Ulkopolitiikka linjataan vaaleissa

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on hoidettava   kunnolla. Niin on käynytkin yleensä, mutta jotkut ovat haitanneet hyväksi havaittuja ulko- ja turvallisuuspolitiikan "askelmerkkejä". Mitä onkaan tapahtunut, kun kansanedustajat ovat olleet poissa eduskunnasta? Onko ulko- ja turvallisuuspolitiikassa toiminut valvonta? Tässä tarkoitetaan sitä, että pohjoismaat ovat äskettäin tehneet ulko- ja turvallisuuspoliittisen sopimuksen. Perusteltua on kysyä, onko eduskunta, jonka vastuulla on lainsäädäntö, syrjäytetty kyseisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiasta. Sama kysymys koskettaa muitakin tärkeitä tahoja.

Jotkut ovat sanoneet liian suoraviivaisesti, että "päätä ei pidä panna pensaaseen" ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Sanonta on yksipuolinen ilmaus, jonka sisältöä on arvioitava perusteellisesti. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa "päätä ei panna pensaaseen", jos punnitaan tarkkaan päätösten seurauksia. Jos näin ei menetellä, silloin voidaan todella sanoa, että "pää on pantu pensaaseen".

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on pidettävä mielessä "peruskysymys, miten vantterissa käsissä Suomen laivan ruori on, kun laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä". Perusteltua on kysyä, millaisessa "aallokossa laivamme seilaa tällä hetkellä". Tämä ilmaus on ulkopolitiikasta vastaaville päättäjille haasteellinen, sillä muualta saattaa tulla paineita oman ulko- ja turvallisuuspolitiikan harjoittamista kohtaan.  

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoite on selvä, kun kokemusta hyödynnetään ja päätösten vaikutukset tiedostetaan. Kun ulko- ja turvallisuuspolitiikassa asiat ovat kunnossa, vastakkainasettelua kuvaava sana on tuntematon. Julkisuudessa on esiintynyt kannanottoja, jotka eivät ole rakentavia ulko- ja turvallisuuspolitiikan laadun kannalta. Jälkeenpäin yritetään selitellä, ettei ole ollut tarkoituksena lisätä vastakkainasettelua.

Vaalityötä tehdään erilaisin taloudellisin voimavaroin ja esitetään "poliittista sanomaa", jota arvioidaan, toteuttaisiko se mahdollisesti "kansan parasta". Pohditaan myös sitä, edistäisikö ulko- ja turvallisuuspolitiikan "poliittinen sanoma" "maan parasta". Mietitään myös sitä, ovatko perustuslain, demokratian ja jääviyden asiat hallinnassa ja miten hoidetaan ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja sisäpolitiikka mahdollisimman hyvin. Pohditaan myös sitä, miksi sote-uudistuksen kohdalla sivuutettiin perustuslain velvoitteet.  

Ulko- ja turvallisuuspoliittista tietoa on ollut tarjolla viestintävälineiden kautta. Pitää olla hyvin tarkkana, miten luotettavaa  tieto on, varsinkin näin vaalien läheisyydessä.  Tiedetään myös se, että maamme ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on arvostettu maailmalla. Saavutettua  mainetta kannattaa vaalia. Maamme on toiminutkin melko usein rauhaa edistävissä asioissa maailmalla. Poikkeavat ja yllättävät ulkopolitiikkaa koskevat menettelyt, joihin tässä kirjoituksessa viitattiin, vaikeuttavat  hyväksi koettua ulko- ja turvallisuuspolitiikan "askeltamista".

 

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija
http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu