Kalastus kiinnostaa

Henkilöt tapasivat ja keskustelivat ajankohtaisista taloutta ja optioita koskevista asioista. Keskustelun anti oli tarkoitus sulatella ruokailun merkeissä. Tässä kohdassa muistui mieleen kalastus, joka on tuttua pilkkiharrastuksesta. Kirjoituksen yllättävää sisältöä on mahdollista pohtia enemmän tai vähemmän vakavasti lämpimällä säällä, joka vihdoin saapui.

 

Lähdetään pilkille Kuopion torille, jossa voidaan tuoreuttaa pilkkimistaitoja.

Tuo ehdotus tuntuu kiinnostavalta, ideoita tarvitaan esimerkiksi talouselämässä.

Kun saavuttiin Kuopion torille, kirpputorikaupustelu vei melkein mukanaan. Löydettiin pilkkipaikka, joka oli veneessä. Katsottiin veneessä olevaa reikää, jonka kautta kaloja on tarkoitus pyytää Jääkairaa ei nyt tarvittu, kuten niin monta kertaa autopalkintoja pilkkikilpailuissa haluttaessa.

 Syököhän kala, kun on näin kuuma? Tämä vene näyttää ajelehtivan, kun airot puuttuvat.

 Onkohan tässä hyvä "apajapaikka", jota ei muille ilmoiteta.

 "Lähimmäisenrakkaus" unohtuu helposti, kun on kysymys kala- ja marjapaikoista.

 Jos veneessä olisi airot, niitä voitaisiin käyttää soutuharjoitteluun. Sulkavansoutu vaatii muun muassa kovaa kuntoa, jota varten on harjoiteltava.

 Tähän veneeseen on rakennettava soutulaite, jonka avulla olisi soudettava ikään kuin vastatuuleen, kuten melko usein on tilanne.

Pyydetyt kalat on jollakin tavalla valmistettava syötäviksi. Näillä "eväillä" jaksetaan pitkälle eteenpäin.

Tästä pilkkiretkestä on kerrottava muillekin, vaikka on kysymys "apajapaikasta". Mehän kalastamme yleensä muualla.

Miten sinä ymmärrät "ääntenkalastelun", josta puhutaan usein? Onkohan tämä Kuopion torin pilkkipaikka hyvä "ääntenkalastelussa"?

"Ääntenkalastelua" tapahtuu, ja ohjelmia luodaan. Miksi "niin sanotut  lupaukset" ovat vain "köykäisiä sanoja ja sanahelinää"?

Niinhän sitä toimitaan ihmisten hyvinvoinnin hyväksi ja yritetään selitellä päätöksiä.

Ruvetaan syömään, kun kalanhaju saa veden kielelle. Istutaan vaan pöytään ja takit tuolien selustoille. Emme kai myy takkejamme kirpputorilla, sillä niitä tarvitaan kylmemmillä säillä.

Taloudesta ja optioista kannattaa keskustella "tässäkin pilkkipöydässä". Minua on ihmetyttänyt, kun optioita jaetaan yrityksissä, jotka ovat konkurssikypsiä. Mitä mieltä olet, kun taloutta kuvaava  optiokäsite on tuotu myös ulkopolitiikan alueelle?

Tärkeä kysymys, joka on puhuttanut ihmisiä. Mistähän voisi hankkia ulkopolitiikan tapahtumien syiden ja seurausten ymmärrystä? Syvällistä ajattelua on kai kehitettävä.                                                                                                                                                                                                                                                                           Keskustelijat eivät voineet pyyhkiä pois mielestään Kuopion torin "pilkkiapajan" ääressä ollessaankaan esimerkiksi Ukrainan tilannetta eikä myöskään Kreikan viimeaikaisia tapahtumia. Mitenkähän "ääntenkalastelu" tapahtuu Kreikassa, joka on ajankohtaisesti esillä?

 

Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija                                                                                                                         http://www.veikkovilmi.fi

 

Kuopio

 

 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu