Päätökset nostavat esille kysymyksiä

Nyt pohditaan muun muassa, miten itsehallintoalueiden tehtävät on tarkoitus järjestää tulevaisuudessa. Tavoite on haastava, sillä päätökset koskettavat julkisuudessa olevien tietojen mukaan "pelastustointa, maakuntien liittoja, ely-keskusten alueiden ja elinkeinoelämän kehittämistehtäviä sekä mahdollisesti ympäristöterveydenhuoltoa".  Kun luetteloon lisätään vielä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, niin asioiden kokonaisuus mutkistuu. Perusteltua on kysyä, miten uudistukset  hallitaan.  

Ihmiset ovat seuranneet pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen vaiheita ja miettivät, miten palveltavuuskriteerit täyttyvät. Nyt he pohtivat myös itsehallintoalueiden tilannetta, joka on tullut uutena kuvaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kohdalla on tunnettava ihmisten tarpeet, sairastavuus- ja ikärakennetekijät. Kunnat miettivät päätöstensä vaikuttavuutta.   

Viime keväänä saatiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuskaavailuista kokemuksia. Perustuslain velvoittavat kriteerit unohtuivat kiireessä. Miksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lainvalmistelu ei onnistunut, vaikka oli käytettävissä asiantuntijoita? Ovatko itsehallintoalueita koskevan uudistuksen suunnittelu ja päätökset täysin hallinnassa? Näemme myöhemmin, mitkä kysymykset nousevat esille.

Itsehallintoalueiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten etenemistä seurataan tarkkaan. Perustuslakivaliokunta kiinnittänee huomiota siihen, että lainvalmistelu on aukotonta. Itsehallintoalueiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten rahoittamisen on oltava kunnossa. Pohditaan myös kuntien yhdenvertaista asemaa,  johon päätöksenteolla voidaan vaikuttaa.

Perustuslain mukaan kunnilla on velvollisuus huolehtia kuntalaistensa hyvinvoinnista: politiikalla on pitkät historialliset perinteet. Perustuslain kriteerit suuntaavat päätöksentekoa.  Hyvä "pohjatyö" auttaa päätöksentekoa ratkaistaessa palveltavuuden ja rahoituksen kysymyksiä. Kuntia on kuultava tarkkaan, kun itsehallintoalueiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksia tehdään.  

"Oppivalla päätöksenteolla" on parhaat keinot hallita itsehallintoalueiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten asioita, kotouttamista ja eriarvoistumisen kehityksen estämistä sekä kuntarakenteita, velkaantumista, työllisyyden parantamista ja koulutuskysymyksiä koskevia asioita. Pidetäänkö lähikoulun käsite kirkkaana mielessä? Mitä merkitsevät hyvinvoinnin kannalta koulutusleikkaukset, kun niitä tehdään? Helsingissä pidettävillä Educa-messuilla mietitään koulutuskysymyksiä tammikuun 2016 lopulla.

 

Terveisin

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi
Suomen tietokirjailija
http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio 

 

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu