Ulkopolitiikkaa selvitettiin eduskunnassa

Suorassa lähetyksessä hallitus selvitti eduskunnalle Suomen ulkopolitiikkaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa seurataan kiinnostuneina, sillä  monet kysymykset askarruttavat ihmisiä. Miten pakolaisten kotoutuminen ja yhteiskuntaan integroituminen onnistuvat? Mitkä ovat Syyrian ja Ukrainan ratkaisut? Pakolaiskysymykset ovat seurausta ulko- ja sisäpolitiikan "laadusta", jota nyt "sulatellaan".

Useissa vaikeissa kysymyksissä suhdetoiminta, johon kuuluu henkilöiden väliset "kädenpuristukset", auttaa viemään asioita eteenpäin. "Muurit" avautuvat "viisaalla" päätöksenteolla. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan sanoman sisältö välittyy sen kautta, mitä on tehty tai jätetty tekemättä.

Eduskunnan on pidettävä "ohjat käsissä" ulko- ja turvallisuuspolitiikassa varmistaessaan ihmisten turvallisuuden perustuslain velvoitteiden "hengessä".  Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on yhteydessä "kokonaisturvallisuuteen", jota pohdittiin Tampereen messuilla syyskuun 2015 alussa. Eduskunnan on vastattava kysymykseen, miten "luotettavissa käsissä laivamme ruori on, kun laivamme seilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan merillä".                    

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on arvostettu maailmalla, kun on toimittu rakentavasti edellä mainitun kuvauksen mukaisesti. Muistelemme tässä myös perustellusti ja myönteisellä tavalla Helsingissä 1975 pidettyä Etyjin kokousta. Mikä on toisaalta tänä vuonna 2015 Helsingissä pidetyn Etyjin "saldo"?  

Muistelemme tässä myös sitä, mitä tehtiin Ukrainan kysymyksen noustessa esille. Miksi joitakin sovittuja tapaamisia jätettiin tekemättä?  Toimintaa on arvioitava ulkopolitiikan jatkuvuuden kannalta. Suomi on ollut yleensä kriisien välitysrooleissa ja rauhanvälittäjä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on päätöksenteon taitolaji. Tiedotusvälineet pitänevät kansalaiset ajan tasalla ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Tässä viitataan hallituksen ulkopolitiikkaselvitykseen eduskunnalle.   

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tarvitaan kokonaisvaltaista käsitystä asioiden "painotuksista". Ulko- ja turvallisuuspolitiikan "laatu" saavutetaan yhteistoimin tehdyillä "projekteilla", joissa käytetään hyväksi "parlamentaarista" neuvonpitoa, kun politiikkaa suunnataan "oikein". Millaisia olivat "hallituksen" ja "opposition" näkemykset ulko- ja turvallisuuspolitiikasta eduskunnassa äskettäin?

Joskus ihmisiä yritetään "käännyttää"   poikkeavasti toisenlaiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjalle,  tavoitteita haluttaisiin muuttaa. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on pitkäjänteistä työtä, jonka on oltava Suomen edunmukaista, jota eduskunnassa pohdittiin äskettäin kysymysten ja vastausten muodossa. Perusteltua on kysyä jatkuvasti, miten Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiat hoituvat.

 

                                                                                                                                      
Terveisin

 

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi
 

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu