma ilmatilakin vaatii jatkuvaa valvontaa? Voidaanko käytettävissä olevien  resurssien puitteissa ja harjoittelukäsitteen varjolla tehdä muualla ilmavalvontatehtäviä? Päätösten on oltava luottamusta herättäviä.                                                  

Ilmavalvonnasta huolehtiminen vaatii omien koneiden käyttöä ilmavalvonta-alueellamme. Onko varaa lähteä muualle harjoittelemaan? Toimintaresurssit on käytettävä harkiten.  Harjoittelua voitaneen tehdä kylliksi omassakin ilmatilassa. Onko toteamus liian pelkistetty? Aikaisemmin vähäteltiin ehkä naapurimaan ilmavalvonnan valppautta toimia. Nyt on noussut esiin oma ilmavalvontakin julkisuudessa olevien tietojen mukaan. Oman ilmatilan valvonta on ensisijainen, jonka puitteissa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa esimerkiksi hahmotetaan ja suunnitellaan. Esillä olevia kysymyksiä on pohdittava huolella.

Muualla tapahtuvat ilmavalvontaharjoitukset ovat merkittävä muutos ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ajatteluun. Toiminnalla on oltava yleinen tuki. Kansalaiset arvioivat sitä, miten päättäjät toimivat äskettäisten ilmavalvontatapahtumien opetusten johdosta. Onko tarkoitus jatkaa muualla tapahtuvaa ilmavalvontaharjoittelua? Riittääkö oman ilmatilan valvonta ja siinä harjoitteleminen vallitsevien resurssien puitteissa? Aikaisemmin tehtyjä päätöksiä voidaan tarkistaa opittujen kokemusten perusteella. On toimittava laaja-alaisesti eri vaikutusyhteydet ymmärtäen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei ole perusteltua hoitaa joidenkin organisaatioiden mieltymyskysymyksenä.                                                                                                                           

Henkilökohtaista pätevyyttä koetellaan ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Ei ole hedelmällistä toimia pelkästään niin sanottujen asiantuntijoiden näkemysten pohjalta. Oma ajattelukin vie asioiden hahmottamisessa pitkälle, jos kouluttautuu ja luottaa itseensä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan perussisältö ei saa jäädä pimentoon. Kokemuksesta on hyötyä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja monissa muissakin asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja työllisyyden kunnollinen hoitaminen on haasteellinen tehtävä koko Euroopassa. Monissa maissa köyhyysongelmat ovat suuria. Millä tavoin päätöksenteko vastaa ratkaistaviin kysymyksiin?

Tiedotusvälineiden on kuvattava seikkaperäisesti maamme omakohtaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme Euroopan unionin oloissa. Nämä ovat olleet lisäksi arvojamme, joiden mukaan yhteiskuntaamme on kehitetty. Perusteltu on myös kysymys, miten Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka jatkossa kehittyy. Miten ymmärretään liittoutumattomuus, jota muut maat ovat arvostaneet maailmalla? Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on otettava jatkuvasti kantaa peruskysymykseen, "miten luotettavissa käsissä Suomen laivan ruori on, kun laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä". Miten yksiselitteisesti poliittinen sanomamme välittyy muille?   

 

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi
 

Kuopio

 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu