Ymmärtämistä tutkitaan

Julkisuudessa viitataan usein Pisa-tutkimuksen tuloksiin, kun arvioidaan  koululaitoksen laatua. Kuopiossa 16. – 17.9.2017 pidettävillä  OSJ:n opettajapäivillä pohditaan, millainen koululaitos Suomeen on luotu pitkän ajan kuluessa. Opettajapäiville osallistujat ovat seuranneet tarkkaan ja omakohtaisesti, millaisia opetussuunnitelmia laaditaan ja toteutetaan. He ovat miettineet koulutuksen suunnittelua ja päätöksiä sekä muuttuneita tilanteita ja koulutuksen yleisiä puitteita. Tämän kirjoituksen kautta toivotan  menestystä OSJ:n opettajapäiville. 

OSJ:n opettajapäivillä nostettaneen esille muun muassa luku- ja kirjoitustaidon merkitys matematiikan ohella. Lukutaidon ylläpitämistä ja kehittymistä on seurattu ja pohdittu. Eräissä kulttuureissa on hankalahkoja kirjoitusjärjestelmiä, jotka lasten ja nuorten on opittava hahmottamaan ja sisäistämään.

Miten on mahdollista, että nämä lapset ja nuoret selviytyvät Pisa-tutkimuksen vaatimuksista useinkin hyvin? Ymmärrettävämpää olisi, että tulokset olisivat toisenlaisia ajateltaessa kirjoitetun tekstin muodostamista ja luettavuutta. Lukutaito on arvokas pääoma, jota eri tavoin voidaan kartuttaa. Kirjastoilla on paljon annettavaa. Niiden on oltava monipuolisia palvelulaitoksia. 

Lukutaidon kehittämisen yhteydessä muistamme Mikael Agricolan.  Hän huomasi, että suomen kieltä on kehitettävä. Uuden testamentin suomennos oli saatava kansalaisten käyttöön. Mikael Agricolan ajatukset ovat jääneet elämään. Pisa-tutkimusten tulkinnat ovat kiinnostavia, sillä eri vuosina saatujen tulosten eroavuuksia yritetään selittää parhain päin.

Tietoverkossa on esillä monenlaista oppimateriaalia. Löysin sieltä kiinnostavan linkkiyhteyden, jonka sisältämä kysymyssarja testaa "alakoulun oppisisällön osaamista". Joskus voidaan todeta lyhyesti ja pikaisesti ajattelematta asioiden syvällisempää luonnetta: "Tuo on selvästi alakoulutavaraa ja helposti ymmärrettävää." Linkkiyhteys sisältää "alakouluvisan", jolla testataan "alakoulun asioiden tietämistä". 

Testistä sanotaan, että "96 prosenttia aikuisista eivät pääse läpi kysymyssarjasta". Pääsevätkö tämän kirjoituksen arvoisat lukijat? Kun osaamista testataan, tulevat mieleen helposti edellä mainitun PISA:n tutkimustulokset, joita seurataan.                                                   

Kuopiossa 16. – 17.9.2017 pidettäville OSJ:n opettajapäiville osallistujat, koulutuksen suunnittelijat, päättäjät ja erilaiset toimijat varmaan kokeilevat "alakoulun yleistiedon osaamistaan". Itse olin valmis vastaamaan kysymyssarjaan ja näkemään, miten selviydyn alakoulun testissä. Kysyin myös itseltäni: "Onkohan niin, ettei 96 % aikuisista pääse läpi kyseisestä osaamisalueesta ja kuulunko tuohon suureen joukkoon?"

Ajattelin ennen testiä: "Kun on kouluja käynyt, pitää sitä jotakin osata ja muistaa." Huomasin testin suoritettuani, että en ollut turhaan "kouluja käynyt". Alla oleva verkkotehtävä kiinnostanee, sillä televisiossa olevia "Haluatko miljonääriksi"- ohjelmia seurataan.

Verkkotehtävä: "Suoriudutko tästä alakoulun peruskokeesta?"
Linkkiyhteys: http://buquiz.com/fi/suoriudutko-tasta-alakoulun-peruskokeesta.html?utm_source=taboola&utm_medium=msn-finland

 

Menestystä Kuopiossa 16. – 17.9.2017 pidettäville OSJ:n opettajapäiville.

                                     

Juhlavuoden 2017 terveisin  

                                                                                                                          

YTT, KT, dosentti Veikko Vilmi

Suomen tietokirjailija

http://www.veikkovilmi.fi

Kuopio

veikkovilmi
Keskusta Kuopio

Dosentti, YTT, KT, YTL, KM, HuK: Opetusnäytteet dosentuuria varten Kuopion yliopistossa 2007. Todetun tieteellisen pätevyyden jälkeen asetusten mukainen nimitys sosiaalipolitiikan, erityisesti koulutuspolitiikan dosentuuriin. Itä-Suomen yliopiston dosentti. Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinto (YTT) Kuopion yliopistossa 1993 ja Kasvatustieteen tohtorin tutkinto (KT) Jyväskylän yliopistossa 2005. Yhteiskuntatieteiden lisensiaatti (YTL), Kasvatustieteiden maisteri (KM), Humanististen tieteiden kandidaatti (HuK), Lukion oppilaanohjaaja, Ammattikoulunopettaja, Erityisopettaja, Luokanopettaja, Sotilasarvo luutnantti.

Julkaisuja: Vilmi, Veikko 2005. Turvallinen koulu. Suomalaisten näkemyksiä koulutuspalvelujen kansallisesta ja kunnallisesta priorisoinnista. Abstract: Secure education. Finnish views on national and municipal priorities of Finland's education services. University of Jyväskylä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 257. Diss. Vilmi, Veikko 1993. Kuopiolaisten tyytyväisyys kaupunkiinsa ja sen palveluihin vuonna 1985. Abstract: The satisfaction of Kuopio inhabitants with the services offered by their City in the year 1985. Kuopio University Publications E. Social Sciences 13. Kuopion yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Kuopion yliopiston julkaisuja E. Yhteiskuntatieteet 13. Diss. Vilmi, Veikko 2003. Koulutus ja koulutukseen valinta. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Abstract: Education and educational recruitment. A research about administrative decisions and results based on legislation. Snellman-instituutin arkistojulkaisu 1. Kuopio: Snellman-instituutti. Vilmi, Veikko 1989. Asukkaiden hyvinvointipalveluja koskevat arviot ja odotukset Kuopion kaupungissa. Sosiaalipolitiikan lisensiaattitutkielma. Kuopion yliopiston sosiaalitieteiden laitos. Historiajulkaisu (painettu 2017; myös E-kirjana): Seppälä, Jarmo & Vilmi, Veikko 2016. Kuopion Reserviupseerikerho. Vastuullinen, perinteitä arvostava, aatteellinen ja edunvalvonnallinen reserviupseeriyhdistys 1929–2014. Kuopion Reserviupseerikerho ry Kuopio. Vilmi, Veikko 2009. Turvallinen koulu tavoitteena. Tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Ryhmäpuutarhayhdistykset hyvinvointia edistävänä tekijänä. Tutkimus hallinnollisista päätöksistä ja toiminnoista. Kuopio: Maakuntakokoelma. Vilmi, Veikko 2018. Koulutuspalvelut päätöksenteon toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista 1850-luvulta lähtien. Kuopio: Maakuntakokoelma.
Tieteelliset referee-artikkelit: Hirvonen, Jaana & Martin, Marjatta & Vilmi, Veikko 1994. Sirkkulanpuisto esimerkkinä omaan apuun perustuvasta asuntopoliittisesta kehittämishankkeesta. Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 44 - 53. Laurinkari, Juhani & Vilmi, Veikko 1994. Onko vaihtoehtoisella asuntopolitiikalla tulevaisuutta? Teoksessa Juhani Laurinkari (toim.) Oman avun yhteisö erityisryhmien asuntokysymyksen osaratkaisuna. Ympäristöministeriö. Asunto- ja rakennusosasto. Tutkimusraportti 4 / 1994, 36 - 43. Vilmi, Veikko 1996. Die Selbsthilfegesellschaft als wohnungspolitische Lösung. Teoksessa Johann Brazda & Jerzy Kleer (toim.) Genossenschaften vor neuen Herausforderungen. Festschrift für Prof. DDr. Juhani Laurinkari. Augsburg: Maro Verlag, 305–318. Vilmi, Veikko 1999. Ammatillinen koulutus väline sosiaalistumisessa koulutusyhteiskuntaan. Teoksessa Eira Korpinen & Liisa Puurula (toim.) Tutkimisen ja löytämisen pasianssia. Professori Jorma Ekolalle omistettu juhlakirja. Tutkiva opettaja 3. Jyväskylä: TUOPE, 67–78. Vilmi, Veikko 2005. Opettajankoulutus opiskelijavalintojen toteutumana. Koulutuspoliittinen tutkimus lainsäädäntöön perustuvista hallinnollisista ratkaisuista ja tuloksista. Teoksessa Eira Korpinen (toim.) Opettajankoulutus eilen, tänään, tulevaisuudessa. Professori Erkki Viljasen juhlakirja 5.2.2005. Tutkiva opettaja 1. Jyväskylä: TUOPE, 35 - 69. Vilmi, Veikko 2006. Kunnalliset hyvinvointipalvelut murroksessa - esimerkkinä koulutuspalvelut. Teoksessa Juha Hämäläinen & Riitta Vornanen & Juhani Laurinkari (toim.) Hyvinvointi ja turvallisuus 2000-luvulla. Juhlakirja professori Pauli Niemelän täyttäessä 60 vuotta 5.4.2006. Kuopio: Kuopion yliopisto, 111 - 128. Esimerkiksi linkin http://www.veikkovilmi.fi kautta julkaisuja.

Kuopion yliopistossa tohtoripromootio 1996 (kutsuttuna 2010) ja Jyväskylän yliopistossa 2009. Tieteellisiä esityksiä kansainvälisissä konferensseissa. Artikkeleiden kirjoittaminen. Suomen tietokirjailija. Oulun yliopiston, Jyväskylän yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston alumni. Kunnalliset ja seurakunnalliset luottamustehtävät. Lisäksi muun muassa EUSE-, MAOL-, OSJ-, Tutkiva opettaja -järjestö, Reserviupseeriyhdistys-, MPK-, VAPEPA-toiminta. Maanpuolustusmitali (kultainen solki). Kultainen ampuma- ja suunnistusmerkki. Kuopion Reserviupseerikerho ry:n standaari. Web address: http://www.veikkovilmi.fi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu