Ulkopolitiikka ja kutsut

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan muotoutumista seurataan tarkkaan. Tehtyjen päätösten perusteluja arvioidaan.  Havainnoidaan esimerkiksi sitä, ketkä osallistuvat ja ketkä eivät "voitonpäivän paraateihin". Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on tärkeä pohdittava sana: "ajautuminen". Kohdataanko pikku hiljaa tilanne, jonka ei ehkä haluttaisi toteutuvan? Eduskunnalla on tärkeä rooli päätöksenteossa. Millaisena se näkee ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisällön jatkumisen?

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat tapahtumat herättävät keskustelua ja kysymyksiä, joita voidaan esittää muun muassa seuraavaan tapaan:

Ulko- turvallisuuspolitiikka on alue, josta on "heitetty ilmaan" monenlaisia  kannanottoja viime aikoina. 

Liittyykö tuo sanallinen vertaus jotenkin tapahtuviin ilmaharjoituksiin?  

Isäntämaatukisopimuskin on olemassa. Mitä se perimmältään tarkoittaa?                                                                                                               

Kun ilmaharjoitusten perusteluja arvioidaan,  niiden ohessa kiinnostavat myös julkisuudessa esillä olleet  laivastovierailut.  

Miten esitetyt asiat tukevat maamme turvallisuuden tunteen kehittymistä?                                                         Mihin suuntaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka on menossa?                      

Kun ulko- ja turvallisuuspolitiikassa "prosessit käynnistyvät", hallitaanko ne "itsenäisin toimin" vai vievätkö ne mukanaan. Mitä mieltä on ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta esillä olleista kysymyksistä?  

Kun ulko- ja turvallisuuspolitiikan laatua arvioidaan, on kysyttävä,  "millaisissa käsissä Suomen laivan ruori on, kun laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä".                                                           

Ovatko vastuuhenkilöt sisäistäneet tuon haasteellisen kielikuvakuvan?                                                       

"Suomen laiva saattaa ajautua karille", jos  ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei kylliksi harkita.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on pitkäjänteistä työtä, jonka "kestävyys  linjataan" eduskuntavaaleissa.

Äänestäjät tukevat niitä ehdokkaita, joilla on kokonaisnäkemys ulko- ja turvallisuuspolitiikan harjoittamisesta.

Äänestäjät ratkaisevat valittujen kautta sen, millainen on perusteltu  maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikka.

Julkisuudessa esitettyjä ilmaharjoitusten perusteluja on arvioitava. Aikaisemmin on todettu esimerkiksi, että ilmaharjoituksia arvioidaan sen jälkeen, kun virallinen kutsu on saatu.

Kutsun saaja arvioi aina, miten kutsu olisi huomioitava. Mitä tapahtuu käytännössä, jos lähettäjä on arvovaltainen taho?                                                                                                                           

Mitkä ovat olleet päätöksenteon perustelut, jotka ovat käsitelleet  ilmaharjoitusten  ja laivastovierailujen osallistumista? Erittäin kiinnostava asia on "voitonpäivän paraateja" koskeva kysymys.                                                                                                                            

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan laatu on yhteydessä siihen, miten kokemus hyödynnetään ja miten hyvin eri tahojen välinen vuorovaikutus toteutuu. Ymmärrettävyysvajetta ei saa syntyä. Tiedotusvälineiden on tiedotettava ulko- ja turvallisuuspolitiikan asioista monipuolisesti ja luotettavasti, mikä on haastava tehtävä.

 

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija
http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu